English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000320655 ОБЩИНА ВЪРШЕЦ България, гр.Вършец, 3540, бул. България 10
 • гр.Вършец
Обновяване на градски парк, гр. Вършец 100 322.84 100 322.84 0.00 0.00 36 Сключен
000320655 ОБЩИНА ВЪРШЕЦ България, гр.Вършец, 3540, бул. "България "10
 • гр.Вършец
Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура в гр. Вършец 94 816.09 94 816.09 0.00 0.00 36 Сключен
000852633 ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО България, гр.Генерал Тошево, 9500, ул.ВАСИЛ АПРИЛОВ № 5
 • гр.Генерал Тошево
Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ "Христо Смирненски" в УПИ I-училище, квартал 124 по ПРЗ на град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич 61 860.83 61 860.83 0.00 0.00 36 Сключен
000852633 ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО България, гр.Генерал Тошево, 9500, ул.ВАСИЛ АПРИЛОВ № 5
 • гр.Генерал Тошево
 • с.Кардам (общ.Генерал Тошево)
 • с.Люляково (общ.Генерал Тошево)
"СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ на територията на Община Генерал Тошево" 1 117 698.78 1 117 698.78 0.00 0.00 36 Сключен
000565380 Община Главиница България, гр.Главиница, 7630, ул."Витоша" № 44
 • гр.Главиница
 • с.Зафирово
 • с.Стефан Караджа (общ.Главиница)
Реконструкция на улична мрежа на територията на Община Главиница 1 104 114.55 1 104 114.55 0.00 0.00 36 Сключен
000565380 ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА България, гр.Главиница, 7630, ул.”Витоша” № 44
 • гр.Главиница
„Изграждане на спортна мултифункционална площадка в гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра“ 93 792.26 93 792.26 0.00 0.00 36 Сключен
000565380 ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА България, гр.Главиница, 7630, ул. Витоша №44
 • Главиница
„Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сградите на ЦДГ"Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Главиница и село Богданци, общ. Главиница, обл. Силистра“ 954 881.82 954 881.82 0.00 0.00 36 Сключен
000776160 Община Годеч България, гр.Годеч, 2240, пл. "Свобода" № 1
 • гр.Годеч
"Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище "Проф. д-р Асен Златаров", находящо се в УПИ I - за училище, кв. 64 по плана на град Годеч" 966 435.59 966 435.59 0.00 0.00 36 Сключен
000776160 ОБЩИНА ГОДЕЧ България, гр.Годеч, 2240, пл. "Свобода" № 1
 • гр.Годеч
„Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч: ул.”Република” от о.т. 258 до о.т. 301; ул. „Нишава” от о.т. 161 до о.т. 149; ул. Георги Сава Раковски” о.т. 523 до о.т. 268 и ул. Георги Сава Раковски” о.т. 264 до о.т. 263“. 1 097 274.32 1 097 274.32 0.00 0.00 36 Сключен
000776178 Община Горна Малина България, с.Горна Малина, 2131, село Горна Малина, площад "Родолюбие" № 1
 • с.Априлово (общ.Горна Малина)
 • с.Горна Малина
 • с.Долно Камарци
 • с.Осоица
Реконструкция и ремонт на улици на територията на общ. Горна Малина: с. Горна Малина, с. Априлово, с. Осоица, с. Долно Камарци. 1 099 737.53 1 099 737.53 0.00 0.00 36 Сключен
000776178 ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА България, с.Горна Малина, 2131, ул. "Родолюбие" № 1
 • с.Горна Малина
„Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ с. Горна Малина, община Горна Малина“ 920 788.14 920 788.14 0.00 0.00 36 Сключен
000024745 ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ България, гр.Гоце Делчев, 2900, ул. ЦАРИЦА ЙОАНА № 2
 • с.Брезница
 • с.Мусомища
„Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в селата Брезница и Мосомище от община Гоце Делчев“ 1 149 715.48 1 149 715.48 0.00 0.00 36 Сключен
