English

Изпълнители

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
0
106071261 ЕТ "АГОРА-ПЛС - ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА СТОЯНОВА" 0
DE142929574 Машиненфабрик Бертолд Хермле АД 2
203924933 " Деодар" ЕООД 1
115037557 "БАЛКАНКОНСУЛТ - ВТ" ЕООД 2
106623902 "БДМ-АУТО ГРУП" ООД 6
175259627 "БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ - ОД" ООД 47
176990100 "България Ер-Посока" ДЗЗД 22
202753739 "БЪЛГЕРИЪН ХОСПИТАЛ ЕВРОПА" ЕООД 2
115791653 "ДИМАТ - ГАНЧЕВИ" ООД 1
813089302 "ДНВ ГЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД 4
177271780 "Евроекспрес - 2 Плюс България"ДЗЗД 2
160041426 "Инфра Инвест“ ООД 0
203877540 "КЕЙ ПРО КОНСУЛТ" ЕООД 0
203985570 "Международен черноморски клуб" ЕООД 0
203641472 "Миро дизайн" ЕООД 1
177172572 "ММ СТРОЙ" ДЗЗД 1
175442656 "Никман Канал Сервиз" ЕООД 1
205056033 "ОТС България" ЕООД 72
201608153 "Само строй" ЕООД 1
203665007 "СМАРТФОН 09" ЕООД 1
204846793 "Техноимпорт -Експорт 63" ЕООД 1
121237498 “ММ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” ООД 2
131065424 „НТСС-Консултинженеринг“ ЕООД 0
1597994 „Сърчкорпорейшън“ СРЛ 0
Страница (1/849):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.