English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000261363 ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ България, гр.Бобов дол, 2670, кв.МИНЬОР ул.27- ОКТОМВРИ № 2
 • гр.Бобов дол
"Изграждане на мултифункционална спортна площадка за обществено ползване на територията на град Бобов дол, кадастрални данни УПИ Х, КВ.49 по плана на град Бобов дол" 97 773.23 97 773.23 0.00 0.00 36 Сключен
000093378 ОБЩИНА АВРЕН България, с.Аврен, 9135, ул. ТОДОР НОЕВ № 8
 • с.Приселци (общ.Аврен)
„Реконструкция, ремонт и оборудване на спортна площадка в ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Приселци, община Аврен“ 97 776.65 97 776.65 0.00 0.00 36 Сключен
000056764 ОБЩИНА АЙТОС България, гр.Айтос, 8500, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 3
 • гр.Айтос
Спортна площадка № 4 в УПИ I – за спортен терен, кв. 50, по плана на гр. Айтос 84 804.36 84 804.36 0.00 0.00 36 Сключен
000093385 ОБЩИНА АКСАКОВО България, гр.Аксаково, 9154, ул. Г.ПЕТЛЕШЕВ № 58Б
 • с.Слънчево
Изграждане на спортна площадка в УПИ ІІ “за озеленяване“, кв.40 по действащия план на с. Слънчево, общ. Аксаково 96 103.27 96 103.27 0.00 0.00 36 Сключен
000875557 Община Антоново България, гр.Антоново, 7970, бул. "Тузлушки герой" 26
 • Антоново
"Комбинирана спортна площадка за футбол, баскетбол и волейбол в гр. Антоново" 86 816.43 86 816.43 0.00 0.00 36 Сключен
000235750 ОБЩИНА АРДИНО България, гр.Ардино, 6750, бул. БЕЛИ БРЕЗИ № 31
 • гр.Ардино
"Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура на територията на община Ардино" 96 308.92 96 308.92 0.00 0.00 36 Сключен
000852544 ОБЩИНА БАЛЧИК България, гр.Балчик, 9600, пл.21-ВИ СЕПТЕМВРИ № 6
 • гр.Балчик
Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка в гр. Балчик 92 151.27 92 151.27 0.00 0.00 36 Сключен
000413579 ОБЩИНА БЕЛЕНЕ България, гр.Белене, 5930, ул.БЪЛГАРИЯ № 35
 • гр.Белене
"Изграждане на многофункционално игрище в СУ "Димчо Дебелянов"- град Белене". 97 602.91 97 602.91 0.00 0.00 36 Сключен
000024688 ОБЩИНА БЕЛИЦА България, гр.Белица, 2780, ул. ГЕОРГИ АНДРЕЙЧИН № 15
 • с.Краище (общ.Белица)
"Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XX, кв.16 по плана на с. Краище, общ. Белица" 97 214.51 97 214.51 0.00 0.00 36 Сключен
000320559 ОБЩИНА БЕРКОВИЦА България, гр.Берковица, 3500, пл. ЙОРДАН РАДИЧКОВ № 4
 • гр.Берковица
"Изграждане на мултифункционално спортно игрище в гр.Берковица, Община Берковица" 97 785.84 97 785.84 0.00 0.00 36 Сключен
000970051 ОБЩИНА БОЛЯРОВО България, гр.Болярово, 8720, ул. Д.БЛАГОЕВ № 7
 • гр.Болярово
ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО СПОРТНО ИГРИЩЕ, УПИ - XXI, КВ. 21, ГР. БОЛЯРОВО, ОБЩ. БОЛЯРОВО 97 694.32 97 694.32 0.00 0.00 36 Сключен
000614856 ОБЩИНА БОРИНО България, с.Борино, 4824, ул. „Христо Ботев”№1
 • с.Ягодина
„Изграждане и оборудване на спортна инфраструктура в с. Ягодина, общ. Борино“ 97 729.10 97 729.10 0.00 0.00 36 Сключен
000193065 ОБЩИНА БОРОВАН България, с.Борован, 3240, ул. "Иван Вазов" №1
 • с.Малорад
„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в село Малорад на община Борован“ 97 231.39 97 231.39 0.00 0.00 36 Сключен
