Български

Operational programme: All

Planning region: All

Identification

BG16RFOP002-3.001-0406-C02
Investments for improving the energy efficiency of Flat Ltd.
102670502 FLAT Ltd.
24.11.2017
24.11.2017
12.03.2019
Closed (completion date)
Location of Performance

Description

The project of Flat Ltd. aims at implementing measures for improving the energy efficiency of the company and reducing the amount of energy used through investments in new machinery with higher productivity and lower energy consumption, as well as in the building of an automated system for monitoring of energy consumption and the introduction of an energy management system. In the long term, the project will lead to a more sustainable development and an increase in the competitiveness of the company. 

In order to establish the concrete energy saving measures a contractor was engaged for the carrying out of an energy efficiency study and the preparation of an energy audit report, in which 6 energy saving measures have been identified. The measures will be implemented by the purchase of the following equipment under Element A (Investments):
•	Full color digital printing machine – 1
•	Monochrome printing and copying system – 3
•	Color digital printing system – 2
•	System for black-and-white printing, copying, scanning and folding - 1
•	System for full color printing, copying and scanning of large-sized printouts - 1
•	Automated system for monitoring of energy consumption - 1

During the project implementation under Element B (Services) an energy management system will be introduced and certified in full compliance with the requirements of the EN ISO 50001 standard.

The project will help Flat Ltd. to improve significantly its energy efficiency: 
•	The total yearly energy savings from the identified measures will amount to 71986.19 kWh/year (71.98619 Mwh/year.)
•	The planned energy savings for the company as a result of the project implementation will be 43.13 %.
•	The energy saving factor will be 43.127 %

