English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000215630 ОБЩИНА ГАБРОВО България, гр.Габрово, 5300, площад Възраждане №3
 • Габрово
Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово. 350 611.66 350 611.66 0.00 35 061.17 29 В изпълнение (от дата на стартиране)
000776178 ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА България, с.Горна Малина, 2131, ул. 21-ВА № 18
 • Горна Малина
„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“ 9 625 546.40 7 234 203.76 2 391 342.64 0.00 28 В изпълнение (от дата на стартиране)
000133673 ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА България, гр.Горна Оряховица, 5100, пл. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ № 5
 • Горна Оряховица
Актуализация на Програмата за управление и подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица 164 008.42 164 008.42 0.00 10 260.00 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000024745 ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ България, гр.Гоце Делчев, 2900, ул. ЦАРИЦА ЙОАННА № 2
 • Гоце Делчев
 • Гърмен
 • Хаджидимово
Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Гоце Делчев 9 147 276.52 6 870 739.69 2 276 536.83 1 600 979.72 27 В изпълнение (от дата на стартиране)
000852932 ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ България, гр.Добрич, 9300, бул. БЪЛГАРИЯ № 12
 • Добрич
 • Добрич-град
Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза 1 114 901 132.20 86 227 183.30 28 673 948.90 53 673 061.96 91 В изпълнение (от дата на стартиране)
000817696 ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО България, гр.Гълъбово, 6280, бул. РЕПУБЛИКА № 48
 • Гълъбово
Актуализация на програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в община Гълъбово 150 293.98 150 293.98 0.00 132 718.50 21 Приключен (към датата на приключване)
000817696 ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО България, гр.Гълъбово, 6280, бул. РЕПУБЛИКА № 48
 • гр.Гълъбово
Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения 998 963.08 998 963.08 0.00 198 856.31 29 В изпълнение (от дата на стартиране)
000903533 община Димитровград България, гр.Димитровград, 6400, бул. “Г. С. Раковски” № 15
 • Димитровград
Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград 182 000.00 182 000.00 0.00 171 089.32 21 Приключен (към датата на приключване)
000903533 Община Димитровград България, гр.Димитровград, 6400, бул. "Г. С. Раковски" № 15
 • Димитровград
Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление 7 555 396.72 7 555 396.72 0.00 75 553.97 59 В изпълнение (от дата на стартиране)
000614906 Община Доспат България, гр.Доспат, 4831, ул. „Първи Май” №3
 • Борино
 • Девин
 • Доспат
 • Сатовча
 • Сърница
Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО Доспат 9 654 503.76 7 291 890.44 2 362 613.32 2 287 965.73 29 В изпълнение (от дата на стартиране)
000261630 Община Дупница България, гр.Дупница, 2600, пл. Свобода 1
 • Бобов дол
 • Дупница
 • Сапарева баня
Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня 11 317 350.00 7 716 298.85 3 601 051.15 364 490.49 29 В изпълнение (от дата на стартиране)
000970165 Община Елхово България, гр.Елхово, 8700, ул. Търговска 13
 • Болярово
 • Елхово
„Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация и инсталация за предварително третиране на генерираните отпадъци от община Елхово и община Болярово на територията на община Елхово“ 9 691 404.00 7 224 901.39 2 466 502.61 156 252.08 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000970165 ОБЩИНА ЕЛХОВО България, гр.Елхово, 8700, ул. ТЪРГОВСКА № 13
 • гр.Елхово
“Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово” 18 867 785.73 13 854 565.90 5 013 219.83 4 469 534.30 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000776464 ОБЩИНА ЗЛАТИЦА България, гр.Златица, 2080, пл. МАКЕДОНИЯ № 1
 • гр.Златица
 • гр.Копривщица
 • гр.Пирдоп
 • с.Антон
 • с.Мирково
 • с.Чавдар (общ.Чавдар)
 • с.Челопеч
„Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“ 8 879 238.54 6 616 178.41 2 263 060.13 963 190.79 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000471365 ОБЩИНА КАРЛОВО България, гр.Карлово, 4300, ул. "Петко Събев" No 1
 • Карлово
„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци” за нуждите на Община Карлово" 4 756 687.88 3 499 732.13 1 256 955.75 795 344.69 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000776363 ОБЩИНА КОСТИНБРОД България, гр.Костинброд, 2230, ул. ОХРИД № 1
 • гр.Костинброд
Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд 17 399 308.80 13 017 333.47 4 381 975.33 647 812.36 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000261517 Община Кюстендил България, гр.Кюстендил, 2500, пл. "Велбъжд“ № 1
 • Кюстендил
 • Невестино
 • Трекляно
Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“ 9 748 590.60 7 007 023.20 2 741 567.40 284 638.42 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000320840 Община Лом България, гр.Лом, 3600, ул. "Дунавска" 12
 • Лом
„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, гр. Лом“ 3 213 756.60 2 410 619.56 803 137.04 275 952.19 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000320840 Община Лом България, гр.Лом, 3600, Дунавска 12
 • България
Укрепване на свлачища в кв. Боруна, град Лом 8 499 767.73 8 499 767.73 0.00 1 833 763.19 29 В изпълнение (от дата на стартиране)
000291602 ОБЩИНА ЛУКОВИТ България, гр.Луковит, 5770, ул. ВЪЗРАЖДАНЕ № 73
 • гр.Луковит
Укрепване на свлачище LOV19.44327.02 - откос на път за Регионално депо за твърди битови отпадъци - ул.Синчец, в гр. Луковит 649 732.14 649 732.14 0.00 486 438.68 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000614984 ОБЩИНА МАДАН България, гр.Мадан, 4900, ул. ОБЕДИНЕНИЕ № 14
 • Златоград
 • Мадан
 • Неделино
Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино 9 039 369.69 6 764 995.75 2 274 373.94 1 626 126.59 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000472182 ОБЩИНА МАРИЦА България, гр.Пловдив, 4003, бул. МАРИЦА № 57А
 • Марица
„Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица" 5 537 080.47 4 130 492.60 1 406 587.87 868 446.90 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000320872 община Монтана България, гр.Монтана, 3400, ул. Извора 1
 • Монтана
Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление 10 692 807.22 10 692 807.22 0.00 154 448.07 59 В изпълнение (от дата на стартиране)
000320872 Община Монтана България, гр.Монтана, 3400, ул. Извора 1
 • Монтана
Разработване на Комплексна програма за КАВ по показателите ФПЧ10 и ПАВ на община Монтана 182 672.00 182 672.00 0.00 176 814.79 21 Приключен (към датата на приключване)
000320872 Община Монтана България, гр.Монтана, 3400, ул. Извора 1
 • Монтана
Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана 6 154 812.21 4 397 921.77 1 756 890.44 945 464.38 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (4/7):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.