English

Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
175157251 ЕНТЪРПРАЙЗ КОМЮНИКЕЙШЪНС ГРУП ООД България, гр.София, 1766, ул. Панорама София № 5
 • гр.София
Развитие на управленския капацитет и растеж на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД 312 602.00 218 821.40 93 780.60 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
131385698 БАРТЕР ЕООД България, гр.София, 1680, УЛ."ХАЙДУШКА ГОРА", номер 38, ет.3
 • гр.Севлиево
Повишаване на енергийната ефективност на „БАРТЕР” ЕООД 4 863 540.00 2 431 770.00 2 431 770.00 0.00 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
127032176 ТИЧА - ШУМЕН ООД България, гр.Шумен, 9700, БУЛ. РИШКИ ПРОХОД, номер 54
 • гр.Шумен
Подобряване на енергийната ефективност на “ТИЧА - ШУМЕН” ООД 472 383.94 337 850.76 134 533.18 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
127029365 ВИАС ЕООД България, гр.Шумен, 9700, УЛ. РИШКИ ПРОХОД, номер 68 А
 • гр.Шумен
Подобряване енергийната ефективност на „ВИАС“ ЕООД 533 316.38 380 097.47 153 218.91 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
826043842 ЗАВЕТ АД България, гр.Завет, 7330, ул. "КИРИЛ И МЕТОДИЙ", номер 5
 • гр.Завет
Подобряване на енергийната ефективност на „ЗАВЕТ” АД 309 194.14 222 785.90 86 408.24 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
200622659 РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД България, гр.Шумен, 9700, УЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ", номер 19, ет.1, ап.2
 • гр.Мездра
Подобряване енергийната ефективност на РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 537 259.10 383 261.36 153 997.74 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
124693172 ДОБРУДЖА БИЛДИНГ ЕООД България, гр.Добрич, 9300, бул. РУСИЯ, номер 13 офис 2
 • гр.Плевен
Подобряване на енергийната ефективност на "Добруджа билдинг" ЕООД 1 551 130.20 942 108.12 609 022.08 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
200578682 ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ ЕООД България, гр.Велико Търново, 5000, КРАКОВ, номер 13, вх.А, ет.5, ап.5
 • гр.Летница
Подобряване на енергийната ефективност на „ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ – ДБ“ЕООД 492 769.02 351 278.31 141 490.71 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
127627462 КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД България, гр.Шумен, 9700, Гр. Шумен, бул.”Ришки проход” 30
 • с.Буковлък
Подобряване на енергийната ефективност на „Кънстракшън груп“ ЕООД 1 620 302.63 982 966.58 637 336.05 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
103900924 ПАСАТ ПРЕС ЕООД България, гр.Варна, 9000, ЯН ХУНИЯДИ, номер 12
 • гр.Варна
Подобряване енергийната ефективност на „ПАСАТ ПРЕС” ЕООД 184 721.30 133 484.91 51 236.39 0.00 8 В изпълнение (от дата на стартиране)
127622102 ТЕХНОСТРОЙ - Г ЕООД България, гр.Смядово, 9820, ул. ХАН ОМУРТАГ, номер 5
 • гр.Смядово
Подобряване на енергийната ефективност на “ТЕХНОСТРОЙ - Г” ЕООД 543 072.00 347 847.88 195 224.12 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
115838010 "АГИ - 1" ООД България, гр.Пловдив, 4000, бул. Шести септември, номер 220, ет.7, ап.21
 • гр.Пловдив
Повишаване на енергийната ефективност на "Аги-1" ООД 1 043 065.00 630 639.00 412 426.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
115582949 "АРТИСТИКО" ЕООД България, с.Труд, 4006, бул. "Санкт Петербург" № 63
 • гр.Видин
 • с.Труд
Повишаване конкурентоспособността на "Артистико" ЕООД 1 196 640.00 717 984.00 478 656.00 717 984.00 14 Приключен (към датата на приключване)
