English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000193243 ОБЩИНА КНЕЖА България, гр.Кнежа, 5835, ул. МАРИН БОЕВ № 69
 • гр.Кнежа
„Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“ 780 830.59 780 830.59 0.00 0.00 36 Сключен
000386694 ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ България, с.Ковачевци, 2450, Неприложимо
 • с.Ковачевци (общ.Ковачевци)
“Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XXIV, кв.49 по плана на с. Ковачевци, община Ковачевци” 96 240.24 96 240.24 0.00 0.00 36 Сключен
000193250 Община Козлодуй България, гр.Козлодуй, 3320, ул.ХРИСТО БОТЕВ № 13
 • гр.Козлодуй
 • с.Гложене (общ.Козлодуй)
Благоустрояване на пространството източно от читалище "Христо Ботев", гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. "Христо Ботев") и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй 769 576.07 769 576.07 0.00 0.00 36 Сключен
000193250 ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ България, гр.Козлодуй, 3320, ул.ХРИСТО БОТЕВ № 13
 • гр.Козлодуй
Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска - част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца 1 075 090.30 1 075 090.30 0.00 0.00 36 Сключен
000776363 Община Костинброд България, гр.Костинброд, 2230, Охрид № 1
 • гр.Костинброд
"Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд" - обект: Изграждане на ул. „ВИТОША“от ОТ309 до ОТ341, ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. Момчил Войвода, и Рехабилитация на: ул.“Й. ЙОВКОВ“от ОТ361 до ОТ651, гр. КОСТИНБРОД" 1 163 710.22 1 163 710.22 0.00 0.00 36 Сключен
000776363 ОБЩИНА КОСТИНБРОД България, гр.Костинброд, 2230, ул. ОХРИД № 1
 • гр.Костинброд
Реконструкция и оборудване на спортна площадка в гр. Костинброд 96 776.22 96 776.22 0.00 0.00 36 Сключен
000024720 Община Кресна България, гр.Кресна, 2840, ул. „Македония“ №96
 • гр.Кресна
Открит обект за спортни дейности 97 789.84 97 789.84 0.00 0.00 36 Сключен
000024720 Община Кресна България, гр.Кресна, 2840, ул. „Македония“ №96
 • гр.Кресна
Реконструкция на улици в гр. Кресна: „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1, „Влахински езера” от о.т.157 до о.т.149, „Пирин” от о.т.130 до о.т.136, „Спартак” от о.т.153 до о.т.151 и „Цар Самуил” от о.т.131 до о.т.135; Реконструкция на съществуващи тротоари в гр. Кресна: ул.”Яне Сандански” от о.т.131 до о.т.1, ул.”Спартак” от о.т.153 до о.т.151, ул.”Цар Самуил” от о.т.131 до о.т.135 1 169 259.00 1 169 259.00 0.00 0.00 36 Сключен
000193282 Община Криводол България, гр.Криводол, 3060, ул. Освобождение № 13
 • гр.Криводол
„Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в гр.Криводол" 1 129 352.98 1 129 352.98 0.00 0.00 36 Сключен
000193282 ОБЩИНА КРИВОДОЛ България, гр.Криводол, 3060, ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ № 13
 • гр.Криводол
Реконструкция и благоустрояване на централен градски площад - гр. Криводол 737 556.11 737 556.11 0.00 0.00 36 Сключен
115244456 ОБЩИНА КРИЧИМ България, гр.Кричим, 4220, пл. ОБЕДИНЕНИЕ № 3
 • гр.Кричим
"Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), осн. ремонт на осн.учил. корпус - 28 класни стаи и благоустр. на дворното пространство на СУ П. Р. Славейков-гр. Кричим, община Кричим” етап 2 „Ремонт, оборудв. и обзав. на комбинирана спортна площадка в ПИ 39921.502.403 по КК на гр.Кричим /двор на СУ П. Р. Славейков/ с адм. адрес община Кричим, гр. Кричим, бул. „Тракия" 97 747.25 97 747.25 0.00 0.00 36 Сключен
