English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000614952 ОБЩИНА БАНИТЕ България, с.Баните, 4940, ул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 3
 • с.Баните
 • с.Гълъбово (общ.Баните)
 • с.Давидково
 • с.Загражден (общ.Баните)
 • с.Оряховец
"Реконструкция, обновяване на дворно пространство, детски площадки, съоръжения и ограда, оборудване и обзавеждане на детска градина "Веселин Маринов" в село Баните и групите към нея в село Гълъбово, село Давидково, село Загражден и село Оряховец , община Баните, област Смолян". 963 666.28 963 666.28 0.00 0.00 36 Сключен
000193058 ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА България, гр.Бяла Слатина, 3200, ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ № 68
 • гр.Бяла Слатина
Обновяване на материалната база на Детска градина „Радост” 962 658.09 962 658.09 0.00 0.00 36 Сключен
000320655 ОБЩИНА ВЪРШЕЦ България, гр.Вършец, 3540, бул. "България" 10
 • гр.Вършец
Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец 967 871.22 967 871.22 0.00 0.00 36 Сключен
000565380 ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА България, гр.Главиница, 7630, ул. Витоша №44
 • Главиница
„Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сградите на ЦДГ"Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Главиница и село Богданци, общ. Главиница, обл. Силистра“ 954 881.82 954 881.82 0.00 0.00 36 Сключен
000776178 ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА България, с.Горна Малина, 2131, ул. "Родолюбие" № 1
 • с.Горна Малина
„Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ с. Горна Малина, община Горна Малина“ 920 788.14 920 788.14 0.00 0.00 36 Сключен
000093645 ОБЩИНА ДЕВНЯ България, гр.Девня, 9160, ул. СЪЕДИНЕНИЕ № 78
 • Девня
Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня - гр. Девня, сградите на ОДЗ "Детелина" и ЦДГ "Незабравка" 955 049.04 955 049.04 0.00 0.00 36 Сключен
123116940 Община Николаево България, гр.Николаево, 6190, ул. «Георги Бенковски», № 9
 • гр.Николаево
Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградите на ОДЗ „Снежанка“ 943 971.66 943 971.66 0.00 0.00 36 Сключен
102164063 ОБЩИНА ПРИМОРСКО България, гр.Приморско, 8290, ул. ТРЕТИ МАРТ № 56
 • гр.Приморско
Ремонт и реконструкция на детска градина „Русалка“ в гр. Приморско 778 584.88 778 584.88 0.00 0.00 36 Сключен
000193460 ОБЩИНА РОМАН България, гр.Роман, 3130, бул.ХРИСТО БОТЕВ №132-136
 • гр.Роман
 • с.Камено поле
,,РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДГ „ЗОРА“ ГР. РОМАН И ОБОСОБЕНА ГРУПА С. КАМЕНО ПОЛЕ, ОБЩИНА РОМАН“ 959 867.10 959 867.10 0.00 0.00 36 Сключен
000215889 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО България, гр.Севлиево, 5400, пл. СВОБОДА № 1
 • с.Градница (общ.Севлиево)
 • с.Душево
"Основен ремонт , реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ "Мечо Пух" с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево, УПИ VII, кв.27, и база за изнесено обучение в с.Градница УПИ V кв.5 община Севлиево" 758 805.94 758 805.94 0.00 0.00 36 Сключен
000471640 ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ България, гр.Съединение, 4190, бул. ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ № 13
 • гр.Съединение
Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март”, с адрес на сградите, в които се провежда обучението: пл. „Съединение” № 4 и ул. „Хан Крум” № 3а, гр. Съединение, област Пловдив 964 256.78 964 256.78 0.00 0.00 36 Сключен

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.