English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
175824798 СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН" България, гр.Троян, 5600, ул.Христо Ботев № 113
  • България
„Популяризиране на традиционните храни и рецепти на териториите на „МИГ - Троян, Априлци, Угърчин“ и МИГ „Бяла Слатина“ 131 121.11 131 121.11 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
175850212 СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТУНДЖА" България, с.Генерал Инзово, 8670, ул. СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 9
  • Северна и югоизточна България (BG3)
"Традиции и иновации за промотиране на местна идентичност" 178 616.00 178 616.00 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.