English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000235750 ОБЩИНА АРДИНО България, гр.Ардино, 6750, бул. БЕЛИ БРЕЗИ № 31
 • гр.Ардино
"Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръжения и принадлежностите към тях, в гр. Ардино, община Ардино" 1 172 571.65 1 172 571.65 0.00 0.00 36 Сключен
000235750 ОБЩИНА АРДИНО България, гр.Ардино, 6750, бул. БЕЛИ БРЕЗИ № 31
 • гр.Ардино
"Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ "Васил Левски" - град Ардино, община Ардино" 935 814.47 935 814.47 0.00 0.00 36 Сключен
000852544 ОБЩИНА БАЛЧИК България, гр.Балчик, 9600, пл.21-ВИ СЕПТЕМВРИ № 6
 • гр.Балчик
Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка в гр. Балчик 92 151.27 92 151.27 0.00 0.00 36 Сключен
000614952 ОБЩИНА БАНИТЕ България, с.Баните, 4940, ул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 3
 • с.Баните
 • с.Гълъбово (общ.Баните)
 • с.Давидково
 • с.Загражден (общ.Баните)
 • с.Оряховец
"Реконструкция, обновяване на дворно пространство, детски площадки, съоръжения и ограда, оборудване и обзавеждане на детска градина "Веселин Маринов" в село Баните и групите към нея в село Гълъбово, село Давидково, село Загражден и село Оряховец , община Баните, област Смолян". 963 666.28 963 666.28 0.00 0.00 36 Сключен
000614952 ОБЩИНА БАНИТЕ България, с.Баните, 4940, ул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 3
 • с.Баните
 • с.Вишнево
 • с.Гълъбово (общ.Баните)
 • с.Давидково
 • с.Загражден (общ.Баните)
 • с.Оряховец
"Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Баните" 1 172 143.44 1 172 143.44 0.00 0.00 36 Сключен
000024663 община Банско България, гр.Банско, 2770, гр. Банско, ул. Никола Вапцаров №1
 • гр.Банско
Подобряване на енергийната ефективност на ученическо общежитие и преустройството на съществуващите спортни съоръжения и изграждането на нови такива в ПРОФЕСИОНАЛНА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - град Банско. 689 274.63 689 274.63 0.00 0.00 36 Сключен
000351540 Община Батак България, гр.Батак, 4580, пл."Освобождение"№5
 • гр.Батак
 • с.Фотиново (общ.Батак)
Реконструкция и рехабилитация на вътрешна улична мрежа в община Батак 1 017 182.05 1 017 182.05 0.00 0.00 36 Сключен
000413579 ОБЩИНА БЕЛЕНЕ България, гр.Белене, 5930, ул.БЪЛГАРИЯ № 35
 • гр.Белене
"Изграждане на многофункционално игрище в СУ "Димчо Дебелянов"- град Белене". 97 602.91 97 602.91 0.00 0.00 36 Сключен
000413579 ОБЩИНА БЕЛЕНЕ България, гр.Белене, 5930, ул.БЪЛГАРИЯ № 35
 • гр.Белене
"Реконструкция на улици в град Белене: ул. "Милан Василев", ул. "Петко Д. Петков", ул."Рила" и част от ул."Фердинанд Дечев" 1 107 048.21 1 107 048.21 0.00 0.00 36 Сключен
000413579 ОБЩИНА БЕЛЕНЕ България, гр.Белене, 5930, ул.БЪЛГАРИЯ № 35
 • гр.Белене
Изграждане на част от Крайдунавски парк "Белене" 583 817.87 583 817.87 0.00 0.00 36 Сключен
000024688 ОБЩИНА БЕЛИЦА България, гр.Белица, 2780, ул. ГЕОРГИ АНДРЕЙЧИН № 15
 • с.Краище (общ.Белица)
"Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XX, кв.16 по плана на с. Краище, общ. Белица" 97 214.51 97 214.51 0.00 0.00 36 Сключен
000351558 ОБЩИНА БЕЛОВО България, гр.Белово, 4470, ул. ОРФЕЙ № 4А
 • гр.Белово
Реконструкция и рехабилитация и на улици в гр. Белово. 1 160 880.09 1 160 880.09 0.00 0.00 36 Сключен
000159458 ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК България, гр.Белоградчик, 3900, ул. КНЯЗ БОРИС I_ № 6
 • гр.Белоградчик
"Обновяване на площад Възраждане, гр.Белоградчик" 780 247.01 780 247.01 0.00 0.00 36 Сключен