115244456 ОБЩИНА КРИЧИМ България, гр.Кричим, 4220, пл. ОБЕДИНЕНИЕ № 3
 • гр.Кричим
"Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим”, Етап 1: „Основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на част I-ва от дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим" 940 874.06 940 874.06 0.00 0.00 36 Сключен
000235913 ОБЩИНА КРУМОВГРАД България, гр.Крумовград, 6900, пл. БЪЛГАРИЯ № 5
 • гр.Крумовград
„Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски“ - начален етап, гр. Крумовград“ 875 559.98 875 559.98 0.00 0.00 36 Сключен
000235913 ОБЩИНА КРУМОВГРАД България, гр.Крумовград, 6900, пл. БЪЛГАРИЯ № 5
 • гр.Крумовград
"Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград" 1 166 049.33 1 166 049.33 0.00 0.00 36 Сключен
000505846 ОБЩИНА КУБРАТ България, гр.Кубрат, 7300, ул. БОРИС 1 № 1
 • гр.Кубрат
 • с.Савин
„Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат и ул. „Цар Симеон“ – Етап 1 в с. Савин“ 1 120 410.87 1 120 410.87 0.00 0.00 36 Сключен
115631816 Община Куклен България, гр.Куклен, 4101, Александър Стамболийски №43
 • гр.Куклен
Реконструкция, оборудване и обзавеждане на футболно игрище на малко поле в двора на СУ "Отец Паисий" 72 909.97 72 909.97 0.00 0.00 36 Сключен
000159629 ОБЩИНА КУЛА България, гр.Кула, 3800, ул. ВЪЗРАЖДАНЕ № 38
 • гр.Кула
"РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В ГР. КУЛА, ОБЩИНА КУЛА" 712 638.56 712 638.56 0.00 0.00 36 Сключен
000413814 Община Левски България, гр.Левски, 5900, бул. „България“ №58
 • гр.Левски
Ремонт и модернизация на спортна площадка, находяща се в УПИ III – спортен комплекс, кв. 140 по регулационен план на град Левски, община Левски 88 011.00 88 011.00 0.00 0.00 36 Сключен
000351693 ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО България, с.Лесичово, 4463, ул. НИКОЛА ЧОЧКОВ № 11-13
 • с.Церово (общ.Лесичово)
„Реконструкция на спортна площадка в УПИ VІІІ-училище, кв.29, по плана на с.Церово, общ. Лесичово, обл.Пазарджик“ 97 573.72 97 573.72 0.00 0.00 36 Сключен
000351693 ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО България, с.Лесичово, 4463, ул. НИКОЛА ЧОЧКОВ № 11
 • с.Боримечково
 • с.Динката
 • с.Калугерово (общ.Лесичово)
 • с.Лесичово
 • с.Церово (общ.Лесичово)
Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово - етап 1 1 173 335.09 1 173 335.09 0.00 0.00 36 Сключен
000291584 ОБЩИНА ЛЕТНИЦА България, гр.Летница, 5570, бул. БЪЛГАРИЯ № 19
 • гр.Летница
"Игрище за минифутбол" 97 022.12 97 022.12 0.00 0.00 36 Сключен
000505853 Община Лозница България, гр.Лозница, 7290, ул. "Васил Левски" №6
 • с.Гороцвет
„Изграждане на спортна инфраструктура в Община Лозница“ 96 536.91 96 536.91 0.00 0.00 36 Сключен
000505853 Община Лозница България, гр.Лозница, 7290, ул. "Васил Левски" №6
 • гр.Лозница
 • с.Ловско
 • с.Манастирско
 • с.Чудомир
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Лозница 1 173 173.15 1 173 173.15 0.00 0.00 36 Сключен
000291602 ОБЩИНА ЛУКОВИТ България, гр.Луковит, 5770, ул. ВЪЗРАЖДАНЕ № 73
 • гр.Луковит
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях на ул. “Симов дол“ и ул. “Кирил и Методий“ в гр. Луковит, община Луковит“ 1 173 388.17 1 173 388.17 0.00 0.00 36 Сключен
000291602 ОБЩИНА ЛУКОВИТ България, гр.Луковит, 5770, ул. ВЪЗРАЖДАНЕ № 73
 • гр.Луковит
Реконструкция и благоустрояване на Градската градина в Луковит 765 705.75 765 705.75 0.00 0.00 36 Сключен
Страница (7/13):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.