English

Оперативна програма: Програма за морско дело и рибарство

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
112640500 "АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК" ООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. "ГУРКО", № 2, ет. 5
 • с.Мирянци
ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА АКВАКУЛТУРИ В РИБАРНИК С. МИРЯНЦИ 97 762.00 48 881.00 48 881.00 0.00 3 Сключен
202201274 "Алгае Фарм" АД България, с.Свобода, 4532, ул. Пета №36
 • с.Свобода (общ.Стрелча)
Предприятие за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки, находящо се в обл. Пазарджик, общ. Стрелча, с. Свобода 1 980 609.22 990 304.60 990 304.62 0.00 18 Сключен
112030073 "Елмет" ЕООД България, гр.Панагюрище, 4500, ул. Шипка 15
 • с.Баня (общ.Панагюрище)
Модернизация на предприятие за преработка на риба и рибни отпадъци (африкански сом) 678 453.10 339 226.57 339 226.53 0.00 18 Сключен
112586052 "ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ" ООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. "Граф Игнатиев" №22
 • с.Величково (общ.Пазарджик)
ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА АКВАКУЛТУРИ В РИБАРНИК С. ВЕЛИЧКОВО 97 773.50 48 886.75 48 886.75 0.00 3 Сключен
106627256 "Сан Марко 2007" ЕООД България, гр.Криводол, 3060, гр. Криводол, ул. Витоша №2
 • с.Власатица
Модернизация и подобряване на условията за труд на рибовъдна ферма "Агов дол" 81 987.67 40 993.84 40 993.83 0.00 3 Сключен
130267597 АГАМЕМНОН - 1 ЕООД България, гр.София, 1324, бул. Европа, номер 9
 • с.Бенковски (общ.Мирково)
Продуктивни инвестиции в Рибовъдно стопанство „Топлика“, находящо се в с. Бенковски, общ. Мирково, област Софийска 93 423.31 46 711.65 46 711.66 0.00 3 Сключен
130267597 АГАМЕМНОН - 1 ЕООД България, гр.София, 1324, Европа, номер 9
 • с.Бенковски (общ.Мирково)
Изграждане на цех за преработка на риба и хайвер в с.Бенковски, общ. Мирково 357 229.43 178 614.72 178 614.71 0.00 12 Сключен
200360673 АКВА ЛЕНД БВБ ЕООД България, гр.София, 1330, ул.”Златна Добруджа”, номер 13
 • с.Борован
Модернизиране и подобряване условията на труд и безопасност в"Аква ленд БВБ" ЕООД 68 379.42 34 189.71 34 189.71 0.00 6 Сключен
203682138 Аква Шел ЕООД България, гр.Бургас, 8000, СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, СКЛАДОВА БАЗА "БИОСЕТ КОМЕРС"
 • гр.Бургас
Цех за преработка на миди - АКВА ШЕЛ 2 208 463.87 999 733.90 1 208 729.97 0.00 18 Сключен
112640500 АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. ГУРКО, номер 2
 • с.Мирянци
СГРАДА ЗА ПРЕРАБОТКА НА АКВАКУЛТУРИ В МЕСТНОСТ „ГРАХОРЛИВА ДЪМГА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МИРЯНЦИ, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК 1 999 995.00 999 997.51 999 997.49 0.00 18 Сключен
201946639 АЛГАЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, бул."Евлоги Георгиев", номер 72, ап.17
 • с.Каменар (общ.Поморие)
Закупуване и инсталиране на фотобиореактор в оранжерия за отглеждане и преработка на водорасли. 96 744.00 48 372.00 48 372.00 0.00 6 Сключен
831314284 АЛЕКС - АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ СПАСОВ ЕТ България, гр.София, 1517, ЛЕВСКИ, ул. "ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК", номер 20Б
 • гр.София
Технологично обновление на цех за преработка на риба с хладилен склад 1 959 551.78 979 775.89 979 775.89 0.00 9 Сключен
103907541 БЛЯК СИЙ ШЕЛС ООД България, гр.Варна, 9009, ул. ТИХОМИР, бл.28, вх.А, ет.5, ап.14
 • гр.Каварна
Доизграждане и оборудване на предприятие за преработка на миди в гр. Каварна 2 044 083.75 1 000 000.00 1 044 083.75 0.00 18 Сключен