These savings will lead to significant benefits for the environment and will be complemented by the increased possibility to use recycled materials and to utilize waste production material.
Activities
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на Пълноцветна цифрова печатарска машина – 1 брой): Тази дейност се извършва в изпълнение на Мярка 1 от енергийния доклад (изготвен вследствие обследване за енергийна ефективност специално за целите на проекта и за собствена сметка на „Флат“ ООД): „Подмяна на стара пълноцветна цифрова печатарска машина с нова“. Като част от дейността ще бъде закупена и пусната в експлоатация Пълноцветна цифрова печатарска машина – 1 брой. Към момента „Флат“ ООД използва за производствените си нужди стара пълноцветна цифрова печатарска машина, чиято производителност е 3000 бр./час. Нейната инсталирана мощност е 4.2 kW, докато мощността в режим стендбай (standby) е 2.8 kW. Съгласно инвестиционния проект, “Флат ”ООД възнамерява да подмени старата пълноцветна цифрова печатарска машина с нова такава. Новото оборудване се предвижда да бъде със значително по-добри технически характеристики – по-висока производителност и съответно с по-нисък разход на енергия за отпечатване на страница, което ще повлияе пряко за разширяване на капацитета на фирмата и за подобряване на енергийната ефективност. Освен това новата пълноцветна цифрова печатарска машина ще бъде с по-висока степен на автоматизация и съответно ще доведе до оптимизация на ресурсите и суровините, които използва предприятието, като спомогне и за намаляване на технологичния брак. Новата пълноцветна цифрова печатарска машина ще има следните характеристики: • Мощност в режим печатане – 5.5 kW • Мощност в режим стендбай – 1.88 kW • Производителност – 6000 бр./ч. Изпълнението на дейността ще спомогне пряко за постигане на целите на проекта: • От една страна, новото оборудване потребява по-малко електрическа енергия в сравнение със старото за производството на единица продукция (поради по-високата си производителност), тоест то е по-енергоефективно и следователно ще подобри пряко енергийната ефективност на предприятието и ще намали количеството потребявана енергия, необходима за производството на продуктите на „Флат“ ООД; • От друга страна, дейността ще спомогне за постигане на устойчиво развитие на „Флат“ ООД, тъй като ще подобри ресурсната ефективност и ефикасност на предприятието (чрез по-оптимално използване на ресурси – най-вече електроенергия) и ще доведе до намаляване на вредните парникови емисии. В допълнение, новото оборудване ще повиши производителността на предприятието, като по този начин спомогне за разширяване на капацитета. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 4-ти месец) 2. Сключване на договор (4-ти месец) 3. Изпълнение предмета на договора (от 5-ти до 11-ти месец)
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на Система за монохромен печат и копиране – 3 броя): Тази дейност се извършва в изпълнение на Мярка 2 от енергийния доклад (изготвен вследствие обследване за енергийна ефективност специално за целите на проекта и за собствена сметка на „Флат“ ООД): „Подмяна на стара система за монохромен печат и копиране с 3 бр. нови такива“. Като част от дейността ще бъдат закупени и пуснати в експлоатация 3 броя системи за монохромен печат и копиране. Към момента „Флат“ ООД използва за производствените си нужди стара система за монохромен печат и копиране, чиято производителност е 4500 бр./час. Инсталираната ѝ мощност е 2.85 kW, докато мощността в режим стендбай се равнява на 1.71 kW. Съгласно инвестиционния проект, “Флат” ООД възнамерява значително да увеличи обема на продукцията си за черно-бяло печатане и за целта се налага подмяна на старата система за монохромен печат и копиране с 3 броя нови системи за монохромен печат и копиране. Касае се за технология от ново поколение, която има по-голяма производителност и съответно по-нисък разход на енергия. Тези два фактора ще допринесат едновременно за повишаване на производителността и на капацитета на фирмата, като ще се повиши и качеството вследствие на въвеждането на по-нова съвременна технология. По-високата степен на автоматизация и прецизност на новото оборудване ще спомогне за намаляване и на технологичния брак. Всяка от новите машини ще има следните технически характеристики: • Инсталирана мощност в режим печатане –1.92 kW • Мощност в режим стендбай – 0.375 kW • Производителност – 6000 бр./ч Изпълнението на дейността ще спомогне пряко за постигане на целите на проекта: • От една страна, новото оборудване потребява по-малко електрическа енергия в сравнение със старото за производството на единица продукция (поради по-голямата производителност), тоест то е по-енергоефективно и следователно ще подобри пряко енергийната ефективност на предприятието и ще намали количеството потребявана енергия, необходима за производството на продуктите на „Флат“ ООД; • От друга страна, дейността ще спомогне за постигане на устойчиво развитие на „Флат“ ООД, тъй като ще подобри ресурсната ефективност и ефикасност на предприятието (чрез по-оптимално използване на ресурси – най-вече електроенергия) и ще доведе до намаляване на вредните парникови емисии. В допълнение, новото оборудване ще повиши производителността на предприятието, като по този начин спомогне за разширяване на капацитета. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 4-ти месец) 2. Сключване на договор (4-ти месец) 3. Изпълнение предмета на договора (от 5-ти до 11-ти месец)
