English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000776160 ОБЩИНА ГОДЕЧ България, гр.Годеч, 2240, пл. "Свобода" № 1
 • гр.Годеч
„Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч: ул.”Република” от о.т. 258 до о.т. 301; ул. „Нишава” от о.т. 161 до о.т. 149; ул. Георги Сава Раковски” о.т. 523 до о.т. 268 и ул. Георги Сава Раковски” о.т. 264 до о.т. 263“. 1 097 274.32 1 097 274.32 0.00 0.00 36 Сключен
000776178 Община Горна Малина България, с.Горна Малина, 2131, село Горна Малина, площад "Родолюбие" № 1
 • с.Априлово (общ.Горна Малина)
 • с.Горна Малина
 • с.Долно Камарци
 • с.Осоица
Реконструкция и ремонт на улици на територията на общ. Горна Малина: с. Горна Малина, с. Априлово, с. Осоица, с. Долно Камарци. 1 099 737.53 1 099 737.53 0.00 0.00 36 Сключен
000776178 ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА България, с.Горна Малина, 2131, ул. "Родолюбие" № 1
 • с.Горна Малина
„Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ с. Горна Малина, община Горна Малина“ 920 788.14 920 788.14 0.00 0.00 36 Сключен
000024745 ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ България, гр.Гоце Делчев, 2900, ул. ЦАРИЦА ЙОАНА № 2
 • с.Брезница
 • с.Мусомища
„Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в селата Брезница и Мосомище от община Гоце Делчев“ 1 149 715.48 1 149 715.48 0.00 0.00 36 Сключен
000159531 Община Грамада България, гр.Грамада, 3830, "Мико Нинов"№1
 • гр.Грамада
„Рехабилитация и реконструкция на улици в гр.Грамада” 1 173 280.27 1 173 280.27 0.00 0.00 36 Сключен
000413691 Община Гулянци България, гр.Гулянци, 5960, Васил Левски №32
 • гр.Гулянци
 • с.Брест (общ.Гулянци)
 • с.Гиген
 • с.Долни Вит
„Реконструкция и благоустрояване на площадни пространства в гр. Гулянци, с.Гиген, с. Брест и с. Долни Вит, община Гулянци” 758 141.30 758 141.30 0.00 0.00 36 Сключен
123092756 ОБЩИНА ГУРКОВО България, гр.Гурково, 6199, бул. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ № 3
 • България
„Изграждане на спортни съоръжения в с. Паничерево и с. Конаре, община Гурково“ 92 501.55 92 501.55 0.00 0.00 36 Сключен
000024752 ОБЩИНА ГЪРМЕН България, с.Гърмен, 2960, улица "Първа" № 35
 • с.Гърмен
 • с.Дебрен
 • с.Долно Дряново
 • с.Дъбница
 • с.Огняново (общ.Гърмен)
 • с.Рибново
"Реконструкция на улична мрежа в населени места на територията на община Гърмен" 1 172 008.85 1 172 008.85 0.00 0.00 36 Сключен
000024752 ОБЩИНА ГЪРМЕН България, с.Гърмен, 2960, улица "Първа" № 35
 • с.Дебрен
 • с.Рибново
„Изграждане и обзавеждане на многофункционални спортни площадки в селата Рибново и Дебрен, община Гърмен“ 44 423.74 44 423.74 0.00 0.00 36 Сключен
000530529 ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ България, гр.Две могили, 7150, ул. БЪЛГАРИЯ № 84
 • гр.Две могили
 • с.Кацелово
 • с.Острица (общ.Две могили)
 • с.Чилнов
"Реконструкция на улици в Община Две могили" 1 172 100.51 1 172 100.51 0.00 0.00 36 Сключен
000614895 ОБЩИНА ДЕВИН България, гр.Девин, 4800, ул. ДРУЖБА № 1
 • гр.Девин
"Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито в град Девин, община Девин" 96 862.97 96 862.97 0.00 0.00 36 Сключен
000614895 ОБЩИНА ДЕВИН България, гр.Девин, 4800, ул. ДРУЖБА № 1
 • гр.Девин
"Реконструкция на улична мрежа в град Девин, община Девин" 927 708.21 927 708.21 0.00 0.00 36 Сключен
000093645 Община Девня България, гр.Девня, 9160, бул. Съединение 78
 • Девня
Рехабилитацията и реконструкцията на уличната мрежа в община Девня - гр. Девня, кв. "Повеляново", бул. "Съединение". Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка и тротоарите с оглед осигуряване условия за безопастност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване. 964 389.30 964 389.30 0.00 0.00 36 Сключен
