English

Оперативна програма: Фонд "Вътрешна сигурност"

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
129010659 Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" - Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1784, бул "Цариградско шосе" №133А
 • България
"Доставка на техническо оборудване на полицейските служители, работещи по превенцията и противодействието на трафика на хора и на наркотични вещества" 1 271 270.00 1 271 270.00 0.00 639 546.60 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1000, София, 1202, бул. Мария Луиза 46
 • България
Доставка на специализирано оборудване за осъществяване на ефективен граничен контрол на външни граници, включително компютърна и офис техника 7 099 554.00 7 099 554.00 0.00 2 839 821.60 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1000, София, 1202, бул. Мария Луиза 46
 • България
Доставка на мобилна система за наблюдение - оборудване за ФРОНТЕКС 850 773.00 850 773.00 0.00 340 309.20 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1000, София, 1202, бул. Мария Луиза 46
 • България
"Поддръжка на техническо оборудване за граничен контрол - електронни гишета, използвани за граничен контрол", BG/ISF - SO3 - NO2 - A18 99 432.87 99 432.87 0.00 39 773.00 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1000, София, 1202, бул. Мария Луиза 46
 • България
"Доставка на нови патрулни и специализирани автомобили с нормална и повишена проходимост" 11 050 270.00 11 050 270.00 0.00 4 420 108.00 39 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1000, София, 1202, бул. Мария Луиза 46
 • България
"Доставка на газоанализатори" 488 950.00 488 950.00 0.00 440 055.00 39 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1000, София, 1202, бул. Мария Луиза 46
 • България
Следгаранционна подръжка на хеликоптери 3 187 954.00 3 187 954.00 0.00 1 275 181.60 51 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1000, София, 1202, бул. Мария Луиза 46
 • България
Следгаранционна подръжка на автомобили 1 376 883.20 1 376 883.20 0.00 856 075.16 51 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1000, София, 1202, бул. Мария Луиза 46
 • България
"Осигуряване на надеждна следгаранционна поддръжка на интегрирана система "Синя граница" 3 911 600.00 3 911 600.00 0.00 1 564 640.00 51 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1000, София, 1202, бул. Мария Луиза 46
 • България
"Осигуряване надеждна следгаранционна поддръжка на интегрирана система за контрол и наблюдение на българо-турската граница в участъка от ГКПП Капитан Андреево до ГКПП Лесово" 3 911 600.00 3 911 600.00 0.00 1 564 640.00 51 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1000, София, 1202, бул. Мария Луиза 46
 • България
"Следгаранционна поддръжка на кораби" 1 721 104.00 1 721 104.00 0.00 688 441.60 51 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1000, София, 1202, бул. Мария Луиза 46
 • България
"Следгаранционна поддръжка на: автоматизирана система за техническо наблюдение на българо-сръбската граница в района на ГПУ Калотина" 293 370.00 293 370.00 0.00 117 348.00 51 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010125 Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР България, гр.София, 1000, София, 1202, бул. Мария Луиза 46
 • България
"Текуща поддръжка и модернизация на сгради и помещения за осъществяване на граничен контрол" 3 598 672.00 3 598 672.00 0.00 1 439 468.80 41 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010641 Главна дирекция "Национална полиция" - Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1715, бул. "Александър Малинов" №1
 • България
"Намаляване нивото на корупция сред патрулната и пътна полиция чрез въвеждане на видеонаблюдение в полицейските автомобили" 4 302 760.00 4 302 760.00 0.00 1 721 104.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010641 Главна дирекция "Национална полиция" - Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1715, бул. "Александър Малинов" №1
 • България
"Поддържане и развитие на Единен административен регистър - контрол на общоопасните средства в частта си за комуникация с външни информационни системи с цел предотвратяване и разкриване на престъпления", BG/ISF SO6-NO2-A34 264 033.00 264 033.00 0.00 105 613.20 48 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010164 Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1309, ул. "Пиротска" №171А
 • България
"Развитие на УЦ Монтана, с цел обучение на компетентните органи за защита на ЕКИ и ХБРЯЗ" 1 369 060.00 1 369 060.00 0.00 547 624.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010164 Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1309, ул. "Пиротска" №171А
 • България
„Развитие и модернизиране на НОЦ и ООЦ" 6 248 781.00 6 248 781.00 0.00 2 499 512.40 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010659 Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1784, бул. „Цариградско шосе”, № 133А
 • България
Подобряване на мобилността на ГДБОП за ефективно разследване на организираната престъпност 3 324 860.00 3 324 860.00 0.00 1 329 944.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695235 Дирекция "Комуникационни и информационни системи" - Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1000, "6-ти септември" 29
 • България
Осигуряване следгаранционна поддръжка на изградени ТЕТРА системи на външните граници и Националната компонента на Шенгенската информационна система. 12 908 280.00 12 908 280.00 0.00 3 227 070.00 62 В изпълнение (от дата на стартиране)
0006952350491 Дирекция "Комуникационни и информационни системи" - Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1000, ул. "Шести септември" №29
 • България
Изграждане на системи за видеонаблюдение и за контрол на ППС през ГКПП на външните граници. 4 693 920.00 4 693 920.00 0.00 1 877 568.00 29 В изпълнение (от дата на стартиране)
0006952350491 Дирекция "Комуникационни и информационни системи" - Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1000, ул. "Шести септември" №29
 • България
"Обмен и обучения на служители по тематики, свързани със сигурността на информацията, информационните системи и мрежите за пренос на технологична съвместимост на полицейските структури от ЕС." 78 232.00 78 232.00 0.00 31 292.80 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
0006952350491 Дирекция "Комуникационни и информационни системи" - Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1000, ул. "Шести септември" №29
 • България
"Обновяване софтуера на ТЕТРА система на МВР за взаимодействие по външните граници на ЕС" 4 380 992.00 4 380 992.00 0.00 1 752 396.80 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
0006952350491 Дирекция "Комуникационни и информационни системи" - Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1000, ул. "Шести септември" №29
 • България
"Изграждане, развитие и поддръжка на автоматизирани полицейски информационни системи" 12 712 700.00 12 712 700.00 0.00 5 085 080.00 48 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695228 Министерство на външните работи България, гр.София, 1113, ул. "Александър Жендов"
 • България
“Изграждане на защитени и надеждни комуникационни връзки за нуждите на МВнР на Р България” 1 955 800.00 1 955 800.00 0.00 782 320.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695228 Министерство на външните работи България, гр.София, 1113, ул. "Александър Жендов"№2
 • България
"Поддръжка и обновяване на програмното и техническо осигуряване на Националната визова система и на визовата дейност в консулските служби на Р България" 7 752 791.20 7 752 791.20 0.00 5 244 916.48 51 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (1/2):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).