111005252 "БАЛКАН" АД България, гр.София, 1618, ж.к. "БЪКСТОН" , ул. "ИВАН СУСАНИН", №45, вх.Б, ет.3, ап.11
 • гр.Монтана
Повишаване на производствения капацитет на „Балкан“ АД чрез въвеждане на ново високотехнологично оборудване 841 951.92 505 171.14 336 780.78 419 560.86 14 Приключен (към датата на приключване)
115762445 "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД България, с.Храбрино, 4111, ПЪРВА ВИЛНА ЗОНА
 • с.Брестовица (общ.Родопи)
Повишаване на производствения капацитет на "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД 1 045 500.00 731 850.00 313 650.00 731 850.00 21 Приключен (към датата на приключване)
102843032 "Врънгови" ООД България, гр.Бургас, 8000, гр. Бургас, кв. „Ветрен“, ул. „Китен“ №26А
 • гр.Бургас
Подобряване на производствения капацитет и увеличаване на износа на "Врънгови" ООД 505 316.89 353 721.81 151 595.08 352 849.00 17 Приключен (към датата на приключване)
201315218 "ДЖОДИ - 1" ЕООД България, гр.Сливен, 8800, бул. ХРИСТО БОТЕВ, бл.27, вх.А, ет.4, ап.7
 • гр.Сливен
Повишаване на производствения капацитет на „Джоди-1“ ЕООД и разширяване на експортните пазари 925 000.00 555 000.00 370 000.00 550 119.00 14 Приключен (към датата на приключване)
200137969 "ЕНДЖИЕН БИТ" ЕООД България, гр.София, 1111, ж.к. ГЕО МИЛЕВ, ул. РАЗЛЪКА No 6, бл. 17, вх. А, ет. 3, ап. 5
 • гр.Монтана
Навлизане на "ЕНДЖИЕН БИТ" ЕООД в нов отрасъл 650 000.00 455 000.00 195 000.00 455 000.00 13 Приключен (към датата на приключване)
107560052 "ЗГПУ ГРУП" ООД България, гр.Габрово, 5300, ул "Селимица" №4
 • гр.Габрово
Технологична модернизация за конкурентно производство на "ЗГПУ ГРУП" ООД 792 000.00 475 200.00 316 800.00 470 337.50 18 Приключен (към датата на приключване)
117620590 "Йорг 2915" ООД България, гр.Русе, 7000, ж.к. Чародейка- Г- Север, ул. „Зорница“ № 3А
 • гр.Русе
Повишаване на производствения капацитет в "Йорг 2915"ООД 841 006.91 504 604.14 336 402.77 504 604.14 20 Приключен (към датата на приключване)
115005545 "Калцит" АД България, гр.Асеновград, 4230, Индустриална зона „Север”
 • гр.Асеновград
Устойчиво развитие на „Калцит” АД чрез разширяване капацитета на предприятието и засилване експортния потенциал на произвежданите продукти 1 693 800.00 999 342.00 694 458.00 999 311.75 21 Приключен (към датата на приключване)
833099026 "КОЛОР - ПЛАСТ" ООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ, номер 82, вх.A, ет.6, ап.37
 • гр.Стара Загора
Подобряване на производствения капацитет на "КОЛОР-ПЛАСТ" ООД чрез вендряване на нова високотехнологична инжекционно-раздувна формовъчна машина 495 900.00 347 130.00 148 770.00 345 625.00 16 Приключен (към датата на приключване)
114629876 "КРИСТИ - 04" ООД България, гр.Плевен, 5800, ул.САН СТЕФАНО 47
 • гр.Плевен
Разширяване на производствения капацитет за подобряване експортните възможности на „Кристи-04“ ООД 396 900.00 277 830.00 119 070.00 277 830.00 13 Приключен (към датата на приключване)
115804937 "ЛАКИ 131" ООД България, гр.Пловдив, 4004, ул. ДИМИТЪР ТАЛЕВ, номер 21
 • гр.Пловдив
Подобряване на производствения капацитет в "Лаки 131" ООД 1 071 360.00 749 952.00 321 408.00 749 952.00 15 Приключен (към датата на приключване)
203275007 "МАРИСАН amp; КОЛЕВ" АД България, гр.Русе, 7009, Калнъ дере, номер 15
 • гр.Плевен
 • гр.Русе
Повишаване на производствения капацитет в "МАРИСАН и КОЛЕВ" АД. 1 664 503.24 998 701.94 665 801.30 997 141.20 16 Приключен (към датата на приключване)
Страница (1/70):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).