000159531 Община Грамада България, гр.Грамада, 3830, "Мико Нинов"№1
 • гр.Грамада
„Рехабилитация и реконструкция на улици в гр.Грамада” 1 173 280.27 1 173 280.27 0.00 0.00 36 Сключен
000413691 Община Гулянци България, гр.Гулянци, 5960, Васил Левски №32
 • гр.Гулянци
 • с.Брест (общ.Гулянци)
 • с.Гиген
 • с.Долни Вит
„Реконструкция и благоустрояване на площадни пространства в гр. Гулянци, с.Гиген, с. Брест и с. Долни Вит, община Гулянци” 758 141.30 758 141.30 0.00 0.00 36 Сключен
123092756 ОБЩИНА ГУРКОВО България, гр.Гурково, 6199, бул. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ № 3
 • България
„Изграждане на спортни съоръжения в с. Паничерево и с. Конаре, община Гурково“ 92 501.55 92 501.55 0.00 0.00 36 Сключен
000024752 ОБЩИНА ГЪРМЕН България, с.Гърмен, 2960, улица "Първа" № 35
 • с.Гърмен
 • с.Дебрен
 • с.Долно Дряново
 • с.Дъбница
 • с.Огняново (общ.Гърмен)
 • с.Рибново
"Реконструкция на улична мрежа в населени места на територията на община Гърмен" 1 172 008.85 1 172 008.85 0.00 0.00 36 Сключен
000024752 ОБЩИНА ГЪРМЕН България, с.Гърмен, 2960, улица "Първа" № 35
 • с.Дебрен
 • с.Рибново
„Изграждане и обзавеждане на многофункционални спортни площадки в селата Рибново и Дебрен, община Гърмен“ 44 423.74 44 423.74 0.00 0.00 36 Сключен
000530529 ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ България, гр.Две могили, 7150, ул. БЪЛГАРИЯ № 84
 • гр.Две могили
 • с.Кацелово
 • с.Острица (общ.Две могили)
 • с.Чилнов
"Реконструкция на улици в Община Две могили" 1 172 100.51 1 172 100.51 0.00 0.00 36 Сключен
000614895 ОБЩИНА ДЕВИН България, гр.Девин, 4800, ул. ДРУЖБА № 1
 • гр.Девин
"Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито в град Девин, община Девин" 96 862.97 96 862.97 0.00 0.00 36 Сключен
000614895 ОБЩИНА ДЕВИН България, гр.Девин, 4800, ул. ДРУЖБА № 1
 • гр.Девин
"Реконструкция на улична мрежа в град Девин, община Девин" 927 708.21 927 708.21 0.00 0.00 36 Сключен
000093645 Община Девня България, гр.Девня, 9160, бул. Съединение 78
 • Девня
Рехабилитацията и реконструкцията на уличната мрежа в община Девня - гр. Девня, кв. "Повеляново", бул. "Съединение". Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка и тротоарите с оглед осигуряване условия за безопастност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване. 964 389.30 964 389.30 0.00 0.00 36 Сключен
000093645 ОБЩИНА ДЕВНЯ България, гр.Девня, 9160, ул. СЪЕДИНЕНИЕ № 78
 • Девня
Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня - гр. Девня, сградите на ОДЗ "Детелина" и ЦДГ "Незабравка" 955 049.04 955 049.04 0.00 0.00 36 Сключен
000235831 ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ България, гр.Джебел, 6850, ул. ЕДЕЛВАЙС № 19
 • гр.Джебел
 • с.Припек (общ.Джебел)
„Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улици в с. Припек, гр. Джебел в кв. Младост и в кв. Брягово, общ. Джебел, обл. Кърджали“ и последващо управление при одобрение на проекта” 1 055 504.41 1 055 504.41 0.00 0.00 36 Сключен
000159554 ОБЩИНА ДИМОВО България, гр.Димово, 3750, ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ № 137
 • гр.Димово
 • с.Арчар
Обновяване на площади в гр. Димово и с. Арчар 727 146.86 727 146.86 0.00 0.00 36 Сключен
000159554 ОБЩИНА ДИМОВО България, гр.Димово, 3750, ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ № 137
 • гара Орешец
 • гр.Димово
 • с.Арчар
 • с.Воднянци (общ.Димово)
"СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМОВО" 1 130 395.60 1 130 395.60 0.00 0.00 36 Сключен
Страница (5/14):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.