English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
0006963270526 Столична община район "Красно село" България, гр.София, 1612, гр. София, бул. Цар Борис III № 124
  • България
Презаселване 82 143.60 82 143.60 0.00 82 143.60 26 В изпълнение (от дата на стартиране)
121893100 ФОНДАЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ" България, гр.София, 1000, ул. Г.С. РАКОВСКИ № 101
  • България
Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила 222 222.00 199 999.80 22 222.20 109 692.09 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
121893100 ФОНДАЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ" България, гр.София, 1000, ул. Г.С. РАКОВСКИ № 101
  • България
Подобряване на координационния механизъм за интеграция чрез добри практики и модели 222 000.00 199 800.00 22 200.00 103 283.06 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
175166154 Фондация "Проджекта" България, гр.Враца, 3000, ул. "Иванка Ботева" №18
  • България
Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД 218 713.88 196 842.51 21 871.37 49 210.63 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (2/2):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.