000351565 ОБЩИНА БРАЦИГОВО България, гр.Брацигово, 4579, ул. АТАНАС КАБОВ № 6
 • с.Бяга
„Подобряване на спортната инфраструктура - с. Бяга Община Брацигово“ 97 228.01 97 228.01 0.00 0.00 36 Сключен
000386559 ОБЩИНА БРЕЗНИК България, гр.Брезник, 2360, ул. ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА № 16
 • гр.Брезник
Реконструкция и ремонт на два броя спортни площадки и трибуни към тях, включително оборудване в УПИ IX, кв. 26, гр. Брезник, област Перник 97 552.88 97 552.88 0.00 0.00 36 Сключен
000931625 ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ България, гр.Велики Преслав, 9850, ул. БОРИС СПИРОВ № 58
 • гр.Велики Преслав
Изграждане и обзавеждане на спортна площадка в кв. 87 на гр. Велики Преслав 97 760.00 97 760.00 0.00 0.00 36 Сключен
000351580 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД България, гр.Велинград, 4600, ул. ХАН АСПАРУХ № 35
 • Велинград
Изграждане на спортна площадка в СУ" Св.св. Кирил и Методий" , гр. Велинград 77 231.31 77 231.31 0.00 0.00 36 Сключен
000931397 ОБЩИНА ВЕНЕЦ България, с.Венец, 9751, ул. КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 24
 • с.Боян
Изграждане на спортна площадка в с. Боян, община Венец 97 368.74 97 368.74 0.00 0.00 36 Сключен
000093458 ОБЩИНА ВЕТРИНО България, с.Ветрино, 9220, ул. Г.С.РАКОВСКИ № 24
 • с.Ветрино
„Изграждане на открита спортна площадка в спортен терен в община Ветрино” 96 069.15 96 069.15 0.00 0.00 36 Сключен
000320655 ОБЩИНА ВЪРШЕЦ България, гр.Вършец, 3540, бул. "България "10
 • гр.Вършец
Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура в гр. Вършец 94 816.09 94 816.09 0.00 0.00 36 Сключен
000852633 ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО България, гр.Генерал Тошево, 9500, ул.ВАСИЛ АПРИЛОВ № 5
 • гр.Генерал Тошево
Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ "Христо Смирненски" в УПИ I-училище, квартал 124 по ПРЗ на град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич 61 860.83 61 860.83 0.00 0.00 36 Сключен
000565380 ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА България, гр.Главиница, 7630, ул.”Витоша” № 44
 • гр.Главиница
„Изграждане на спортна мултифункционална площадка в гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра“ 93 792.26 93 792.26 0.00 0.00 36 Сключен
123092756 ОБЩИНА ГУРКОВО България, гр.Гурково, 6199, бул. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ № 3
 • България
„Изграждане на спортни съоръжения в с. Паничерево и с. Конаре, община Гурково“ 92 501.55 92 501.55 0.00 0.00 36 Сключен
000024752 ОБЩИНА ГЪРМЕН България, с.Гърмен, 2960, улица "Първа" № 35
 • с.Дебрен
 • с.Рибново
„Изграждане и обзавеждане на многофункционални спортни площадки в селата Рибново и Дебрен, община Гърмен“ 44 423.74 44 423.74 0.00 0.00 36 Сключен
000614895 ОБЩИНА ДЕВИН България, гр.Девин, 4800, ул. ДРУЖБА № 1
 • гр.Девин
"Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито в град Девин, община Девин" 96 862.97 96 862.97 0.00 0.00 36 Сключен
Страница (1/4):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.