English

Оперативна програма: Храни

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ България, гр.София, 1000, ул. ТРИАДИЦА № 2
 • България
„Закупуване на хранителни продукти – 2017-2019“ 49 443 510.36 49 443 510.36 0.00 25 759 432.32 29 Сключен
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ България, гр.София, 1000, ул. ТРИАДИЦА № 2
 • България
Възнаграждение на служителите на Агенция за социално подпомагане, изпълняващи функции по управление и изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 3 102 278.35 3 102 278.35 0.00 2 428 907.34 24 Сключен
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ България, гр.София, 1000, ул. ТРИАДИЦА № 2
 • България
Подкрепа на Агенция за социално подпомагане за управление и изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 2 798 384.92 2 798 384.92 0.00 1 602 502.20 48 Сключен
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ България, гр.София, 1000, ул. ТРИАДИЦА № 2
 • България
„Закупуване на хранителни продукти – 2020“ 15 500 000.00 15 500 000.00 0.00 0.00 20 Сключен
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ ОТДЕЛ "ТЪРГОВЕ" КЪМ ДИРЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОГРАМИ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ" България, гр.София, 1000, ул. ТРИАДИЦА № 2
 • България
„Закупуване и доставка на хранителни продукти- 2015“ 13 836 180.00 13 836 180.00 0.00 13 836 180.00 20 Приключен (към датата на приключване)
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, чрез отдел "Техническа помощ" България, гр.София, 1000, ул. ТРИАДИЦА № 2
 • България
Възнаграждение на служителите на Агенция за социално подпомагане, изпълняващи функции по управление и изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 2 503 543.88 2 503 543.88 0.00 2 503 543.88 30 Приключен (към датата на приключване)
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, чрез отдел "Техническа помощ" България, гр.София, 1000, ул. ТРИАДИЦА № 2
 • България
Подкрепа на Агенция за социално подпомагане за управление и изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 1 652 690.59 1 652 690.59 0.00 1 652 690.59 30 Приключен (към датата на приключване)
121015056 Агенция за социално подпомагане, чрез отдел „Търгове“ в Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ България, гр.София, 1051, ул. ТРИАДИЦА № 2
 • България
„Закупуване и доставка на хранителни продукти - 2016“ 37 221 263.09 37 221 263.09 0.00 37 221 263.09 32 Приключен (към датата на приключване)
123116940 ОБЩИНА НИКОЛАЕВО България, гр.Николаево, 6190, ул. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ № 9
 • Николаево
Осигуряване на топъл обяд в община Николаево 965 305.00 965 305.00 0.00 786 538.50 35 Сключен
000818022 ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА България, гр.Стара Загора, 6000, ул. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ № 107
 • Стара Загора
„Осигуряване на топъл обяд в община Стара Загора – 2016“ 14 965.08 14 965.08 0.00 14 965.08 13 Приключен (към датата на приключване)
000093378 ОБЩИНА АВРЕН България, с.Аврен, 9135, ул. ТОДОР НОЕВ № 8
 • Аврен
Осигуряване на топъл обяд в община Аврен 87 409.40 87 409.40 0.00 87 409.40 12 Приключен (към датата на приключване)
000093378 ОБЩИНА АВРЕН България, с.Аврен, 9135, ул. ТОДОР НОЕВ № 8
 • Аврен
"Осигуряване на топъл обяд в община Аврен-2016" 418 432.36 418 432.36 0.00 334 745.89 44 Сключен
000093385 ОБЩИНА АКСАКОВО България, гр.Аксаково, 9154, ул. Г.ПЕТЛЕШЕВ № 58Б
 • Аксаково
Осигуряване на топъл обяд в община Аксаково 9 075.73 9 075.73 0.00 9 075.73 8 Приключен (към датата на приключване)
000093385 ОБЩИНА АКСАКОВО България, гр.Аксаково, 9154, ул. Г.ПЕТЛЕШЕВ № 58Б
 • Аксаково
Осигуряване на топъл обяд в община Аксаково 45 997.38 45 997.38 0.00 36 028.62 37 Сключен
000565359 ОБЩИНА АЛФАТАР България, гр.Алфатар, 7570, ул. ЙОРДАН ПЕТРОВ № 6
 • Алфатар
Топъл обяд за гражданите на Община Алфатар 1 621 296.93 1 621 296.93 0.00 1 252 246.98 46 Сключен
000777255 Община Антон България, с.Антон, 2089, пл. Съединение №1
 • Антон
"Осигуряване на топъл обяд в Община Антон" 97 550.75 97 550.75 0.00 76 549.02 23 Сключен
000875557 ОБЩИНА АНТОНОВО България, гр.Антоново, 7970, ул. ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ № 26
 • Антоново
"Осигуряване на топъл обяд в община Антоново" 12 776.32 12 776.32 0.00 12 776.26 5 Приключен (към датата на приключване)
000875557 ОБЩИНА АНТОНОВО България, гр.Антоново, 7970, ул. ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ № 26
 • гр.Антоново
"Осигуряване на топъл обяд в община Антоново" 643 963.10 643 963.10 0.00 325 817.17 47 Сключен
000291627 ОБЩИНА АПРИЛЦИ България, гр.Априлци, 5641, кв.ЦЕНТЪРА ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 109
 • Априлци
Осигуряване на топъл обяд в община Априлци 16 554.33 16 554.33 0.00 16 553.27 5 Приключен (към датата на приключване)
000235750 ОБЩИНА АРДИНО България, гр.Ардино, 6750, УЛ. БЕЛИ БРЕЗИ № 31
 • Ардино
Осигуряване на топъл обяд в община Ардино 39 533.15 39 533.15 0.00 39 533.15 7 Приключен (към датата на приключване)
000235750 ОБЩИНА АРДИНО България, гр.Ардино, 6750, бул. БЕЛИ БРЕЗИ № 31
 • Ардино
"Осигуряване на топъл обяд на лица от уязвими групи в община Ардино" 2 787 158.26 2 787 158.26 0.00 2 229 726.61 40 Сключен
000471059 Община Асеновград България, гр.Асеновград, 4230, пл. «Акад. Николай Хайтов» № 9.
 • Асеновград
„Осигуряване на топъл обяд на територията на община Асеновград“ 536 623.68 536 623.68 0.00 449 311.19 39 Сключен
000852544 ОБЩИНА БАЛЧИК България, гр.Балчик, 9600, пл.21-ВИ СЕПТЕМВРИ № 6
 • Балчик
Осигуряване на топъл обяд в община Балчик 13 082.61 13 082.61 0.00 13 082.61 5 Приключен (към датата на приключване)
000852544 ОБЩИНА БАЛЧИК България, гр.Балчик, 9600, ПЛ. "21 СЕПТЕМВРИ" № 6
 • Балчик
"Осигуряване на топъл обяд на най-нуждаещите се лица от община Балчик" 82 780.58 82 780.58 0.00 71 425.54 38 Сключен
000614952 Община Баните България, с.Баните, 4940, ул. "Стефан Стамболов" № 3
 • Баните
Осигуряване на топъл обяд в Община Баните 429 895.94 429 895.94 0.00 343 916.75 41 Сключен
Страница (1/13):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.