English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000817956 ОБЩИНА РАДНЕВО България, гр.Раднево, 6260, ул. МИТЬО СТАНЕВ № 1
 • гр.Раднево
"Изграждане на многофункционална спортна площадка във II-ро ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, град Раднево" 69 991.40 69 991.40 0.00 0.00 36 Сключен
000351795 ОБЩИНА РАКИТОВО България, гр.Ракитово, 4640, ул. "ИВАН КЛИНЧАРОВ" № 57
 • с.Дорково
„Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито“ 95 998.34 95 998.34 0.00 0.00 36 Сключен
000471543 ОБЩИНА РАКОВСКИ България, гр.Раковски, 4150, пл. БЪЛГАРИЯ № 1
 • гр.Раковски
„Изграждане на спортни съоръжения за екстремни спортове в УПИ III – 2290, кв. 144 по ПУП на гр.Раковски” 81 987.70 81 987.70 0.00 0.00 36 Сключен
000471543 ОБЩИНА РАКОВСКИ България, гр.Раковски, 4150, пл. БЪЛГАРИЯ № 1
 • с.Белозем
Изграждане на закрита спортна инфраструктура в УПИ II - 934, с. Белозем, Община Раковски 484 427.46 484 427.46 0.00 0.00 36 Сключен
000472200 ОБЩИНА РОДОПИ България, гр.Пловдив, 4000, ул. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ № 1А
 • с.Крумово (общ.Родопи)
 • с.Ягодово (общ.Родопи)
Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община Родопи 97 631.18 97 631.18 0.00 0.00 36 Сключен
000472200 ОБЩИНА РОДОПИ България, гр.Пловдив, 4000, ул. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ № 1А
 • с.Белащица
 • с.Браниполе
 • с.Оризари (общ.Родопи)
 • с.Цалапица
Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Родопи 1 161 822.65 1 161 822.65 0.00 0.00 36 Сключен
000193460 Община Роман България, гр.Роман, 3130, бул. Христо Ботев № 136
 • Роман
,, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОТКРИТА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА в УПИ І, пл.№991, кв.69 в гр.Роман , ОБЩИНА РОМАН 97 615.97 97 615.97 0.00 0.00 36 Сключен
000193460 ОБЩИНА РОМАН България, гр.Роман, 3130, ул.ХРИСТО БОТЕВ №132-136 № 132
 • гр.Роман
„Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Роман, Община Роман – зелени площи до ул. Малък Искър” 665 933.44 665 933.44 0.00 0.00 36 Сключен
000193460 ОБЩИНА РОМАН България, гр.Роман, 3130, бул.ХРИСТО БОТЕВ №132-136
 • гр.Роман
 • с.Камено поле
,,РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДГ „ЗОРА“ ГР. РОМАН И ОБОСОБЕНА ГРУПА С. КАМЕНО ПОЛЕ, ОБЩИНА РОМАН“ 959 867.10 959 867.10 0.00 0.00 36 Сключен
000615075 ОБЩИНА РУДОЗЕМ България, гр.Рудозем, 4960, бул. БЪЛГАРИЯ № 15
 • гр.Рудозем
Мултифункционален спортен комплекс в кв."Възраждане" гр.Рудозем - етап II - Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол 91 870.80 91 870.80 0.00 0.00 36 Сключен
000615075 ОБЩИНА РУДОЗЕМ България, гр.Рудозем, 4960, бул. БЪЛГАРИЯ № 15
 • гр.Рудозем
 • с.Бърчево
 • с.Бяла река (общ.Рудозем)
 • с.Елховец
 • с.Чепинци (общ.Рудозем)
"Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем" 1 133 352.80 1 133 352.80 0.00 0.00 36 Сключен
000057211 ОБЩИНА РУЕН България, с.Руен, 8540, ул.ПЪРВИ МАЙ № 18
 • с.Вресово
 • с.Дъскотна
 • с.Преображенци
 • с.Руен (общ.Руен)
„Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръжения, и принадлежностите към тях в селата Руен, Дъскотна, Преображенци и Вресово на община Руен". 1 171 250.36 1 171 250.36 0.00 0.00 36 Сключен
000159682 Община Ружинци България, с.Ружинци, 3930, ул. Георги Димитров № 31