000093403 ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ България, гр.Белослав, 9178, ул. "Цар Симеон Велики" № 23
 • гр.Белослав
„Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав – кв. „Младост” 1 075 406.95 1 075 406.95 0.00 0.00 36 Сключен
000320559 ОБЩИНА БЕРКОВИЦА България, гр.Берковица, 3500, пл. ЙОРДАН РАДИЧКОВ № 4
 • гр.Берковица
"Изграждане на мултифункционално спортно игрище в гр.Берковица, Община Берковица" 97 785.84 97 785.84 0.00 0.00 36 Сключен
000320559 ОБЩИНА БЕРКОВИЦА България, гр.Берковица, 3500, пл. ЙОРДАН РАДИЧКОВ № 4
 • Берковица
„Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ 365 163.87 365 163.87 0.00 0.00 36 Сключен
000261363 ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ България, гр.Бобов дол, 2670, Гр. Бобов дол, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. "27 октомври" №2
 • гр.Бобов дол
„Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици – улица „Васил Демиревски“, улица „Св. Св. Кирил и Методий“, улица „Цар Самуил“, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бобов дол“ 985 131.29 985 131.29 0.00 0.00 36 Сключен
000776071 ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ България, гр.Божурище, 2227, бул. ЕВРОПА № 85
 • гр.Божурище
Благоустрояване на прилежащото дворно пространство на СУ "Летец Христо Топракчиев", гр.Божурище 788 061.88 788 061.88 0.00 0.00 36 Сключен
000776071 ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ България, гр.Божурище, 2227, бул. ЕВРОПА № 85
 • гр.Божурище
"Реконструкция и рехабилитация на бул. "Европа", гр. Божурище" 1 159 693.68 1 159 693.68 0.00 0.00 36 Сключен
000320566 ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ България, гр.Бойчиновци, 3430, ул. ГАВРИЛ ГЕНОВ № 2
 • с.Громшин
 • с.Кобиляк
 • с.Мадан
 • с.Мърчево
Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване - площад в с. Кобиляк и Благоустройство на площадните пространства на три от населените места в община Бойчиновци - II-ри етап, с. Мърчево, с. Мадан и с. Громшин 665 370.79 665 370.79 0.00 0.00 36 Сключен
000320566 ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ България, гр.Бойчиновци, 3430, ул. ГАВРИЛ ГЕНОВ № 2
 • с.Владимирово (общ.Бойчиновци)
 • с.Лехчево
 • с.Мадан
Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Владимирово, с. Лехчево и с. Мадан, община Бойчиновци 1 114 009.11 1 114 009.11 0.00 0.00 36 Сключен
000970051 ОБЩИНА БОЛЯРОВО България, гр.Болярово, 8720, ул. Д.БЛАГОЕВ № 7
 • гр.Болярово
ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО СПОРТНО ИГРИЩЕ, УПИ - XXI, КВ. 21, ГР. БОЛЯРОВО, ОБЩ. БОЛЯРОВО 97 694.32 97 694.32 0.00 0.00 36 Сключен
000970051 ОБЩИНА БОЛЯРОВО България, гр.Болярово, 8720, ул. Д.БЛАГОЕВ № 7
 • гр.Болярово
 • с.Воден (общ.Болярово)
 • с.Голямо Крушево
 • с.Малко Шарково
 • с.Мамарчево
 • с.Попово
 • с.Стефан Караджово
 • с.Шарково
"Дейности по реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Болярово" 1 173 159.40 1 173 159.40 0.00 0.00 36 Сключен
000614856 ОБЩИНА БОРИНО България, с.Борино, 4824, ул. „Христо Ботев”№1
 • с.Ягодина
„Изграждане и оборудване на спортна инфраструктура в с. Ягодина, общ. Борино“ 97 729.10 97 729.10 0.00 0.00 36 Сключен
000614856 ОБЩИНА БОРИНО България, с.Борино, 4824, ул.Христо Ботев №1
 • с.Борино
 • с.Буйново (общ.Борино)
 • с.Кожари
 • с.Ягодина
„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Борино включваща следните подобекти: улици в с. Борино; улици в с. Буйново; улици в с. Ягодина и улици в с. Кожари“ 1 110 132.27 1 110 132.27 0.00 0.00 36 Сключен
Страница (3/14):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.