English

Оперативна програма: Програма за морско дело и рибарство

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
121569109 "АГРОТЕКСИМ" ЕООД България, гр.София, 1574, ул.Шипченски проход, номер 79
 • с.Беден
Разширяване, модернизация и повишаване на енергийната ефективност на съществуващо рибовъдно стопанство и подобряване на условията на труд на работещите в него 822 647.69 411 323.89 411 323.80 164 529.56 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
112640500 "АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК" ООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. "ГУРКО", № 2, ет. 5
 • с.Мирянци
ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА АКВАКУЛТУРИ В РИБАРНИК С. МИРЯНЦИ 97 667.80 48 833.90 48 833.90 48 833.90 3 Сключен
202201274 "Алгае Фарм" АД България, с.Свобода, 4532, ул. Пета №36
 • с.Свобода (общ.Стрелча)
Предприятие за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки, находящо се в обл. Пазарджик, общ. Стрелча, с. Свобода 1 980 609.22 990 304.60 990 304.62 0.00 18 Сключен
104119056 "БИЛЯНА" ООД България, с.Българско Сливово, 5284, с. Българско Сливово 5284
 • с.Българско Сливово
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪЛНОСИСТЕМНА ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СКАРИДИ ПОСРЕДСТВОМ ЗАТВОРЕНА РЕЦИРКУЛАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ 1 416 123.63 708 061.83 708 061.80 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
112030073 "Елмет" ЕООД България, гр.Панагюрище, 4500, ул. Шипка 15
 • с.Баня (общ.Панагюрище)
Модернизация на предприятие за преработка на риба и рибни отпадъци (африкански сом) 678 453.10 339 226.57 339 226.53 0.00 18 Сключен
112586052 "ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ" ООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. "Граф Игнатиев" №22
 • с.Величково (общ.Пазарджик)
ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА АКВАКУЛТУРИ В РИБАРНИК С. ВЕЛИЧКОВО 97 528.00 48 764.00 48 764.00 48 764.00 3 Сключен
831587817 "КРОСС ИНТЕРНЕШЕНЪЛ" ООД, управител Петър Христов България, гр.София, 1528, кв. "Абдовица 249"
 • Северозападен
Възстановяване и разширяване на обект за отглеждане на аквакултури – яз.Реката, с. Замфирово, общ. Берковица, област Монтана 459 746.72 229 873.36 229 873.36 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
203424807 "Мидалидаре Аква" ООД България, с.Могилово, 6239, Мидалидаре, с. Могилово, общ Чирпан
 • с.Могилово
Разширение на садково стопанство със спомагателни обекти към него в землището на с. Могилово, община Чирпан, обл. Стара Загора 297 628.12 148 814.06 148 814.06 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
202057233 "МОНТ ФИШ" ООД България, гр.Монтана, 3400, ул. ПАНАЙОТ ХИТОВ № 36, ет. 2, ап. 8
 • гр.Монтана
"Изграждане на садкова инсталация на фирма "МОНТ ФИШ" ООД", язовир "Огоста" гр. Монтана" 1 311 727.58 549 745.03 761 982.55 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
106627256 "Сан Марко 2007" ЕООД България, гр.Криводол, 3060, гр. Криводол, ул. Витоша №2
 • с.Власатица
Модернизация и подобряване на условията за труд на рибовъдна ферма "Агов дол" 81 987.67 40 993.84 40 993.83 0.00 3 Сключен
130267597 АГАМЕМНОН - 1 ЕООД България, гр.София, 1324, бул. Европа, номер 9
 • с.Бенковски (общ.Мирково)
Продуктивни инвестиции в Рибовъдно стопанство „Топлика“, находящо се в с. Бенковски, общ. Мирково, област Софийска 93 408.61 46 704.30 46 704.31 46 659.45 3 Сключен
130267597 АГАМЕМНОН - 1 ЕООД България, гр.София, 1324, Европа, номер 9
 • с.Бенковски (общ.Мирково)
Изграждане на цех за преработка на риба и хайвер в с.Бенковски, общ. Мирково 357 229.43 178 614.72 178 614.71 0.00 12 Сключен
130267597 АГАМЕМНОН - 1 ЕООД България, гр.Божурище, 2227, бул. Европейски път №8
 • с.Бенковски (общ.Мирково)
