English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000093378 ОБЩИНА АВРЕН България, с.Аврен, 9135, ул. ТОДОР НОЕВ № 8
 • с.Аврен (общ.Аврен)
 • с.Близнаци (общ.Аврен)
 • с.Приселци (общ.Аврен)
Рехабилитация на част от уличната мрежа в селата Приселци, Близнаци и Аврен , община Аврен 987 128.68 987 128.68 0.00 0.00 36 Сключен
000093385 ОБЩИНА АКСАКОВО България, гр.Аксаково, 9154, ул. Г.ПЕТЛЕШЕВ № 58Б
 • гр.Аксаково
Рехабилитация на улици в град Аксаково: улица „Илия Димитров“ и улица „Здравец“ 1 116 947.20 1 116 947.20 0.00 0.00 36 Сключен
000291627 Община Априлци България, гр.Априлци, 5641, кв.ЦЕНТЪРА ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 109
 • гр.Априлци
Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 1 161 504.66 1 161 504.66 0.00 0.00 36 Сключен
000235750 ОБЩИНА АРДИНО България, гр.Ардино, 6750, бул. БЕЛИ БРЕЗИ № 31
 • гр.Ардино
"Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръжения и принадлежностите към тях, в гр. Ардино, община Ардино" 1 172 571.65 1 172 571.65 0.00 0.00 36 Сключен
000614952 ОБЩИНА БАНИТЕ България, с.Баните, 4940, ул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 3
 • с.Баните
 • с.Вишнево
 • с.Гълъбово (общ.Баните)
 • с.Давидково
 • с.Загражден (общ.Баните)
 • с.Оряховец
"Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Баните" 1 172 143.44 1 172 143.44 0.00 0.00 36 Сключен
000351540 Община Батак България, гр.Батак, 4580, пл."Освобождение"№5
 • гр.Батак
 • с.Фотиново (общ.Батак)
Реконструкция и рехабилитация на вътрешна улична мрежа в община Батак 1 017 182.05 1 017 182.05 0.00 0.00 36 Сключен
000413579 ОБЩИНА БЕЛЕНЕ България, гр.Белене, 5930, ул.БЪЛГАРИЯ № 35
 • гр.Белене
"Реконструкция на улици в град Белене: ул. "Милан Василев", ул. "Петко Д. Петков", ул."Рила" и част от ул."Фердинанд Дечев" 1 107 048.21 1 107 048.21 0.00 0.00 36 Сключен
000351558 ОБЩИНА БЕЛОВО България, гр.Белово, 4470, ул. ОРФЕЙ № 4А
 • гр.Белово
Реконструкция и рехабилитация и на улици в гр. Белово. 1 160 880.09 1 160 880.09 0.00 0.00 36 Сключен
000093403 ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ България, гр.Белослав, 9178, ул. "Цар Симеон Велики" № 23
 • гр.Белослав
„Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав – кв. „Младост” 1 075 406.95 1 075 406.95 0.00 0.00 36 Сключен
000261363 ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ България, гр.Бобов дол, 2670, Гр. Бобов дол, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. "27 октомври" №2
 • гр.Бобов дол
„Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици – улица „Васил Демиревски“, улица „Св. Св. Кирил и Методий“, улица „Цар Самуил“, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бобов дол“ 985 131.29 985 131.29 0.00 0.00 36 Сключен
000776071 ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ България, гр.Божурище, 2227, бул. ЕВРОПА № 85
 • гр.Божурище
"Реконструкция и рехабилитация на бул. "Европа", гр. Божурище" 1 159 693.68 1 159 693.68 0.00 0.00 36 Сключен
000320566 ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ България, гр.Бойчиновци, 3430, ул. ГАВРИЛ ГЕНОВ № 2
 • с.Владимирово (общ.Бойчиновци)
 • с.Лехчево
 • с.Мадан
Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Владимирово, с. Лехчево и с. Мадан, община Бойчиновци 1 114 009.11 1 114 009.11 0.00 0.00 36 Сключен
000970051 ОБЩИНА БОЛЯРОВО България, гр.Болярово, 8720, ул. Д.БЛАГОЕВ № 7
 • гр.Болярово
 • с.Воден (общ.Болярово)
 • с.Голямо Крушево
 • с.Малко Шарково
 • с.Мамарчево
 • с.Попово
 • с.Стефан Караджово
 • с.Шарково
"Дейности по реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Болярово" 1 173 159.40 1 173 159.40 0.00 0.00 36 Сключен