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на Цветна дигитална печатна система – 2 бр.): Тази дейност се извършва в изпълнение на Мярка 3 от енергийния доклад (изготвен вследствие обследване за енергийна ефективност специално за целите на проекта и за собствена сметка на „Флат“ ООД): „Подмяна на стара цветна дигитална печатна система с 2 бр. нови“. Като част от дейността ще бъдат закупени и пуснати в експлоатация 2 броя цветни дигитални печатни системи. Към момента „Флат“ ООД използва за производствените си нужди стара цветна дигитална печатна система, чиято производителност е 3000 бр./час. Инсталираната ѝ мощност е 4.2 kW, докато мощността в режим стендбай е 2.8 kW. Съгласно инвестиционния проект, “Флат” ООД възнамерява да увеличи обема на продукцията си за цветно дигитално печатане и за целта подменя старата цветна дигитална печатна система с 2 броя нови цветни дигитални печатни системи. Всяка от новите машини ще бъде с по-голяма производителност и съответно по-нисък разход на енергия на единица продукция. Това отново води до повишаване на капацитета на предприятието и до подобряване на енергийната ефективност. В допълнение, новите машини ще допринесат и за повишаване на качеството на продукцията, тъй като използват по-съвременна технология за печат. Очаква се също така технологичният брак да намалее вследствие инвестицията, поради използването по-ново оборудване. Всяка от новите цветни дигитални печатни системи ще има следните характеристики: • Инсталирана мощност в режим на печатане – 4.4 kW • Мощност на нова машина в режим стендбай – 1.4 kW • Производителност – 4800 бр./ч Изпълнението на дейността ще спомогне пряко за постигане на целите на проекта: • От една страна, новото оборудване потребява по-малко електрическа енергия в сравнение със старото за производството на единица продукция (поради по-голямата производителност), тоест то е по-енергоефективно и следователно ще подобри пряко енергийната ефективност на предприятието и ще намали количеството потребявана енергия, необходима за производството на продуктите на „Флат“ ООД; • От друга страна, дейността ще спомогне за постигане на устойчиво развитие на „Флат“ ООД, тъй като ще подобри ресурсната ефективност и ефикасност на предприятието (чрез по-оптимално използване на ресурси – най-вече електроенергия) и ще доведе до намаляване на вредните парникови емисии. В допълнение, новото оборудване ще повиши производителността на предприятието, като по този начин спомогне за разширяване на капацитета. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 4-ти месец) 2. Сключване на договор (4-ти месец) 3. Изпълнение предмета на договора (от 5-ти до 11-ти месец)
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на Система за черно-бяло принтиране, копиране, сканиране и сгъване - 1 бр.): Тази дейност се извършва в изпълнение на Мярка 4 от енергийния доклад (изготвен вследствие обследване за енергийна ефективност специално за целите на проекта и за собствена сметка на „Флат“ ООД): „Подмяна на стара система за черно-бяло принтиране, копиране, сканиране и сгъване с нова“. Като част от дейността ще бъде закупена и пусната в експлоатация Система за черно-бяло принтиране, копиране, сканиране и сгъване - 1 бр. Към момента „Флат“ ООД използва за производствените си нужди стара система за черно-бяло принтиране, копиране, сканиране и сгъване, чиято производителност е 120 m2/час за трите режима. Инсталираната мощност на старата система за принтиране и сканиране в работен режим е 2 kW, а мощността за принтиране и сканиране в режим стендбай е 0.9 kW. Инсталираната мощност на старата машина за сгъване е 0.3 kW, а мощността ѝ за сгъване в режим стендбай е 0.05 kW. Съгласно инвестиционния проект, компанията възнамерява да увеличи обема на продукцията си за черно-бяло принтиране, копиране, сканиране и сгъване на широкоформатни разпечатки и за целта подменя стара подобна система с нова система за черно-бяло принтиране, копиране, сканиране и сгъване с по-голяма производителност и съответно с по-нисък разход на енергия на единица продукция. Новото оборудване ще има следните технически характеристики: • Мощност на принтиращия модул в режим печатане –2.1 kW • Мощност на принтиращия модул в режим стендбай – 1.1 kW • Мощност на сканиращия модул в режим сканиране - 0.12 kW • Мощност на сгъващия модул в режим сгъване - 0.3 kW • Мощност на сгъващия модул в режим стендбай - 0.03 kW • Производителност в режим печатане – 420 m2/час Изпълнението на дейността ще спомогне пряко за постигане на целите на проекта: • От една страна, новото оборудване потребява по-малко електрическа енергия в сравнение със старото за производството на единица продукция (поради по-високата си производителност), тоест то е по-енергоефективно и следователно ще подобри пряко енергийната ефективност на предприятието и ще намали количеството потребявана енергия, необходима за производството на продуктите на „Флат“ ООД; • От друга страна, дейността ще спомогне за постигане на устойчиво развитие на „Флат“ ООД, тъй като ще спомогне за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на предприятието (чрез по-оптимално използване на ресурси – най-вече електроенергия) и ще доведе до намаляване на вредните парникови емисии. В допълнение, новото оборудване ще повиши производителността на предприятието, като по този начин спомогне за разширяване на капацитета. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 4-ти месец) 2. Сключване на договор (4-ти месец) 3. Изпълнение предмета на договора (от 5-ти до 12-ми месец)
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на Система за цветно принтиране, копиране и сканиране на широкоформатни разпечатки – 1 бр.): Тази дейност се извършва в изпълнение на Мярка 5 от енергийния доклад (изготвен вследствие обследване за енергийна ефективност специално за целите на проекта и за собствена сметка на „Флат“ ООД): „Подмяна на стара система за цветно принтиране, копиране и сканиране на широкоформатни разпечатки с нова“. Като част от дейността ще бъде закупена и пусната в експлоатация Система за цветно принтиране, копиране и сканиране на широкоформатни разпечатки – 1 бр. Към момента „Флат“ ООД използва за производствените си нужди стара система за цветно принтиране, копиране и сканиране на широкоформатни разпечатки, чиято производителност е 115 m2/час. От една страна, мощността на принтиращия модул в режим печатане е 2 kW, докато мощността на принтиращия модул в режим стендбай е 0.5 kW. От друга страна, мощността на сканиращия модул в режим сканиране и в режим стендбай е 0.24 kW. Съгласно инвестиционния проект, “Флат” ООД възнамерява да увеличи обема на продукцията си за цветно печатане, копиране и сканиране на широкоформатни разпечатки и за целта подменя стара система за цветно принтиране, копиране и сканиране на широкоформатни разпечатки с нова такава с по-голяма производителност и по-нисък разход на енергия на единица продукция. Това съответно пряко допринася за повишаване на капацитета на фирмата, но също така допринася за подобряване на енергийната ефективност и ефикасност, подобрява качеството на продукцията и намалява нивата на технологичен брак – пряко следствие от подмяната на старата машина с нова съвременна технология. Новата система за цветно принтиране, копиране и сканиране на широкоформатни разпечатки ще има следните технически характеристики: • Мощност на принтиращия модул в режим печатане –1.9 kW • Мощност на принтиращия модул в режим стенбай – 0.6 kW • Мощност на сканиращия модул в режим сканиране - 0.12 kW • Производителност в режим печатане – 268 m2/час Изпълнението на дейността ще спомогне пряко за постигане на целите на проекта: • От една страна, новото оборудване потребява по-малко електрическа енергия в сравнение със старото за производството на единица продукция (поради по-високата си производителност), тоест то е по-енергоефективно и следователно ще подобри пряко енергийната ефективност на предприятието и ще намали количеството потребявана енергия, необходима за производството на продуктите на „Флат“ ООД; • От друга страна, дейността ще спомогне за постигане на устойчиво развитие на „Флат“ ООД, тъй като ще подобри ресурсната ефективност и ефикасност на предприятието (чрез по-оптимално използване на ресурси – най-вече електроенергия) и ще доведе до намаляване на вредните парникови емисии. В допълнение, новото оборудване ще повиши производителността на предприятието, като по този начин спомогне за разширяване на капацитета. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 4-ти месец) 2. Сключване на договор (4-ти месец) 3. Изпълнение предмета на договора (от 5-ти до 12-ми месец)
 • Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на ДМА автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението – 1 брой и ДНА приложен софтуер за автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението – 1 брой): Тази дейност се извършва в изпълнение на Мярка 6 от енергийния доклад (изготвен вследствие обследване за енергийна ефективност специално за целите на проекта и за собствена сметка на „Флат“ ООД): „Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението“. Към момента в предприятието няма изградена такава система. Като част от дейността ще бъде изградена цялостна автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в един от офисите на предприятието (една площадка) в гр. Бургас, състояща се от: • 1 брой електрически мрежови анализатор с комуникационен изход • 3 броя токови трансформатори 100/5 А за монтаж на DIN шина • 1 брой концентратор за събиране и визуализиране на данни, архивиране, запис в CSV формат на SD карта, графики (трендове), web server • 1 брой софтуерна програма, даваща информация и справки за: - моментен разход на ел. енергия - разход на ел. енергия за различни времеви периоди • Интервал на събиране на данните – 10 минути Автоматизираната система за мониторинг на енергопотреблението работи по следния начин: Електроенергията се измерва от електрически мрежови анализатори (към които са подвързани токовите трансформатори) и измерените стойности се предават към т.