English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000193065 ОБЩИНА БОРОВАН България, с.Борован, 3240, ул. "Иван Вазов" №1
 • с.Малорад
„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в село Малорад на община Борован“ 97 231.39 97 231.39 0.00 0.00 36 Сключен
000530479 ОБЩИНА БОРОВО България, гр.Борово, 7174, ул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 1А
 • гр.Борово
 • с.Обретеник
„Реконструкция на улици в Община Борово“ 1 173 425.23 1 173 425.23 0.00 0.00 36 Сключен
000817568 Община Братя Даскалови България, с.Братя Даскалови, 6250, ул. Септемврийци № 55-57
 • с.Братя Даскалови
 • с.Гранит
 • с.Мирово (общ.Братя Даскалови)
 • с.Оризово
"Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с. Братя Даскалови, с.Гранит, с.Мирово и с.Оризово, общ. Братя Даскалови” 1 172 695.71 1 172 695.71 0.00 0.00 36 Сключен
000351565 ОБЩИНА БРАЦИГОВО България, гр.Брацигово, 4579, ул. АТАНАС КАБОВ № 6
 • с.Бяга
„Подобряване на спортната инфраструктура - с. Бяга Община Брацигово“ 97 228.01 97 228.01 0.00 0.00 36 Сключен
000351565 ОБЩИНА БРАЦИГОВО България, гр.Брацигово, 4579, Ул. "Атанас Кабов" 6 а
 • гр.Брацигово
Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик 1 167 850.43 1 167 850.43 0.00 0.00 36 Сключен
000386559 ОБЩИНА БРЕЗНИК България, гр.Брезник, 2360, ул. ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА № 16
 • гр.Брезник
Реконструкция и ремонт на два броя спортни площадки и трибуни към тях, включително оборудване в УПИ IX, кв. 26, гр. Брезник, област Перник 97 552.88 97 552.88 0.00 0.00 36 Сключен
000386559 ОБЩИНА БРЕЗНИК България, гр.Брезник, 2360, ул. ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА № 16
 • гр.Брезник
 • с.Ноевци
„Реконструкция и рехабилитация на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171 в с. Ноевци“ 1 164 707.78 1 164 707.78 0.00 0.00 36 Сключен
000471123 ОБЩИНА БРЕЗОВО България, гр.Брезово, 4160, ул. "Г.Димитров", №25
 • гр.Брезово
 • с.Борец
 • с.Пъдарско
 • с.Чоба
„Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Брезово, с. Борец, с. Чоба и с. Пъдарско, община Брезово, Пловдивска област” 1 173 145.25 1 173 145.25 0.00 0.00 36 Сключен
000320580 ОБЩИНА БРУСАРЦИ България, гр.Брусарци, 3680, ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ № 85
 • Брусарци
„Изграждане на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в град Брусарци, с. Василовци и в с. Крива бара, община Брусарци” 781 293.51 781 293.51 0.00 0.00 36 Сключен
000193058 ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА България, гр.Бяла Слатина, 3200, ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ № 68
 • гр.Бяла Слатина
„Благоустрояване и обновяване на паркове и градини в гр. Бяла Слатина” 782 234.29 782 234.29 0.00 0.00 36 Сключен
000193058 ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА България, гр.Бяла Слатина, 3200, ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ № 68
 • гр.Бяла Слатина
Обновяване на материалната база на Детска градина „Радост” 962 658.09 962 658.09 0.00 0.00 36 Сключен
000931625 ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ България, гр.Велики Преслав, 9850, ул. БОРИС СПИРОВ № 58
 • гр.Велики Преслав
Изграждане и обзавеждане на спортна площадка в кв. 87 на гр. Велики Преслав 97 760.00 97 760.00 0.00 0.00 36 Сключен
000351580 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД България, гр.Велинград, 4600, ул. ХАН АСПАРУХ № 35
