English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
175878970 СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - РАЗЛОГ" България, гр.Разлог, 2760, ул.СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 1
 • Разлог
Транснационално сътрудничество за Екологично отговорни местни общности в селските райони - подготвителна фаза 35 549.29 35 549.29 0.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
175824798 СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН" България, гр.Троян, 5600, ул.Христо Ботев № 113
 • България
„Популяризиране на традиционните храни и рецепти на териториите на „МИГ - Троян, Априлци, Угърчин“ и МИГ „Бяла Слатина“ 131 121.11 131 121.11 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
175850212 СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТУНДЖА" България, с.Генерал Инзово, 8670, ул. СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 9
 • Северна и югоизточна България (BG3)
"Традиции и иновации за промотиране на местна идентичност" 178 616.00 178 616.00 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
175886216 СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА" България, гр.Бяла, 9101, ул. " Андрей Премянов" 14
 • Варна (BG331)
„Проект за подготвителни дейности КОМПАС – Капацитет за създаване на европейска местна идентичност и подкрепа за промотиране на общността в МИГ Долни Чифлик и Бяла“ 46 562.00 46 562.00 0.00 0.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
177136373 Сдружение "Местна инициативна група Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана" България, гр.Дряново, 5370, ул. Шипка № 172
 • Габрово (BG322)
Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за устойчиво местно развитие и европейска идентичност 42 611.64 42 611.64 0.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
176021311 СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ-КУБРАТ" България, гр.Завет, 7330, ул. ЛУДОГОРИЕ № 19
 • Разград (BG324)
Нови възможности за биологично земеделие - местни селскостопански продукти с добавена стойност 43 703.53 43 703.53 0.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
175893552 СДРУЖЕНИЕ "МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО" България, гр.Аксаково, 9154, ул. Георги Петлешев № 58б
 • Варна (BG331)
Транснационално сътрудничество за креативен туризъм в селските райони 48 573.74 48 573.74 0.00 0.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
125584311 Сдружение „Местна инициативна група – Попово“ България, гр.Попово, 7800, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 2
 • Попово
Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за иновативно и устойчиво оползотворяване на местните ресурси и възможности за развитие на туризъм 40 315.60 40 315.60 0.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
177037471 СДРУЖЕНИЕ МИГ САМОКОВ България, гр.Самоков, 2000, ул. Македония № 34
 • Самоков
Предприемачество за устойчиво развитие на нашите територии 48 848.00 48 848.00 0.00 0.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
176042316 Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански" България, гр.Сандански, 2800, бул. „Свобода“ №20, ет. 1
 • Сандански
Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за промотиране на местните идентичности, продукти и забележителности 41 667.60 41 667.60 0.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
177027228 Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Белене - Никопол" България, гр.Белене, 5930, пл. „България” № 1, ет.1, НЧ "Христо Ботев - 1892"
 • Плевен (BG314)
Подготвителен проект за транснационално сътрудничество в сферата на маркетинга на местната идентичност и реализация на устойчив туризъм 42 652.84 42 652.84 0.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
175878438 Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Свиленград Ареал" България, гр.Свиленград, 6500, ул. Генерал Струков № 5
 • Свиленград
Нови възможности за устойчиво оползотворяване на местните селскостопански продукти на територията на МИГ Свиленград Ареал 46 642.00 46 642.00 0.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
177011523 Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Балчик – Генерал Тошево“ България, гр.Балчик, 9600, пл. " 21 - ви септември " № 6
 • Добрич (BG332)
" Иновативни заедно за устойчив селски туризъм " 48 713.20 48 713.20 0.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (14/14):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.