нар. концентратор на данни (Remote Terminal Unit – RTU). Данните се запазват във вид на CSV файл на SD карта в самото RTU или на PC по Ethernet кабел. Потребителят може да получава файла с данни и на персонален компютър през съответно четящо устройство за SD карта. На базата на събраните данни потребителят може да попълва собствени форми за справки за консумираната електроенергия. Системата генерира автоматично и предварително дефинирани форми за консумираната електроенергия. Данните се събират през интервал от 10 минути. Измервателната точка ще бъде една - измерване на общо консумираната електрическа енергия от дадената площадка. На базата на събраните данни може да се попълват собствени форми за справки за консумираната електроенергия, както и да се извършват различни анализи. Това ще позволи на предприятието да взема по-ефективни и информирани решения по отношение на потребяваната енергия, което ще доведе до намаляване на консумацията и цялостно подобряване на енергийната ефективност на „Флат“ ООД. Следователно тази дейност напълно отговаря на поставените проектни цели и спомага за тяхното реализиране. Освен това, чрез нея ще се въведе нова добра практика в предприятието, която е пряко свързана с принципите на устойчивото развитие. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (1-ви месец) 2. Сключване на договор (1-ви месец) 3. Изпълнение предмета на договора (1-ви до 9-ти месец)
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001:2011 (дейността включва въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001:2011): В рамките на тази дейност се предвижда използването на консултантска услуга за въвеждане и консултантска услуга за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001:2011. А) Международният стандарт ISO 50001:2011 има за цел да помогне на организациите да определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на този стандарт цели намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. Ефективното използване на енергията помага както за намаляването на разходи и пестенето на средства, така и за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност и минимизира неблагоприятните влияние върху климата от икономическата дейност на хората. За постигането именно на тези цели „Флат“ ООД планира въвеждането на система за енергиен мениджмънт в предприятието, чрез която ще се оптимизира използването на този ценен ресурс и ще се постигне едно устойчиво развитие на компанията в бъдеще. В рамките на дейността ще се ползва външна консултантска услуга за развиване и структуриране на системата чрез постепенно въвеждане на специфичните изисквания на стандарт ISO 50001:2011, приложими към потреблението на енергия, включително измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които допринасят за енергийните характеристики на предприятието. Ще бъде разработена политика на ниво предприятие, насочена към по-ефективно използване на енергията, като ще бъдат поставени конкретни цели. Системата ще спомогне да се използват правилно наличните данни за взимане на информирани управленски решения за непрекъснато подобряване на енергийната ефективност на „Флат“ ООД. Първият етап от въвеждане на системата ще бъде извършване на диагностичен одит, с цел запознаване с процесите и начина на работа на организацията. Вторият етап ще бъде разработване на фирмена политика по енергийно управление и ползване на енергия, както и останалата приложима за фирмата документация на система за енергийно управление в съответствие с международния стандарт ISO 50001:2011. Ще се съгласуват разработените документи с ръководството на организацията или определените служители, ще се одобрят и утвърдят документите. Ще се проведе и инструктаж на персонала на организацията относно съдържанието и внедряването на системата за управление. Накрая ще се проведе и вътрешен одит, с цел проверка на степента и качеството на внедряване на системата за управление. Б) За сертифицирането на системата за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001:2011 се предвижда използването на външна консултантска услуга от орган по сертификация, който ще извърши сертификационен одит на вече въведената система, включващ: • Верификация за цялост на документацията и готовност за сертификация • Верификация за функциониране на система за управление • Изготвяне на доклад от одит • Издаване на сертификат Сертификацията на системата за енергиен мениджмънт ще гарантира на компанията, че въведената система отговаря напълно и функционира в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001:2011. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнители (1-ви и 4-ти месец) 2. Сключване на договори (1-ви и 4-ти месец) 3. Изпълнение на услугата по въвеждане на системата за енергиен мениджмънт (от 1-ви до 4-ти месец включително) 4. Изпълнение на услугата по сертифициране на системата за енергиен мениджмънт (10-ти месец)

