English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000903686 ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ България, гр.Любимец, 6550, ул. РЕПУБЛИКАНСКА № 2
 • гр.Любимец
„Изграждане на спортна площадка за футбол на малки вратички и баскетбол в УПИ ХХХI, кв. 130а по плана на гр. Любимец, община Любимец" 87 699.92 87 699.92 0.00 0.00 36 Сключен
000133844 Община Лясковец България, гр.Лясковец, 5140, пл. "Възраждане" № 1
 • Лясковец
Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец 97 790.00 97 790.00 0.00 0.00 36 Сключен
000614984 ОБЩИНА МАДАН България, гр.Мадан, 4900, ул. ОБЕДИНЕНИЕ № 14
 • гр.Мадан
"Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“-гр. Мадан" 966 838.81 966 838.81 0.00 0.00 36 Сключен
000903693 ОБЩИНА МАДЖАРОВО България, гр.Маджарово, 6480, Петър Ангелов 1
 • гр.Маджарово
Реконструкция на прилежащ двор и изграждане на ограда в СУ „Димитър Маджаров”, гр. Маджарово 731 225.62 731 225.62 0.00 0.00 36 Сключен
000903693 ОБЩИНА МАДЖАРОВО България, гр.Маджарово, 6480, ул. ПЕТЪР АНГЕЛОВ № 1
 • гр.Маджарово
Реконструкция на спортна площадка в СУ „Димитър Маджаров”, гр. Маджарово 81 921.21 81 921.21 0.00 0.00 36 Сключен
000159636 Община Макреш България, с.Макреш, 3760, ул. Георги Бенковски № 88
 • с.Киреево
 • с.Макреш
 • с.Подгоре
 • с.Раковица
„Реконструкция на улици в с. Макреш, с. Раковица, с. Киреево и с. Подгоре, община Макреш“ 961 753.34 961 753.34 0.00 0.00 36 Сключен
000057086 ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО България, гр.Малко Търново, 8162, ул. МАЛКОТЪРНОВСКА КОМУНА № 3
 • с.Звездец
„Изграждане и обзавеждане на спортна инфраструктура в населените места на община Малко Търново" 97 658.11 97 658.11 0.00 0.00 36 Сключен
000472182 ОБЩИНА МАРИЦА България, гр.Пловдив, 4003, бул. МАРИЦА № 57А
 • с.Царацово
Спортна площадка в ОУ "Дядо Иван Арабаджията" с.Царацово, община "Марица" 97 659.16 97 659.16 0.00 0.00 36 Сключен
000472182 ОБЩИНА МАРИЦА България, гр.Пловдив, 4003, бул. МАРИЦА № 57А
 • Марица
Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на община "Марица" 1 169 683.45 1 169 683.45 0.00 0.00 36 Сключен
000320865 ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ България, с.Медковец, 3670, ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ № 26
 • с.Медковец
 • с.Расово
„Реконструкция, обновяване и изграждане на паркове и градини в селата Медковец и Расово на община Медковец“ 603 355.06 603 355.06 0.00 0.00 36 Сключен
000320865 ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ България, с.Медковец, 3670, ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ № 26
 • с.Медковец
 • с.Расово
"Благоустрояване на улична мрежа в с. Расово и с. Медковец, община Медковец" 1 120 050.97 1 120 050.97 0.00 0.00 36 Сключен
000320865 ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ България, с.Медковец, 3670, ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ № 26
 • с.Расово
„Изграждане на комбинирана спортна площадка в с.Расово, община Медковец" 92 864.22 92 864.22 0.00 0.00 36 Сключен
000193371 ОБЩИНА МЕЗДРА България, гр.Мездра, 3100, ул. ХР.БОТЕВ № 27
 • с.Долна Кремена
ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО СПОРТНО ИГРИЩЕ УПИ VII697, КВ. 68, С. ДОЛНА КРЕМЕНА, ОБЩ. МЕЗДРА, ОБЛ. ВРАЦА 97 214.42 97 214.42 0.00 0.00 36 Сключен
