English

Оперативна програма: Фонд "Вътрешна сигурност"

Район за планиране: Всички

Финансово изпълнение по приоритетни оси

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Приоритетна ос Бюджет Договорени средства РИС
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение
Подкрепа за обща визова политика
15 325 648.82 11 494 236.61 3 831 412.21 14 397 470.47 10 798 102.86 3 599 367.61 93.94 5 758 988.19 4 319 241.14 1 439 747.05 37.58
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Граници
46 499 145.01 35 001 974.71 11 497 170.30 75 840 129.48 62 288 373.07 13 551 756.41 163.10 38 745 737.16 29 110 349.25 9 635 387.91 83.33
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Оперативна подкрепа
39 074 615.28 29 305 961.46 9 768 653.82 51 652 051.27 38 739 038.49 12 913 012.78 132.19 30 226 079.27 22 669 559.46 7 556 519.81 77.35
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Техническа помощ-ИФПВГВ
3 911 600.00 3 911 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Няма процедури по тази приоритетна ос

Предотвратяване и борба с престъпността
44 141 866.21 33 106 399.65 11 035 466.56 41 594 201.19 31 195 125.94 10 399 075.25 94.23 27 907 530.50 20 930 647.89 6 976 882.61 63.22
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Рискове и кризи
35 399 979.99 26 549 985.00 8 849 994.99 34 178 066.94 25 633 550.20 8 544 516.74 96.55 11 566 905.89 8 675 179.43 2 891 726.46 32.67
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Техническа помощ-ИФППСПБПУК
2 933 700.01 2 933 700.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Няма процедури по тази приоритетна ос

Забележки:

Елемент от таблицата със стрелка отляво позволява показване на детайли при избирането му
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
РИС - Реално изплатени суми
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN

Бюджет

{point.key}
{point.key}
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.