127528254 ДИАВЕНА ООД България, гр.Шумен, 9700, ул.ИНДУСТРИАЛНА, номер 23А
 • гр.Шумен
Модернизация на съществуващо предприятие за стерилизирани рибни консерви в гр. Шумен 1 328 727.24 664 363.62 664 363.62 0.00 12 Сключен
121100421 Държавен фонд "Земеделие" - дирекция "Рибарство и аквакултури" България, гр.София, 1618, бул. "Цар Борис III" № 136
 • България
Обезпечаване на административния капацитет на дирекция "Рибарство и аквакултури" - Междинно звено на УО на ПМДР 2014-2020 за периода 2016-2018. 693 858.00 693 858.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
121100421 ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ", звено "СРОПРСР" - СО на ПМДР България, гр.София, 1618, бул. ЦАР БОРИС III № 136
 • България
Обезпечаване на административния капацитет на Сертифициращия орган на ПМДР 2014-2020 за периода 2016-2018 367 578.00 367 578.00 0.00 166 042.37 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
813161285 ЕЛЕКТА ЕООД България, гр.Варна, 9000, ул. БРАТЯ ГЕОРГИЕВИЧ, номер 15, вх.А, ап.11
 • гр.Варна
” Нарязване на риболовен кораб “Свети Георги” за скрап ” 105 352.50 105 352.50 0.00 0.00 3 В изпълнение (от дата на стартиране)
202310423 ЕЛЕКТРИКЪЛ МАРИНЕ ШИП СЕРВИСЕС ЕООД България, гр.Варна, 9000, ул. Народни будители, бл.61, вх.Б, ет.8, ап.48
 • гр.Варна
Окончателно преустановяване на риболовни дейности на риболовен кораб Света Марина 39 450.26 39 450.26 0.00 0.00 3 В изпълнение (от дата на стартиране)
112030073 ЕЛМЕТ ЕООД България, гр.Панагюрище, 4500, ул. ШИПКА 15
 • с.Баня (общ.Панагюрище)
Модернизация на съществуваща ферма за отглеждане на африкански сом 97 613.87 48 806.93 48 806.94 0.00 6 Сключен
103952248 ЕЛСЕД ВАРНА АД България, с.Гроздьово, 9248, РИБОВЪДНО СТОПАНСТВО ЕЛЕШНИЦА
 • с.Гроздьово
Модернизиране на рибовъдно стопанство "Елешница", енергийно ефективни мерки и подобряване на условията на труд. 97 790.00 48 895.00 48 895.00 0.00 5 Сключен
000649519 Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури България, гр.Бургас, 8000, ул. Княз Александър Батенберг № 1
 • България
Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2014-2016 г. 1 123 920.76 1 123 920.76 0.00 0.00 42 В изпълнение (от дата на стартиране)
000649519 Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, дирекция "Структурни фондове по рибарство", Управляващ орган на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013) България, гр.Бургас, 8000, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1
 • България
Обезпечаване на административния капацитет на Управляващия орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г. (ОПРСР) за дейности, свързани с приключването на ОПРСР 229 945.00 229 945.00 0.00 192 455.65 15 Приключен (към датата на приключване)
200703449 КАРИЯ - ФИШ ООД България, гр.Шабла, 9680, УЛ.КОМПЛЕКС КАРИЯ, номер 503
 • гр.Шабла
Окончателно преустановяване на риболовни дейности на риболовен кораб ШБ 5868 43 404.54 43 404.54 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
102929175 КИРОВ - МИТКО КОСТАДИНОВ ЕТ България, гр.Ахтопол, 8280, ЗЕЛЕНИКА, номер 1
 • гр.Ахтопол
Окончателно преустановяване на риболовни дейности на риболовен кораб Нереида 52 254.45 52 254.45 0.00 0.00 3 В изпълнение (от дата на стартиране)
176147655 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БЪЛГАРСКИ ЧЕРНОМОРСКИ СГОВОР БЯЛА - ДОЛНИ ЧИФЛИК - АВРЕН България, гр.Бяла, 9101, ул. "Андрей Премянов" №29
 • Аврен
 • Бяла (обл.Варна)
 • Долни чифлик
Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен 42 267.75 42 267.75 0.00 0.00 5 Сключен
Страница (1/3):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).