000614856 ОБЩИНА БОРИНО България, с.Борино, 4824, ул.Христо Ботев №1
 • с.Борино
 • с.Буйново (общ.Борино)
 • с.Кожари
 • с.Ягодина
„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Борино включваща следните подобекти: улици в с. Борино; улици в с. Буйново; улици в с. Ягодина и улици в с. Кожари“ 1 110 132.27 1 110 132.27 0.00 0.00 36 Сключен
000530479 ОБЩИНА БОРОВО България, гр.Борово, 7174, ул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 1А
 • гр.Борово
 • с.Обретеник
„Реконструкция на улици в Община Борово“ 1 173 425.23 1 173 425.23 0.00 0.00 36 Сключен
000817568 Община Братя Даскалови България, с.Братя Даскалови, 6250, ул. Септемврийци № 55-57
 • с.Братя Даскалови
 • с.Гранит
 • с.Мирово (общ.Братя Даскалови)
 • с.Оризово
"Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с. Братя Даскалови, с.Гранит, с.Мирово и с.Оризово, общ. Братя Даскалови” 1 172 695.71 1 172 695.71 0.00 0.00 36 Сключен
000351565 ОБЩИНА БРАЦИГОВО България, гр.Брацигово, 4579, Ул. "Атанас Кабов" 6 а
 • гр.Брацигово
Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик 1 167 850.43 1 167 850.43 0.00 0.00 36 Сключен
000386559 ОБЩИНА БРЕЗНИК България, гр.Брезник, 2360, ул. ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА № 16
 • гр.Брезник
 • с.Ноевци
„Реконструкция и рехабилитация на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171 в с. Ноевци“ 1 164 707.78 1 164 707.78 0.00 0.00 36 Сключен
000471123 ОБЩИНА БРЕЗОВО България, гр.Брезово, 4160, ул. "Г.Димитров", №25
 • гр.Брезово
 • с.Борец
 • с.Пъдарско
 • с.Чоба
„Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Брезово, с. Борец, с. Чоба и с. Пъдарско, община Брезово, Пловдивска област” 1 173 145.25 1 173 145.25 0.00 0.00 36 Сключен
000931397 ОБЩИНА ВЕНЕЦ България, с.Венец, 9751, ул. КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 24
 • с.Борци
 • с.Венец (общ.Венец)
 • с.Изгрев (общ.Венец)
 • с.Ясенково
„Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Венец“ 1 159 964.83 1 159 964.83 0.00 0.00 36 Сключен
000931415 ОБЩИНА ВЪРБИЦА България, гр.Върбица, 9870, ул. СЕПТЕМВРИЙСКО ВЪСТАНИЕ № 40
 • гр.Върбица
 • с.Бяла река (общ.Върбица)
 • с.Нова бяла река
 • с.Тушовица
„Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на Община Върбица” 1 173 354.12 1 173 354.12 0.00 0.00 36 Сключен
000852633 ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО България, гр.Генерал Тошево, 9500, ул.ВАСИЛ АПРИЛОВ № 5
 • гр.Генерал Тошево
 • с.Кардам (общ.Генерал Тошево)
 • с.Люляково (общ.Генерал Тошево)
"СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ на територията на Община Генерал Тошево" 1 117 698.78 1 117 698.78 0.00 0.00 36 Сключен
000565380 Община Главиница България, гр.Главиница, 7630, ул."Витоша" № 44
 • гр.Главиница
 • с.Зафирово
 • с.Стефан Караджа (общ.Главиница)
Реконструкция на улична мрежа на територията на Община Главиница 1 104 114.55 1 104 114.55 0.00 0.00 36 Сключен
000776160 ОБЩИНА ГОДЕЧ България, гр.Годеч, 2240, пл. "Свобода" № 1
 • гр.Годеч
„Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч: ул.”Република” от о.т. 258 до о.т. 301; ул. „Нишава” от о.т. 161 до о.т. 149; ул. Георги Сава Раковски” о.т. 523 до о.т. 268 и ул. Георги Сава Раковски” о.т. 264 до о.т. 263“. 1 097 274.32 1 097 274.32 0.00 0.00 36 Сключен
000776178 Община Горна Малина България, с.Горна Малина, 2131, село Горна Малина, площад "Родолюбие" № 1
 • с.Априлово (общ.Горна Малина)
 • с.Горна Малина
 • с.Долно Камарци
 • с.Осоица
Реконструкция и ремонт на улици на територията на общ. Горна Малина: с. Горна Малина, с. Априлово, с. Осоица, с. Долно Камарци. 1 099 737.53 1 099 737.53 0.00 0.00 36 Сключен
Страница (1/5):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.