000093645 ОБЩИНА ДЕВНЯ България, гр.Девня, 9160, ул. СЪЕДИНЕНИЕ № 78
 • Девня
Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня - гр. Девня, сградите на ОДЗ "Детелина" и ЦДГ "Незабравка" 955 049.04 955 049.04 0.00 0.00 36 Сключен
000235831 ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ България, гр.Джебел, 6850, ул. ЕДЕЛВАЙС № 19
 • гр.Джебел
 • с.Припек (общ.Джебел)
„Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улици в с. Припек, гр. Джебел в кв. Младост и в кв. Брягово, общ. Джебел, обл. Кърджали“ и последващо управление при одобрение на проекта” 1 055 504.41 1 055 504.41 0.00 0.00 36 Сключен
000159554 ОБЩИНА ДИМОВО България, гр.Димово, 3750, ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ № 137
 • гр.Димово
 • с.Арчар
Обновяване на площади в гр. Димово и с. Арчар 727 146.86 727 146.86 0.00 0.00 36 Сключен
000159554 ОБЩИНА ДИМОВО България, гр.Димово, 3750, ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ № 137
 • гара Орешец
 • гр.Димово
 • с.Арчар
 • с.Воднянци (общ.Димово)
"СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМОВО" 1 130 395.60 1 130 395.60 0.00 0.00 36 Сключен
000852188 ОБЩИНА ДОБРИЧКА България, гр.Добрич, 9300, ул. НЕЗАВИСИМОСТ № 20
 • с.Бенковски (общ.Добрич)
 • с.Котленци
 • с.Овчарово (общ.Добрич)
 • с.Победа (общ.Добрич)
 • с.Пчелино
 • с.Стефан Караджа (общ.Добрич)
 • с.Стожер
 • с.Фелдфебел Денково
 • с.Черна (общ.Добрич)
„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“ 1 166 801.07 1 166 801.07 0.00 0.00 36 Сключен
000413725 ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ България, гр.Долна Митрополия, 5855, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 39
 • гр.Долна Митрополия
"Изграждане на спорна площадка в УПИ-X, кв.33, гр.Долна Митрополия" 97 789.35 97 789.35 0.00 0.00 36 Сключен
000413725 ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ България, гр.Долна Митрополия, 5855, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 39
 • гр.Долна Митрополия
 • гр.Тръстеник
„Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“ 751 489.68 751 489.68 0.00 0.00 36 Сключен
000413732 ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК България, гр.Долни Дъбник, 5870, ул. ХРИСТО ЯНЧЕВ № 59
 • гр.Долни Дъбник
„Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване – парк, в гр. Долни Дъбник“ 755 623.37 755 623.37 0.00 0.00 36 Сключен
000614906 ОБЩИНА ДОСПАТ България, гр.Доспат, 4831, ул. ПЛОЩАД 1-ВИ МАЙ № 3
 • с.Бръщен
Реконструкция и обзавеждане на ОУ "Яне Сандански", с. Бръщен 173 606.32 173 606.32 0.00 0.00 36 Сключен
000776235 ОБЩИНА ДРАГОМАН България, гр.Драгоман, 2210, ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ № 26
 • гр.Драгоман
Изграждане и обзавеждане на физкултурен салон в СУ „Христо Ботев“ – УПИ I, кв. 5, гр. Драгоман, община Драгоман 486 136.96 486 136.96 0.00 0.00 36 Сключен
000776235 ОБЩИНА ДРАГОМАН България, гр.Драгоман, 2210, ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ № 26
 • гр.Драгоман
Реконструкция и рехабилитация на ул. „Христо Ботев“ в гр. Драгоман 1 169 112.78 1 169 112.78 0.00 0.00 36 Сключен
000093524 ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ България, гр.Дългопол, 9250, ул. Г.ДИМИТРОВ № 105
 • Дългопол
"Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Дългопол в ПИ №24565.502.1728 по плана на гр. Дългопол, община Дългопол" 97 482.76 97 482.76 0.00 0.00 36 Сключен
Страница (5/13):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.