English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000093378 ОБЩИНА АВРЕН България, с.Аврен, 9135, ул. ТОДОР НОЕВ № 8
 • с.Синдел
„Изграждане на физкултурен салон към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” в с. Синдел, община Аврен” 483 945.75 483 945.75 0.00 0.00 36 Сключен
000777255 ОБЩИНА АНТОН България, с.Антон, 2089, пл. Съединение No 1
 • с.Антон
Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към уч. „Св. Св. Кирил и Методий“ 481 051.13 481 051.13 0.00 0.00 36 Сключен
000776235 ОБЩИНА ДРАГОМАН България, гр.Драгоман, 2210, ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ № 26
 • гр.Драгоман
Изграждане и обзавеждане на физкултурен салон в СУ „Христо Ботев“ – УПИ I, кв. 5, гр. Драгоман, община Драгоман 486 136.96 486 136.96 0.00 0.00 36 Сключен
000024916 ОБЩИНА Петрич България, гр.Петрич, 2850, Цар Борис III 24
 • с.Първомай
Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище "Св. Паисий Хилендарски", община Петрич 487 174.96 487 174.96 0.00 0.00 36 Сключен
000776477 Община Правец България, гр.Правец, 2161, пл. „Тодор Живков“ №6
 • с.Осиковица
Изграждане на Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в Основно училище "Любен Каравелов", УПИ IX-училище, кв.11 по плана на с.Осиковица 488 824.94 488 824.94 0.00 0.00 36 Сключен
000471543 ОБЩИНА РАКОВСКИ България, гр.Раковски, 4150, пл. БЪЛГАРИЯ № 1
 • с.Белозем
Изграждане на закрита спортна инфраструктура в УПИ II - 934, с. Белозем, Община Раковски 484 427.46 484 427.46 0.00 0.00 36 Сключен
000024987 ОБЩИНА СИМИТЛИ България, гр.Симитли, 2730, ул. ХРИСТО БОТЕВ № 27
 • с.Крупник
"Изграждане на физкултурен салон на територията на СУ "Св.Св.Кирил и Методиий", с местоположение: ПИ 179, кв. 11 по плана на с. Крупник, община Симитли" 487 935.30 487 935.30 0.00 0.00 36 Сключен
115245280 ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ България, гр.Стамболийски, 4210, ул. Г.С.РАКОВСКИ № 29
 • гр.Стамболийски
"ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ГРАД СТАМБОЛИЙСКИ" 482 898.60 482 898.60 0.00 0.00 36 Сключен
000970464 ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД България, гр.Тополовград, 6560, пл. Освобождение № 1
 • с.Устрем
„Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв.22 по плана на с.Устрем, община Тополовград“ 340 018.09 340 018.09 0.00 0.00 36 Сключен
000777230 ОБЩИНА ЧАВДАР България, с.Чавдар, 2084, Христо Ботев No 9
 • с.Чавдар (общ.Чавдар)
Изграждане на физкултурен салон към ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Чавдар, община Чавдар 478 586.57 478 586.57 0.00 0.00 36 Сключен
000025039 ОБЩИНА Якоруда България, гр.Якоруда, 2790, Васил Левски 1
 • гр.Якоруда
Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий", община Якоруда 472 982.91 472 982.91 0.00 0.00 36 Сключен

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.