000193371 ОБЩИНА МЕЗДРА България, гр.Мездра, 3100, ул. ХР.БОТЕВ № 27
 • гр.Мездра
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПАРК "АЛЕЯТА", V-ти И VI-ти УЧАСТЪК, ГР. МЕЗДРА 777 431.29 777 431.29 0.00 0.00 36 Сключен
000193088 ОБЩИНА МИЗИЯ България, гр.Мизия, 3330, ул.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №25-27
 • гр.Мизия
 • с.Крушовица (общ.Мизия)
 • с.Липница (общ.Мизия)
 • с.Софрониево
Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване в гр. Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица и с. Липница 522 061.88 522 061.88 0.00 0.00 36 Сключен
000193088 ОБЩИНА МИЗИЯ България, гр.Мизия, 3330, ул.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №25-27
 • гр.Мизия
Реконструкция на спортна инфраструктура в УПИ І, кв.56, кад. № 501.752 по плана на гр. Мизия, общ. Мизия 81 109.10 81 109.10 0.00 0.00 36 Сключен
000235984 ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД България, гр.Момчилград, 6800, ул. 26 ДЕКЕМВРИ № 12
 • Момчилград
"Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр. Момчилград" 1 172 213.14 1 172 213.14 0.00 0.00 36 Сключен
000817867 ОБЩИНА МЪГЛИЖ България, гр.Мъглиж, 6180, пл. ТРЕТИ МАРТ № 32
 • гр.Мъглиж
Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж 95 236.87 95 236.87 0.00 0.00 36 Сключен
000817867 ОБЩИНА МЪГЛИЖ България, гр.Мъглиж, 6180, пл. ТРЕТИ МАРТ № 32
 • гр.Мъглиж
Рехабилитация на улици в гр. Мъглиж 1 158 417.81 1 158 417.81 0.00 0.00 36 Сключен
000615043 ОБЩИНА НЕДЕЛИНО България, гр.Неделино, 4990, ул. Г.ДИМИТРОВ № 104
 • гр.Неделино
„Реконструкция на "Спортна площадка" в УПИ ХVII, кв.113 гр.Неделино, общ.Неделино, обл.Смолян" 97 652.77 97 652.77 0.00 0.00 36 Сключен
000615043 ОБЩИНА НЕДЕЛИНО България, гр.Неделино, 4990, ул. Г.ДИМИТРОВ № 104
 • гр.Неделино
"Рехабилитация и реконструкция на ул . "Напредък" - II част и ул. "Дельо Войвода", част от уличната мрежа в град Неделино, община Неделино" 1 170 854.15 1 170 854.15 0.00 0.00 36 Сключен
000931568 ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО България, с.Никола Козлево, 9955, пл. 23 СЕПТЕМВРИ № 5
 • с.Вълнари
 • с.Никола Козлево
 • с.Пет могили (общ.Никола Козлево)
 • с.Хърсово (общ.Никола Козлево)
Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията на община Никола Козлево, област Шумен. 1 171 373.21 1 171 373.21 0.00 0.00 36 Сключен
123116940 Община Николаево България, гр.Николаево, 6190, ул. "Георги Бенковски"9
 • гр.Николаево
„Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, област Стара Загора 94 155.49 94 155.49 0.00 0.00 36 Сключен
123116940 Община Николаево България, гр.Николаево, 6190, ул. «Георги Бенковски», № 9
 • гр.Николаево
Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградите на ОДЗ „Снежанка“ 943 971.66 943 971.66 0.00 0.00 36 Сключен
000413885 ОБЩИНА НИКОПОЛ България, гр.Никопол, 5940, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 5
 • гр.Никопол
 • с.Муселиево
 • с.Новачене (общ.Никопол)
"Реконструкция и рехабилитация на улици в Община Никопол" 1 172 464.86 1 172 464.86 0.00 0.00 36 Сключен
Страница (8/13):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.