English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000505846 ОБЩИНА КУБРАТ България, гр.Кубрат, 7300, ул. БОРИС 1 № 1
 • гр.Кубрат
 • с.Савин
„Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат и ул. „Цар Симеон“ – Етап 1 в с. Савин“ 1 120 410.87 1 120 410.87 0.00 0.00 36 Сключен
115631816 Община Куклен България, гр.Куклен, 4101, Александър Стамболийски №43
 • гр.Куклен
Реконструкция, оборудване и обзавеждане на футболно игрище на малко поле в двора на СУ "Отец Паисий" 72 909.97 72 909.97 0.00 0.00 36 Сключен
000159629 ОБЩИНА КУЛА България, гр.Кула, 3800, ул. ВЪЗРАЖДАНЕ № 38
 • гр.Кула
"РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В ГР. КУЛА, ОБЩИНА КУЛА" 712 638.56 712 638.56 0.00 0.00 36 Сключен
000413814 Община Левски България, гр.Левски, 5900, бул. „България“ №58
 • гр.Левски
Ремонт и модернизация на спортна площадка, находяща се в УПИ III – спортен комплекс, кв. 140 по регулационен план на град Левски, община Левски 88 011.00 88 011.00 0.00 0.00 36 Сключен
000351693 ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО България, с.Лесичово, 4463, ул. НИКОЛА ЧОЧКОВ № 11-13
 • с.Церово (общ.Лесичово)
„Реконструкция на спортна площадка в УПИ VІІІ-училище, кв.29, по плана на с.Церово, общ. Лесичово, обл.Пазарджик“ 97 573.72 97 573.72 0.00 0.00 36 Сключен
000351693 ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО България, с.Лесичово, 4463, ул. НИКОЛА ЧОЧКОВ № 11
 • с.Боримечково
 • с.Динката
 • с.Калугерово (общ.Лесичово)
 • с.Лесичово
 • с.Церово (общ.Лесичово)
Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово - етап 1 1 173 335.09 1 173 335.09 0.00 0.00 36 Сключен
000291584 ОБЩИНА ЛЕТНИЦА България, гр.Летница, 5570, бул. БЪЛГАРИЯ № 19
 • гр.Летница
"Игрище за минифутбол" 97 022.12 97 022.12 0.00 0.00 36 Сключен
000505853 Община Лозница България, гр.Лозница, 7290, ул. "Васил Левски" №6
 • с.Гороцвет
„Изграждане на спортна инфраструктура в Община Лозница“ 96 536.91 96 536.91 0.00 0.00 36 Сключен
000505853 Община Лозница България, гр.Лозница, 7290, ул. "Васил Левски" №6
 • гр.Лозница
 • с.Ловско
 • с.Манастирско
 • с.Чудомир
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Лозница 1 173 173.15 1 173 173.15 0.00 0.00 36 Сключен
000291602 ОБЩИНА ЛУКОВИТ България, гр.Луковит, 5770, ул. ВЪЗРАЖДАНЕ № 73
 • гр.Луковит
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях на ул. “Симов дол“ и ул. “Кирил и Методий“ в гр. Луковит, община Луковит“ 1 173 388.17 1 173 388.17 0.00 0.00 36 Сключен
000291602 ОБЩИНА ЛУКОВИТ България, гр.Луковит, 5770, ул. ВЪЗРАЖДАНЕ № 73
 • гр.Луковит
Реконструкция и благоустрояване на Градската градина в Луковит 765 705.75 765 705.75 0.00 0.00 36 Сключен
000903686 ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ България, гр.Любимец, 6550, ул. РЕПУБЛИКАНСКА № 2
 • гр.Любимец
„Изграждане на спортна площадка за футбол на малки вратички и баскетбол в УПИ ХХХI, кв. 130а по плана на гр. Любимец, община Любимец" 87 699.92 87 699.92 0.00 0.00 36 Сключен
000133844 Община Лясковец България, гр.Лясковец, 5140, пл. "Възраждане" № 1
 • Лясковец
Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец 97 790.00 97 790.00 0.00 0.00 36 Сключен
000614984 ОБЩИНА МАДАН България, гр.Мадан, 4900, ул. ОБЕДИНЕНИЕ № 14
 • гр.Мадан
"Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“-гр. Мадан" 966 838.81 966 838.81 0.00 0.00 36 Сключен
000903693 ОБЩИНА МАДЖАРОВО България, гр.Маджарово, 6480, Петър Ангелов 1
 • гр.Маджарово
Реконструкция на прилежащ двор и изграждане на ограда в СУ „Димитър Маджаров”, гр. Маджарово 731 225.62 731 225.62 0.00 0.00 36 Сключен
000903693 ОБЩИНА МАДЖАРОВО България, гр.Маджарово, 6480, ул. ПЕТЪР АНГЕЛОВ № 1
 • гр.Маджарово
Реконструкция на спортна площадка в СУ „Димитър Маджаров”, гр. Маджарово 81 921.21 81 921.21 0.00 0.00 36 Сключен
000159636 Община Макреш България, с.Макреш, 3760, ул. Георги Бенковски № 88
 • с.Киреево
 • с.Макреш
 • с.Подгоре
 • с.Раковица
„Реконструкция на улици в с. Макреш, с. Раковица, с. Киреево и с. Подгоре, община Макреш“ 961 753.34 961 753.34 0.00 0.00 36 Сключен
000057086 ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО България, гр.Малко Търново, 8162, ул. МАЛКОТЪРНОВСКА КОМУНА № 3
 • с.Звездец
„Изграждане и обзавеждане на спортна инфраструктура в населените места на община Малко Търново" 97 658.11 97 658.11 0.00 0.00 36 Сключен
000472182 ОБЩИНА МАРИЦА България, гр.Пловдив, 4003, бул. МАРИЦА № 57А
 • с.Царацово
Спортна площадка в ОУ "Дядо Иван Арабаджията" с.Царацово, община "Марица" 97 659.16 97 659.16 0.00 0.00 36 Сключен
000472182 ОБЩИНА МАРИЦА България, гр.Пловдив, 4003, бул. МАРИЦА № 57А
 • Марица
Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на община "Марица" 1 169 683.45 1 169 683.45 0.00 0.00 36 Сключен
000472182 ОБЩИНА МАРИЦА България, гр.Пловдив, 4003, бул. МАРИЦА № 57А
 • с.Войводиново
 • с.Скутаре
 • с.Строево
Подобряване на три спортни площадки в община „Марица“ 99 777.70 99 777.70 0.00 0.00 36 Сключен
000320865 ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ България, с.Медковец, 3670, ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ № 26
 • с.Медковец
 • с.Расово
„Реконструкция, обновяване и изграждане на паркове и градини в селата Медковец и Расово на община Медковец“ 603 355.06 603 355.06 0.00 0.00 36 Сключен
000320865 ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ България, с.Медковец, 3670, ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ № 26
 • с.Медковец
 • с.Расово
"Благоустрояване на улична мрежа в с. Расово и с. Медковец, община Медковец" 1 120 050.97 1 120 050.97 0.00 0.00 36 Сключен
000320865 ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ България, с.Медковец, 3670, ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ № 26
 • с.Расово
„Изграждане на комбинирана спортна площадка в с.Расово, община Медковец" 92 864.22 92 864.22 0.00 0.00 36 Сключен
000193371 ОБЩИНА МЕЗДРА България, гр.Мездра, 3100, ул. ХР.БОТЕВ № 27
 • с.Долна Кремена
ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО СПОРТНО ИГРИЩЕ УПИ VII697, КВ. 68, С. ДОЛНА КРЕМЕНА, ОБЩ. МЕЗДРА, ОБЛ. ВРАЦА 97 214.42 97 214.42 0.00 0.00 36 Сключен
Страница (8/14):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.