English

Оперативна програма: Храни

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ България, гр.София, 1000, ул. ТРИАДИЦА № 2
 • България
„Закупуване на хранителни продукти – 2017-2019“ 50 046 061.80 50 046 061.80 0.00 0.00 29 Сключен
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ ОТДЕЛ "ТЪРГОВЕ" КЪМ ДИРЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОГРАМИ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ" България, гр.София, 1000, ул. ТРИАДИЦА № 2
 • България
„Закупуване и доставка на хранителни продукти- 2015“ 24 000 000.00 24 000 000.00 0.00 13 836 180.00 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, чрез отдел "Техническа помощ" България, гр.София, 1000, ул. ТРИАДИЦА № 2
 • България
Възнаграждение на служителите на Агенция за социално подпомагане, изпълняващи функции по управление и изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 3 043 385.32 3 043 385.32 0.00 2 406 540.75 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, чрез отдел "Техническа помощ" България, гр.София, 1000, ул. ТРИАДИЦА № 2
 • България
Подкрепа на Агенция за социално подпомагане за управление и изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 3 505 721.27 3 505 721.27 0.00 1 709 210.52 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
121015056 Агенция за социално подпомагане, чрез отдел „Търгове“ в Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ България, гр.София, 1051, ул. ТРИАДИЦА № 2
 • България
„Закупуване и доставка на хранителни продукти - 2016“ 48 225 223.20 48 225 223.20 0.00 39 799 149.22 27 Сключен
123116940 ОБЩИНА НИКОЛАЕВО България, гр.Николаево, 6190, ул. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ № 9
 • Николаево
Осигуряване на топъл обяд в община Николаево 988 405.00 988 405.00 0.00 419 094.50 35 Сключен
000818022 ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА България, гр.Стара Загора, 6000, ул. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ № 107
 • Стара Загора
„Осигуряване на топъл обяд в община Стара Загора – 2016“ 67 034.00 67 034.00 0.00 8 851.82 13 Сключен
000093378 ОБЩИНА АВРЕН България, с.Аврен, 9135, ул. ТОДОР НОЕВ № 8
 • Аврен
Осигуряване на топъл обяд в община Аврен 94 093.23 94 093.23 0.00 87 409.40 12 Приключен (към датата на приключване)
000093378 ОБЩИНА АВРЕН България, с.Аврен, 9135, ул. ТОДОР НОЕВ № 8
 • Аврен
"Осигуряване на топъл обяд в община Аврен-2016" 433 814.04 433 814.04 0.00 210 640.38 44 Сключен
000093385 ОБЩИНА АКСАКОВО България, гр.Аксаково, 9154, ул. Г.ПЕТЛЕШЕВ № 58Б
 • Аксаково
Осигуряване на топъл обяд в община Аксаково 10 143.00 10 143.00 0.00 9 075.73 8 Приключен (към датата на приключване)
000093385 ОБЩИНА АКСАКОВО България, гр.Аксаково, 9154, ул. Г.ПЕТЛЕШЕВ № 58Б
 • Аксаково
Осигуряване на топъл обяд в община Аксаково 32 411.50 32 411.50 0.00 15 767.17 26 Сключен
000565359 ОБЩИНА АЛФАТАР България, гр.Алфатар, 7570, ул. ЙОРДАН ПЕТРОВ № 6
 • Алфатар
Топъл обяд за гражданите на Община Алфатар 1 502 011.28 1 502 011.28 0.00 582 231.97 42 Сключен
000777255 Община Антон България, с.Антон, 2089, пл. Съединение №1
 • Антон
"Осигуряване на топъл обяд в Община Антон" 59 771.25 59 771.25 0.00 0.00 23 Сключен
000875557 ОБЩИНА АНТОНОВО България, гр.Антоново, 7970, ул. ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ № 26
 • Антоново
"Осигуряване на топъл обяд в община Антоново" 12 799.50 12 799.50 0.00 12 776.26 5 Приключен (към датата на приключване)
000875557 ОБЩИНА АНТОНОВО България, гр.Антоново, 7970, ул. ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ № 26
 • гр.Антоново
"Осигуряване на топъл обяд в община Антоново" 109 335.60 109 335.60 0.00 41 247.17 43 Сключен
000291627 ОБЩИНА АПРИЛЦИ България, гр.Априлци, 5641, кв.ЦЕНТЪРА ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 109
 • Априлци
Осигуряване на топъл обяд в община Априлци 19 967.22 19 967.22 0.00 16 553.27 5 Приключен (към датата на приключване)
000235750 ОБЩИНА АРДИНО България, гр.Ардино, 6750, УЛ. БЕЛИ БРЕЗИ № 31
 • Ардино
Осигуряване на топъл обяд в община Ардино 39 557.70 39 557.70 0.00 39 533.15 7 Приключен (към датата на приключване)
000235750 ОБЩИНА АРДИНО България, гр.Ардино, 6750, бул. БЕЛИ БРЕЗИ № 31
 • Ардино
"Осигуряване на топъл обяд на лица от уязвими групи в община Ардино" 2 787 559.50 2 787 559.50 0.00 185 470.16 40 Сключен
000471059 Община Асеновград България, гр.Асеновград, 4230, пл. «Акад. Николай Хайтов» № 9.
 • Асеновград
„Осигуряване на топъл обяд на територията на община Асеновград“ 380 407.50 380 407.50 0.00 165 726.00 27 Сключен
000852544 ОБЩИНА БАЛЧИК България, гр.Балчик, 9600, пл.21-ВИ СЕПТЕМВРИ № 6
 • Балчик
Осигуряване на топъл обяд в община Балчик 19 199.25 19 199.25 0.00 13 082.61 5 Приключен (към датата на приключване)
000852544 ОБЩИНА БАЛЧИК България, гр.Балчик, 9600, ПЛ. "21 СЕПТЕМВРИ" № 6
 • Балчик
"Осигуряване на топъл обяд на най-нуждаещите се лица от община Балчик" 48 127.20 48 127.20 0.00 24 469.83 18 Сключен
000614952 Община Баните България, с.Баните, 4940, ул. "Стефан Стамболов" № 3
 • Баните
Осигуряване на топъл обяд в Община Баните 432 047.00 432 047.00 0.00 196 205.28 41 Сключен
000024663 ОБЩИНА БАНСКО България, гр.Банско, 2770, пл. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 1
 • Банско
Осигуряване на топъл обяд в община Банско 32 993.73 32 993.73 0.00 31 210.36 12 Приключен (към датата на приключване)
000024663 ОБЩИНА БАНСКО България, гр.Банско, 2770, пл. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 1
 • Банско
Осигуряване на топъл обяд в община Банско - II етап 133 935.12 133 935.12 0.00 59 155.57 44 Сключен
000351540 ОБЩИНА БАТАК България, гр.Батак, 4580, пл. ОСВОБОЖДЕНИЕ № 5
 • България
"Топъл обяд -2016 - Батак" 82 209.60 82 209.60 0.00 41 071.06 40 Сключен
Страница (1/13):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).