English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
175157251 ЕНТЪРПРАЙЗ КОМЮНИКЕЙШЪНС ГРУП ООД 1 312 602.00 218 725.50
131385698 БАРТЕР ЕООД 1 4 863 540.00 2 263 180.00
106633615 ДЕТСКА ГРАДИНА " РОЗА" 1 267 250.20 245 087.21
177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 9 52 030 722.30 18 156 194.63
000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Дирекция "Координация на програми и проекти", УО на оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 13 28 307 674.13 16 416 901.91
177057545 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" 3 2 885 604.76 1 419 548.82
204368425 СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОТЕГНАТА РЪКА ЕООД 1 190 473.36 106 855.71
127032176 ТИЧА - ШУМЕН ООД 1 472 383.94 337 181.00
127029365 ВИАС ЕООД 1 533 316.38 378 176.64
826043842 ЗАВЕТ АД 1 309 194.14 208 861.00
200622659 РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 1 537 259.10 380 108.00
124693172 ДОБРУДЖА БИЛДИНГ ЕООД 1 1 551 130.20 939 975.60
200578682 ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ ЕООД 1 492 769.02 350 197.90
127627462 КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД 1 1 620 302.63 982 389.23
103900924 ПАСАТ ПРЕС ЕООД 1 184 721.30 133 243.39
160063112 ПРЕСТИЖ 2007 ЕООД 1 325 216.00 231 766.20
000852925 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 6 7 455 586.84 5 011 775.04
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 42 1 315 818 579.55 695 509 017.18
000695317 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 8 208 597 815.62 83 610 747.80
000505910 ОБЩИНА РАЗГРАД 14 35 976 751.59 9 583 072.78
127622102 ТЕХНОСТРОЙ - Г ЕООД 1 543 072.00 347 083.24
205249979 " ДРУЖИНА МЛЕЧНА" ООД 1 977 900.00 0.00
201066368 "411 Маркетинг" ЕООД 1 247 469.00 219 568.45
175014099 "АВАЛОН-52" ЕООД 1 167 231.90 0.00
203538885 "Авантюрин Дидро" ЕООД 1 59 630.08 59 610.04
Страница (1/184):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.