 • Велинград
Изграждане на спортна площадка в СУ" Св.св. Кирил и Методий" , гр. Велинград 77 231.31 77 231.31 0.00 0.00 36 Сключен
000351580 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД България, гр.Велинград, 4600, ул. ХАН АСПАРУХ № 35
 • с.Света Петка
„РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДАТА НА СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, В ЕДНО С ПРИЛЕЖАЩО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО, НАХОДЯЩО СЕ В УПИ I, КВ. № 2 ПО ПЛАНА НА С. СВЕТА ПЕТКА, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“ 809 407.38 809 407.38 0.00 0.00 36 Сключен
000931397 ОБЩИНА ВЕНЕЦ България, с.Венец, 9751, ул. КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 24
 • с.Боян
Изграждане на спортна площадка в с. Боян, община Венец 97 368.74 97 368.74 0.00 0.00 36 Сключен
000931397 ОБЩИНА ВЕНЕЦ България, с.Венец, 9751, ул. КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 24
 • с.Борци
 • с.Венец (общ.Венец)
 • с.Изгрев (общ.Венец)
 • с.Ясенково
„Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Венец“ 1 159 964.83 1 159 964.83 0.00 0.00 36 Сключен
000093458 ОБЩИНА ВЕТРИНО България, с.Ветрино, 9220, ул. Г.С.РАКОВСКИ № 24
 • с.Ветрино
„Изграждане на открита спортна площадка в спортен терен в община Ветрино” 96 069.15 96 069.15 0.00 0.00 36 Сключен
000320648 ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ България, гр.Вълчедръм, 3650, ул. БЪЛГАРИЯ № 18-20
 • гр.Вълчедръм
„Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм“ 579 214.31 579 214.31 0.00 0.00 36 Сключен
000931415 ОБЩИНА ВЪРБИЦА България, гр.Върбица, 9870, ул. СЕПТЕМВРИЙСКО ВЪСТАНИЕ № 40
 • гр.Върбица
 • с.Бяла река (общ.Върбица)
 • с.Нова бяла река
 • с.Тушовица
„Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на Община Върбица” 1 173 354.12 1 173 354.12 0.00 0.00 36 Сключен
000320655 ОБЩИНА ВЪРШЕЦ България, гр.Вършец, 3540, бул. "България" 10
 • гр.Вършец
Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец 967 871.22 967 871.22 0.00 0.00 36 Сключен
000320655 ОБЩИНА ВЪРШЕЦ България, гр.Вършец, 3540, бул. България 10
 • гр.Вършец
Обновяване на градски парк, гр. Вършец 100 322.84 100 322.84 0.00 0.00 36 Сключен
000320655 ОБЩИНА ВЪРШЕЦ България, гр.Вършец, 3540, бул. "България "10
 • гр.Вършец
Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура в гр. Вършец 94 816.09 94 816.09 0.00 0.00 36 Сключен
000852633 ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО България, гр.Генерал Тошево, 9500, ул.ВАСИЛ АПРИЛОВ № 5
 • гр.Генерал Тошево
Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ "Христо Смирненски" в УПИ I-училище, квартал 124 по ПРЗ на град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич 61 860.83 61 860.83 0.00 0.00 36 Сключен
000852633 ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО България, гр.Генерал Тошево, 9500, ул.ВАСИЛ АПРИЛОВ № 5
 • гр.Генерал Тошево
 • с.Кардам (общ.Генерал Тошево)
 • с.Люляково (общ.Генерал Тошево)
"СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ на територията на Община Генерал Тошево" 1 117 698.78 1 117 698.78 0.00 0.00 36 Сключен
000565380 Община Главиница България, гр.Главиница, 7630, ул."Витоша" № 44
 • гр.Главиница
 • с.Зафирово
 • с.Стефан Караджа (общ.Главиница)
Реконструкция на улична мрежа на територията на Община Главиница 1 104 114.55 1 104 114.55 0.00 0.00 36 Сключен
Страница (4/14):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.