English

Оперативна програма: Програма за морско дело и рибарство

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
121569109 "АГРОТЕКСИМ" ЕООД България, гр.София, 1574, ул.Шипченски проход, номер 79
 • с.Беден
Разширяване, модернизация и повишаване на енергийната ефективност на съществуващо рибовъдно стопанство и подобряване на условията на труд на работещите в него 822 647.69 411 323.89 411 323.80 409 964.69 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
204380395 "АКВА ФИШ 70 " ООД България, с.Крапец, 9674, ул. " Седемнадесета "№ 6
 • с.Крапец (общ.Шабла)
Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов на фирма "Аква фиш 70" ООД 118 410.84 94 728.68 23 682.16 0.00 6 Сключен
112640500 "АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК" ООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. "ГУРКО", № 2, ет. 5
 • с.Мирянци
ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА АКВАКУЛТУРИ В РИБАРНИК С. МИРЯНЦИ 97 667.80 48 833.90 48 833.90 48 833.90 3 Сключен
202201274 "Алгае Фарм" АД България, с.Свобода, 4532, ул. Пета №36
 • с.Свобода (общ.Стрелча)
Предприятие за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки, находящо се в обл. Пазарджик, общ. Стрелча, с. Свобода 1 969 736.64 984 868.32 984 868.32 268 839.17 30 Сключен
205144825 "АТ ФИШ" ЕООД България, с.Огняново, 4000, ул. "Христо Ботев" 3А
 • Рибарници Звъничево (BG0002069)
Екологично и ефективно използване на водните ресурси в рибарник в с. Бошуля 97 728.00 48 864.00 48 864.00 0.00 3 Сключен
104119056 "БИЛЯНА" ООД България, с.Българско Сливово, 5284, с. Българско Сливово 5284
 • с.Българско Сливово
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪЛНОСИСТЕМНА ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СКАРИДИ ПОСРЕДСТВОМ ЗАТВОРЕНА РЕЦИРКУЛАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ 1 416 123.63 708 061.83 708 061.80 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
204071463 "ВАЛ КОНСТРУКТОРС - 78" ЕООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. "Панайот Волов" № 26, ет. 5, ап. 14
 • гр.Велинград
ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ЯЗОВИР „МАЛКА МЪТНИЦА“ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА РИБОПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ 342 531.56 171 265.78 171 265.78 0.00 18 Сключен
204603414 "ВЕЛИНФИШ" ЕООД България, гр.Пловдив, 4000, ул. "Балкан" № 1, ет. 4, ап. 31
 • гр.Белица
Създаване на „Предприятие за преработка на риба” в УПИ II-2, кв. 1, местност „Гарата”, землище на гр. Белица, Община Белица, Област Благоевград 1 095 229.48 547 614.74 547 614.74 0.00 18 Сключен
203639838 "ЕКО АКВА ВТ" ЕООД България, гр.Велико Търново, 5000, ул. Поп Харитон №2, ет.2, офис 1
 • с.Беброво
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО РИБОВЪДНО СТОПАНСТВО ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РИБА ЗА КОНСУМАЦИЯ В ПЛАВАЩИ МРЕЖЕНИ КЛЕТКИ И В СВОБОДНАТА ЗОНА НА ЯЗОВИР "БЕБРОВО", ЗЕМЛИЩЕ НА С.БЕБРОВО, ОБЩ.ЕЛЕНА 394 240.00 197 120.00 197 120.00 0.00 18 Сключен
112030073 "Елмет" ЕООД България, гр.Панагюрище, 4500, ул. Шипка 15
 • с.Баня (общ.Панагюрище)
Модернизация на предприятие за преработка на риба и рибни отпадъци (африкански сом) 678 453.10 339 226.57 339 226.53 0.00 18 Прекратен (към дата на прекратяване)
112586052 "ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ" ООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. "Граф Игнатиев" №22
 • с.Величково (общ.Пазарджик)
ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА АКВАКУЛТУРИ В РИБАРНИК С. ВЕЛИЧКОВО 97 528.00 48 764.00 48 764.00 48 764.00 3 Сключен
202677825 "Конов Агро Инвест" ЕООД България, с.Бежаново, 5792, ул. "Вит" № 25
 • с.Бежаново (общ.Луковит)
Създаване и развитие на ново рибовъдно стопанство - язовир "Бежаново", община Луковит 1 044 490.82 522 245.41 522 245.41 0.00 18 Сключен