Реконструкция и обновяване с разширение на съществуваща люпилня в рибовъдно стопанство на Агамемнон 1 ЕООД в с.Бенковски, общ.Мирково 1 092 369.51 546 184.76 546 184.75 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
200725029 АДЕЛ-3 ЕООД България, гр.София, 1303, ул. „Партений Нишавски", номер 4, ет.2 офис 17
 • гр.Брезник
Изграждане и оборудване на Ферма за отглеждане на риба в брегова база за отглеждане и продажба на риба “АДЕЛ-3” в акваторията на яз. “Брезнишки извор”, разположено в землището на с. Брезнишки извор, общ. Брезник 717 860.34 358 930.17 358 930.17 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
200360673 АКВА ЛЕНД БВБ ЕООД България, гр.София, 1330, ул.”Златна Добруджа”, номер 13
 • с.Борован
Модернизиране и подобряване условията на труд и безопасност в"Аква ленд БВБ" ЕООД 15 300.00 7 650.00 7 650.00 7 650.00 6 Сключен
203682138 Аква Шел ЕООД България, гр.Бургас, 8000, СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, СКЛАДОВА БАЗА "БИОСЕТ КОМЕРС"
 • гр.Бургас
Цех за преработка на миди - АКВА ШЕЛ 2 208 463.87 999 733.90 1 208 729.97 0.00 18 Сключен
202145772 АКВАКУЛТУРИ ВАРНА ООД България, гр.Варна, 9000, ул. "Алеко Константинов", номер 22, ап.14
 • с.Баново
Затворена рециркулационна система за производство на Есетрови риби 1 540 599.75 770 299.87 770 299.88 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
112640500 АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. ГУРКО, номер 2
 • с.Мирянци
СГРАДА ЗА ПРЕРАБОТКА НА АКВАКУЛТУРИ В МЕСТНОСТ „ГРАХОРЛИВА ДЪМГА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МИРЯНЦИ, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК 1 999 934.56 999 967.28 999 967.28 399 986.91 18 Сключен
112640500 АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. ГУРКО, номер 2
 • с.Мирянци
"СГРАДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АКВАКУЛТУРИ" в поземлен имот 010015 местност "Грахорлива дъмга" в с. Мирянци, Община Пазарджик 1 699 999.36 849 999.68 849 999.68 0.00 18 Сключен
201946639 АЛГАЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, бул."Евлоги Георгиев", номер 72, ап.17
 • с.Каменар (общ.Поморие)
Закупуване и инсталиране на фотобиореактор в оранжерия за отглеждане и преработка на водорасли. 80 610.00 40 305.00 40 305.00 40 305.00 6 Сключен
201946639 АЛГАЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул."Евлоги Георгиев", номер 72, ап.17
 • с.Зимница (общ.Мъглиж)
Ферма за водорасли в ПИ 000274 земл. с. Зимница общ. Мъглиж 1 684 619.39 842 309.69 842 309.70 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
202201274 АЛГАЕ ФАРМ АД България, с.Свобода, 4532, ул. Пета № 36
 • с.Свобода (общ.Стрелча)
Предприятие за преоизводство на водораслова биомаса в затворена рециркулационна система, находящо се в обл. Пазарджик, общ. Стрелча, с. Свобода 1 699 077.60 849 538.80 849 538.80 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
831314284 АЛЕКС - АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ СПАСОВ ЕТ България, гр.София, 1517, ЛЕВСКИ, ул. "ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК", номер 20Б
 • гр.София
Технологично обновление на цех за преработка на риба с хладилен склад 1 902 976.72 951 488.36 951 488.36 0.00 9 Сключен
204194063 БГ ГРУП 2016 ЕООД България, гр.Ловеч, 5700, УЛ. ХАН КРУМ 39
 • с.Лисец (общ.Ловеч)
„Развъждане и отглеждане на риба за свободна консумация и спортен риболов в язовир Лесец 1 и Лесец 2“,Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“ 259 236.56 129 618.28 129 618.28 0.00 9 В изпълнение (от дата на стартиране)
200785137 БИОХЕРБА Р ООД България, с.Руен, 4102, Църковна, номер 5
 • с.Сбор (общ.Пазарджик)
Изграждане и оборудване на риболюпилен комплекс от рециркулационен тип за производство на личинки и зарибителен материал в землището на с. Сбор, община Пазарджик 1 701 769.78 848 384.89 853 384.89 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (1/5):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).