 • с.Бело поле (общ.Ружинци)
 • с.Ружинци
„Изграждане на спортна инфраструктура в две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле“ 96 716.96 96 716.96 0.00 0.00 36 Сключен
000159682 Община Ружинци България, с.Ружинци, 3930, ул. Георги Димитров № 31
 • с.Бело поле (общ.Ружинци)
 • с.Дреновец
 • с.Ружинци
"Обновяване на паркове и градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец“ 743 369.29 743 369.29 0.00 0.00 36 Сключен
000159682 ОБЩИНА РУЖИНЦИ България, с.Ружинци, 3930, ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ № 31
 • с.Ружинци
Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин 1 173 302.18 1 173 302.18 0.00 0.00 36 Сключен
000471582 ОБЩИНА САДОВО България, гр.Садово, 4122, ул. ИВАН ВАЗОВ № 2
 • с.Катуница
Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на Община Садово. 94 548.24 94 548.24 0.00 0.00 36 Сключен
000471582 ОБЩИНА САДОВО България, гр.Садово, 4122, ул. ИВАН ВАЗОВ № 2
 • с.Болярци (общ.Садово)
 • с.Катуница
 • с.Милево
 • с.Поповица
 • с.Чешнегирово
„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Садово“ 1 172 837.33 1 172 837.33 0.00 0.00 36 Сключен
000505928 ОБЩИНА САМУИЛ България, с.Самуил, 7253, ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР № 2
 • с.Богданци (общ.Самуил)
 • с.Владимировци
 • с.Ножарово
 • с.Самуил
"Реконструкция на улична мрежа в населени места на територията на община Самуил" 1 164 597.87 1 164 597.87 0.00 0.00 36 Сключен
000505928 ОБЩИНА САМУИЛ България, с.Самуил, 7253, ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР № 2
 • с.Богданци (общ.Самуил)
Изграждане на спортна инфраструктура в с. Богданци, община Самуил 89 898.07 89 898.07 0.00 0.00 36 Сключен
000024955 ОБЩИНА САНДАНСКИ България, гр.Сандански, 2800, бул. СВОБОДА № 14
 • гр.Сандански
 • с.Катунци
 • с.Склаве
Реконструкция на улици в Община Сандански 1 165 575.22 1 165 575.22 0.00 0.00 36 Сключен
000261616 ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ България, гр.Сапарева баня, 2650, ул.ГЕРМАНЕЯ № 1
 • гр.Сапарева баня
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ „СЛАВЯНИ“, „ЛИПА“ И „ГЮРИЦА“ В ГР. САПАРЕВА БАНЯ, ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ„ 1 017 381.00 1 017 381.00 0.00 0.00 36 Сключен
000024962 ОБЩИНА САТОВЧА България, с.Сатовча, 2950, "Тодор Шопов" № 37
 • с.Сатовча
"Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ III, кв.35 по плана на с. Сатовча, общ. Сатовча" 97 148.25 97 148.25 0.00 0.00 36 Сключен
000024962 ОБЩИНА САТОВЧА България, с.Сатовча, 2950, "Тодор Шопов" № 37
 • с.Вълкосел
 • с.Годешево
 • с.Кочан
 • с.Сатовча
 • с.Слащен
"Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Сатовча" 1 172 407.53 1 172 407.53 0.00 0.00 36 Сключен
000903825 ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД България, гр.Свиленград, 6500, бул. БЪЛГАРИЯ № 32
 • Свиленград
Изграждане на спортни площадки в гр.Свиленград 81 488.20 81 488.20 0.00 0.00 36 Сключен
000903825 ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД България, гр.Свиленград, 6500, Бул. "България" №32
 • Свиленград
"Реконструкция на улична мрежа в община Свиленград" 978 083.31 978 083.31 0.00 0.00 36 Сключен
Страница (10/13):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.