English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000291627 Община Априлци България, гр.Априлци, 5641, кв.ЦЕНТЪРА ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 109
 • гр.Априлци
Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище "Васил Левски" гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 876 390.55 876 390.55 0.00 0.00 36 Сключен
000235750 ОБЩИНА АРДИНО България, гр.Ардино, 6750, бул. БЕЛИ БРЕЗИ № 31
 • гр.Ардино
"Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ "Васил Левски" - град Ардино, община Ардино" 935 814.47 935 814.47 0.00 0.00 36 Сключен
000024663 община Банско България, гр.Банско, 2770, гр. Банско, ул. Никола Вапцаров №1
 • гр.Банско
Подобряване на енергийната ефективност на ученическо общежитие и преустройството на съществуващите спортни съоръжения и изграждането на нови такива в ПРОФЕСИОНАЛНА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - град Банско. 689 274.63 689 274.63 0.00 0.00 36 Сключен
000776071 ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ България, гр.Божурище, 2227, бул. ЕВРОПА № 85
 • гр.Божурище
Благоустрояване на прилежащото дворно пространство на СУ "Летец Христо Топракчиев", гр.Божурище 788 061.88 788 061.88 0.00 0.00 36 Сключен
000351580 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД България, гр.Велинград, 4600, ул. ХАН АСПАРУХ № 35
 • с.Света Петка
„РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДАТА НА СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, В ЕДНО С ПРИЛЕЖАЩО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО, НАХОДЯЩО СЕ В УПИ I, КВ. № 2 ПО ПЛАНА НА С. СВЕТА ПЕТКА, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“ 809 407.38 809 407.38 0.00 0.00 36 Сключен
000776160 Община Годеч България, гр.Годеч, 2240, пл. "Свобода" № 1
 • гр.Годеч
"Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище "Проф. д-р Асен Златаров", находящо се в УПИ I - за училище, кв. 64 по плана на град Годеч" 966 435.59 966 435.59 0.00 0.00 36 Сключен
000614906 ОБЩИНА ДОСПАТ България, гр.Доспат, 4831, ул. ПЛОЩАД 1-ВИ МАЙ № 3
 • с.Бръщен
Реконструкция и обзавеждане на ОУ "Яне Сандански", с. Бръщен 173 606.32 173 606.32 0.00 0.00 36 Сключен
000776242 ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН България, гр.Елин Пелин, 2100, пл. НЕЗАВИСИМОСТ № 1
 • гр.Елин Пелин
„Подобряване на общинска образователна инфраструктура – СУ Васил Левски, гр.Елин Пелин“ 973 583.21 973 583.21 0.00 0.00 36 Сключен
000235870 ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД България, гр.Ивайловград, 6570, ул.България 49
 • гр.Ивайловград
"Закупуване на оборудване и обзавеждане за нуждите на Средно училище „Христо Ботев“, гр.Ивайловград" 721 280.90 721 280.90 0.00 0.00 36 Сключен
115244456 ОБЩИНА КРИЧИМ България, гр.Кричим, 4220, пл. ОБЕДИНЕНИЕ № 3
 • гр.Кричим
"Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим”, Етап 1: „Основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на част I-ва от дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим" 940 874.06 940 874.06 0.00 0.00 36 Сключен
000235913 ОБЩИНА КРУМОВГРАД България, гр.Крумовград, 6900, пл. БЪЛГАРИЯ № 5
 • гр.Крумовград
„Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски“ - начален етап, гр. Крумовград“ 875 559.98 875 559.98 0.00 0.00 36 Сключен
000614984 ОБЩИНА МАДАН България, гр.Мадан, 4900, ул. ОБЕДИНЕНИЕ № 14
 • гр.Мадан
"Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“-гр. Мадан" 966 838.81 966 838.81 0.00 0.00 36 Сключен
000903693 ОБЩИНА МАДЖАРОВО България, гр.Маджарово, 6480, Петър Ангелов 1
 • гр.Маджарово
Реконструкция на прилежащ двор и изграждане на ограда в СУ „Димитър Маджаров”, гр. Маджарово 731 225.62 731 225.62 0.00 0.00 36 Сключен
000235984 ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД България, гр.Момчилград, 6800, ул. 26 ДЕКЕМВРИ № 12
 • гр.Момчилград
„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ , гр.Момчилград" 892 850.20 892 850.20 0.00 0.00 36 Сключен
000133901 ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ България, гр.Павликени, 5200, бул. РУСКИ № 4
 • гр.Павликени
„Реконструкция, ремонт и оборудване на сградите на СУ "Бачо Киро", гр. Павликени" 956 036.73 956 036.73 0.00 0.00 36 Сключен
000413999 Община Пордим България, гр.Пордим, 5898, ул. ИВАН БОЖИНОВ № 1
 • гр.Пордим
Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Пордим по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 877 709.32 877 709.32 0.00 0.00 36 Сключен
000056878 ОБЩИНА СРЕДЕЦ България, гр.Средец, 8300, пл. БЪЛГАРИЯ № 8
 • гр.Средец
Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" 929 036.88 929 036.88 0.00 0.00 36 Сключен
000970432 ОБЩИНА СТРАЛДЖА България, гр.Стралджа, 8680, ул. ХЕМУС № 12
 • гр.Стралджа
Реконструкция и ремонт на Средно училище "Пейо Крачолов Яворов" – гр. Стралджа 975 061.13 975 061.13 0.00 0.00 36 Сключен
000590704 Община Твърдица България, гр.Твърдица, 8890, пл."Свобода" № 1
 • гр.Твърдица
„Ремонт на сградата на “Средно Общообразователно Училище “Неофит Рилски”, гр. Твърдица” 944 293.24 944 293.24 0.00 0.00 36 Сключен
000236164 ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ България, с.Черноочене, 6701, ул. „Шеста“ № 9
 • с.Черноочене
"Реконструкция на СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене, включващо: модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд и благоустрояване на дворни площи" 962 794.92 962 794.92 0.00 0.00 36 Сключен

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.