Indicators

Energy audits performed, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
GHG reduction, Target amount: 58.96, Reached amount: 58.96
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Number of enterprises receiving grants, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Expected energy savings in enterprises as a result of completed projects, Target amount: 71.99, Reached amount: 71.99

Financial Information

608 903.98 BGN
391 048.15 BGN
339 719.04 BGN
85.00 %
 • [1] Energy efficiency and demonstration projects in SMEs and supporting measures
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors
 • [6] Not applicable
 • [7] Other unspecified manufacturing industries

Total Project cost

Programming Period ERDF NF SF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 332 390.93 58 657.22 217 855.83 608 903.98
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 332 390.93 58 657.22 217 855.83 608 903.98

Procurements

Subject to due process: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на активи по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Пълноцветна цифрова печатарска машина - 1 брой; Обособена позиция 2: Система за монохромен печат и копиране - 3 броя; Обособена позиция 3: Цветна дигитална печатна система - 2 броя; Обособена позиция 4: Система за черно-бяло принтиране, копиране, сканиране и сгъване - 1 брой; Обособена позиция 5: Система за цветно принтиране, копиране и сканиране на широкоформатни разпечатки - 1 брой; Обособена позиция 6: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1 брой, съставена от: хардуерна и софтуерна част, Amount: 601 703.98
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 1: Пълноцветна цифрова печатарска машина - 1 брой с прогнозна стойност 252 302,07 лв. без ДДС
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 2: Система за монохромен печат и копиране - 3 броя с обща прогнозна стойност 76 277,37 лв. без ДДС
 • Differentiated position 3: Обособена позиция 3: Цветна дигитална печатна система - 2 броя с обща прогнозна стойност 89 968,18 лв. без ДДС
 • Differentiated position 4: Обособена позиция 4: Система за черно-бяло принтиране, копиране, сканиране и сгъване - 1 брой с прогнозна стойност 107 570,65 лв. без ДДС
 • Differentiated position 5: Обособена позиция 5: Система за цветно принтиране, копиране и сканиране на широкоформатни разпечатки - 1 брой с прогнозна стойност 72 365,71 лв. без ДДС
 • Differentiated position 6: Обособена позиция 6: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1 брой, съставена от: хардуерна и софтуерна част с обща прогнозна стойност 3 220,00 лв. без ДДС, в т.ч. прогнозна стойност за хардуерна част 1 920,00 лв. без ДДС и прогнозна стойност за софтуерна част 1 300,00 лв. без ДДС
Subject to due process: Консултантска услуга по въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001:2011., Amount: 2 900.00
 • Differentiated position 1: Консултантска услуга по въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001:2011 с обща прогнозна стойност 2 900,00 лв. без включен ДДС
Subject to due process: Консултантска услуга по сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001:2011, Amount: 4 300.00
 • Differentiated position 1: Консултантска услуга по сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001:2011 с обща прогнозна стойност 4 300,00 лв. без включен ДДС

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).