English

Оперативна програма: Фонд "Вътрешна сигурност"

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
129010659 Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" - Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1784, бул "Цариградско шосе" №133А
 • България
"Доставка на техническо оборудване на полицейските служители, работещи по превенцията и противодействието на трафика на хора и на наркотични вещества" 1 271 270.00 1 271 270.00 0.00 1 123 786.56 42 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" България, гр.София, 1202, бул. "Мария Луиза" № 46
 • България
Обучение за оценка на риска на летищата. Изработване на методика за "Профайлинг". 91 069.94 91 069.94 0.00 36 427.97 48 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" България, гр.София, 1202, София, бул. Мария Луиза 46
 • България
Обновяване,поддръжка,ремонт и модернизиране на електронни гишета,изградени в РДГП Аерогари 1 077 332.00 1 077 332.00 0.00 430 932.00 45 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" България, гр.София, 1202, София, бул. Мария Луиза 46
 • България
„Доставка на гранично-полицейски патрулен кораб – Оборудване за ФРОНТЕКС". 35 204 400.00 35 204 400.00 0.00 14 081 760.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1000, София, 1202, бул. Мария Луиза 46
 • България
Доставка на специализирано оборудване за осъществяване на ефективен граничен контрол на външни граници, включително компютърна и офис техника 7 099 554.00 7 099 554.00 0.00 2 839 821.60 52 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1000, София, 1202, бул. Мария Луиза 46
 • България
Доставка на мобилна система за наблюдение - оборудване за ФРОНТЕКС 850 773.00 850 773.00 0.00 340 309.20 51 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1000, София, 1202, бул. Мария Луиза 46
 • България
"Поддръжка на техническо оборудване за граничен контрол - електронни гишета, използвани за граничен контрол", BG/ISF - SO3 - NO2 - A18 99 432.87 99 432.87 0.00 39 773.00 30 Прекратен (към дата на прекратяване)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1000, София, 1202, бул. Мария Луиза 46
 • България
"Доставка на нови патрулни и специализирани автомобили с нормална и повишена проходимост" 11 050 270.00 11 050 270.00 0.00 9 945 243.00 51 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1000, София, 1202, бул. Мария Луиза 46
 • България
"Доставка на газоанализатори" 488 950.00 488 950.00 0.00 435 316.81 39 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1000, София, 1202, бул. Мария Луиза 46
 • България
Следгаранционна подръжка на хеликоптери 3 187 954.00 3 187 954.00 0.00 1 275 181.60 63 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1000, София, 1202, бул. Мария Луиза 46
 • България
Следгаранционна подръжка на автомобили 1 376 883.20 1 376 883.20 0.00 1 239 194.89 51 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1000, София, 1202, бул. Мария Луиза 46
 • България
"Осигуряване на надеждна следгаранционна поддръжка на интегрирана система "Синя граница" 3 911 600.00 3 911 600.00 0.00 1 564 640.00 81 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1000, София, 1202, бул. Мария Луиза 46
 • България
"Осигуряване надеждна следгаранционна поддръжка на интегрирана система за контрол и наблюдение на българо-турската граница в участъка от ГКПП Капитан Андреево до ГКПП Лесово" 3 911 600.00 3 911 600.00 0.00 1 564 640.00 81 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1000, София, 1202, бул. Мария Луиза 46
 • България
"Следгаранционна поддръжка на кораби" 1 721 104.00 1 721 104.00 0.00 688 441.60 75 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1000, София, 1202, бул. Мария Луиза 46
 • България
"Следгаранционна поддръжка на автоматизирана система за техническо наблюдение на българо-сръбската граница в района на ГПУ Калотина" 293 370.00 293 370.00 0.00 117 348.00 81 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1000, София, 1202, бул. Мария Луиза 46
 • България
"Текуща поддръжка и модернизация на сгради и помещения за осъществяване на граничен контрол" 3 598 672.00 3 598 672.00 0.00 1 439 468.80 64 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46
 • гр.София
Модернизиране на Националния координационен център в София 586 740.00 586 740.00 0.00 234 696.00 52 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна Дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46
 • България
Обучение на служителите от ГДГП за обезпечаване и еднакво прилагане на правото на ЕС 293 370.00 293 370.00 0.00 117 348.00 48 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна Дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46
 • гр.Видин
Изграждане на специализиран пункт за извършване на граничен контрол по р. Дунав във Видин 1 173 480.00 1 173 480.00 0.00 469 392.00 52 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна Дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46
 • България
Поддръжка и ремонт на мобилни системи за наблюдение и технически средства за наблюдение 4 204 970.00 4 204 970.00 0.00 1 681 988.00 45 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна Дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46
 • България
Възстановяване и поддръжка на ИСН на българо-турската граница от ГКПП-Лесово до р.Резовска 7 353 808.00 7 353 808.00 0.00 2 941 523.00 45 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна Дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46
 • България
Доставка на специализарно оборудване и МПС за целите на оперативно-издирвателната дейност 586 740.00 586 740.00 0.00 234 696.00 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010641 Главна дирекция "Национална полиция" - Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1715, бул. "Александър Малинов" №1
 • България
"Намаляване нивото на корупция сред патрулната и пътна полиция чрез въвеждане на видеонаблюдение в полицейските автомобили" 4 302 760.00 4 302 760.00 0.00 3 860 300.86 50 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010641 Главна дирекция "Национална полиция" - Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1715, бул. "Александър Малинов" №1
 • България
"Поддържане и развитие на Единен административен регистър - контрол на общоопасните средства в частта си за комуникация с външни информационни системи с цел предотвратяване и разкриване на престъпления", BG/ISF SO6-NO2-A34 264 033.00 264 033.00 0.00 105 613.20 48 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010641 Главна дирекция "Национална полиция" - Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1715, бул. Александър Малинов №1
 • България
 • Територията на ЕС
Укрепване капацитета на Полицията за противодействие на нелегалния трафик на отпадъци 195 580.00 195 580.00 0.00 0.00 24 Сключен
Страница (1/3):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.