831587817 "КРОСС ИНТЕРНЕШЕНЪЛ" ООД, управител Петър Христов България, гр.София, 1528, кв. "Абдовица 249"
 • Северозападен
Възстановяване и разширяване на обект за отглеждане на аквакултури – яз.Реката, с. Замфирово, общ. Берковица, област Монтана 459 746.72 229 873.36 229 873.36 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
203424807 "Мидалидаре Аква" ООД България, с.Могилово, 6239, Мидалидаре, с. Могилово, общ Чирпан
 • с.Могилово
Разширение на садково стопанство със спомагателни обекти към него в землището на с. Могилово, община Чирпан, обл. Стара Загора 264 283.64 132 141.82 132 141.82 76 676.53 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
202057233 "МОНТ ФИШ" ООД България, гр.Монтана, 3400, ул. ПАНАЙОТ ХИТОВ № 36, ет. 2, ап. 8
 • гр.Монтана
"Изграждане на садкова инсталация на фирма "МОНТ ФИШ" ООД", язовир "Огоста" гр. Монтана" 1 311 727.58 549 745.03 761 982.55 184 424.10 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
203366332 "РИБОВЪДСТВО ПАЗАРДЖИК" ЕООД България, с.Сбор, 4000, УЛ. "ДЕСЕТА" № 10
 • Река Марица (BG0000578)
Модернизация на аквастопанство "Рибовъдство Пазарджик" ЕООД 97 777.20 48 888.60 48 888.60 0.00 3 Сключен
106627256 "Сан Марко 2007" ЕООД България, гр.Криводол, 3060, гр. Криводол, ул. Витоша №2
 • с.Власатица
Модернизация и подобряване на условията за труд на рибовъдна ферма "Агов дол" 81 987.67 40 993.84 40 993.83 0.00 3 Прекратен (към дата на прекратяване)
200149398 "Стоянови Груп" ООД България, с.Роза, 8630, ул. "Христо Ботев" №9
 • гр.Ямбол
Създаване на ново рибопреработвателно предприятие 2 372 236.32 898 639.40 1 473 596.92 0.00 18 Сключен
205100024 "Фиш Фактори" EООД България, гр.София, 1505, ул. "Богдан" №15, ет. 4, ап. 14
 • с.Белотинци
Изграждане на садково стопанство "Фиш Фактори" в яз. "Гостилица" 1 695 493.47 847 746.73 847 746.74 0.00 19 Сключен
203557889 „МОНОЛИТ 22” ЕООД България, гр.Поморие, 8200, обл. Бургас, общ. Поморие, гр. Поморие, ул. Морска № 26, ап.2,
 • гр.Поморие
„Диверсификация на доходите, чрез ефективно използване на ресурсите от дребномащабен риболовен улов.” 220 809.00 110 404.50 110 404.50 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
130267597 АГАМЕМНОН - 1 ЕООД България, гр.София, 1324, бул. Европа, номер 9
 • с.Бенковски (общ.Мирково)
Продуктивни инвестиции в Рибовъдно стопанство „Топлика“, находящо се в с. Бенковски, общ. Мирково, област Софийска 93 408.61 46 704.30 46 704.31 46 659.45 3 Сключен
130267597 АГАМЕМНОН - 1 ЕООД България, гр.София, 1324, Европа, номер 9
 • с.Бенковски (общ.Мирково)
Изграждане на цех за преработка на риба и хайвер в с.Бенковски, общ. Мирково 357 229.43 178 614.72 178 614.71 0.00 12 Прекратен (към дата на прекратяване)
130267597 АГАМЕМНОН - 1 ЕООД България, гр.Божурище, 2227, бул. Европейски път №8
 • с.Бенковски (общ.Мирково)
Реконструкция и обновяване с разширение на съществуваща люпилня в рибовъдно стопанство на Агамемнон 1 ЕООД в с.Бенковски, общ.Мирково 1 092 369.51 546 184.76 546 184.75 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
200725029 АДЕЛ-3 ЕООД България, гр.София, 1303, ул. „Партений Нишавски", номер 4, ет.2 офис 17
 • гр.Брезник
Изграждане и оборудване на Ферма за отглеждане на риба в брегова база за отглеждане и продажба на риба “АДЕЛ-3” в акваторията на яз. “Брезнишки извор”, разположено в землището на с. Брезнишки извор, общ. Брезник 717 860.34 358 930.17 358 930.17 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
200360673 АКВА ЛЕНД БВБ ЕООД България, гр.София, 1330, ул.”Златна Добруджа”, номер 13
 • с.Борован
Модернизиране и подобряване условията на труд и безопасност в"Аква ленд БВБ" ЕООД 15 300.00 7 650.00 7 650.00 7 650.00 6 Сключен
Страница (1/7):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.