English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
204320882 "СЕВЪН ФУУДС" ООД България, гр.Плевен, 5800, ул. КОСТА ХАДЖИПАКЕВ No 4
 • България
„Устойчива заетост чрез придобиване на професионални умения и повишаване на производителността в „Севън фуудс” ООД” 32 725.00 32 725.00 0.00 32 725.00 12 Приключен (към датата на приключване)
203420709 "СИГРОТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД България, гр.Пловдив, 4003, "Васил Левски" No 212А
 • гр.Пловдив
Създаване на нови работни места в "СИГРОТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД 270 050.80 270 050.80 0.00 252 923.78 18 Приключен (към датата на приключване)
119547949 "СЛИВЕН-НЕТ" ООД България, гр.Сливен, 8800, ул. Д-р КОНСТАНТИН СТОИЛОВ No 9, вх. А, ет. 2, ап. 4
 • гр.Сливен
Създаване на устойчиви нови работни места за по-добро бъдеще в "СЛИВЕН-НЕТ" ООД 57 980.00 57 980.00 0.00 56 747.68 18 Приключен (към датата на приключване)
130175000 "Софийска вода" АД България, гр.София, 1766, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес парк 1, сграда 2А
 • България
Нови езикови умения, повишена дигитална компетентност и професионална квалификация за по-качествени работни места в "Софийска вода" АД. 189 090.00 189 090.00 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
130322346 "СТАМ ЛТД" ООД България, гр.София, 1616, ул. "Панорамен път" №38
 • гр.София
Нови работни места в "Стам ЛТД" ООД 260 965.80 260 965.80 0.00 260 641.46 21 Приключен (към датата на приключване)
111553117 "СТЕНЛИ - 03" ЕООД България, гр.Лом, 3600, ул. КИРИЛ И МЕТОДИЙ No 118
 • гр.Лом
Обучения за заети лица в "Стенли- 03" ЕООД 43 560.00 43 560.00 0.00 0.00 12 Прекратен (към дата на прекратяване)
200648216 "СТОМИ - 99" ООД България, гр.Симитли, 2730, улица "Октомврийска" №22
 • гр.Симитли
"Разкриване на нови и работни места в "СТОМИ - 99" ООД - предпоставка за трайна и устойчива заетост" 390 725.88 390 725.88 0.00 371 958.40 17 Приключен (към датата на приключване)
203095055 "СТОМИ 79" ЕООД България, гр.Симитли, 2730, ул. "Октомврийска" № 22
 • гр.Благоевград
"Отново на работа - устойчива и трайна заетост, осигурена от "Стоми 79" ЕООД" 387 857.34 387 857.34 0.00 362 732.62 17 Приключен (към датата на приключване)
204242316 "СТОМПЕР" ЕООД България, гр.Пловдив, 4000, ул. Никола Вапцаров № 26, ет.5, ап.17
 • България
"Създаване и развитие на социално предприятие към "Стомпер" ЕООД" 199 957.52 199 957.52 0.00 39 991.50 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
114683678 "СТОЯНОВ И СИНОВЕ" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ No 22, ет. 3, ап. 3
 • гр.Плевен
Обучения за заети лица в "Стоянов и синове" ЕООД 43 890.00 43 890.00 0.00 20 460.00 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
203757480 "Суит Инвест" ЕООД България, гр.Казанлък, 6100, кв.Индустриален No 32
 • България
Повишаване конкуретноспособността на предприятието, повишавайки квалификацията на работещите. 50 160.00 50 160.00 0.00 0.00 15 Прекратен (към дата на прекратяване)
103860102 "Табак Ком Инженеринг" ООД България, гр.Варна, 9010, улица "Прилеп" 28
 • гр.Варна
Създаване на устойчива заетост в "Табак Ком Инженеринг" ООД 120 122.72 120 122.72 0.00 110 112.50 17 Приключен (към датата на приключване)
822120615 "Телекабел" АД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. "Царица Йоанна" № 29
 • България
"СПЕЦИФИЧНА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА В ТЕЛЕКАБЕЛ АД" 336 880.00 202 128.00 134 752.00 80 000.00 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
131287574 "ТелеТек Истърн Юръп" ЕАД България, гр.София, 1766, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 3, ет.3
 • България
Добри и безопасни условия на труд в "ТелеТек Истърн Юръп" ЕАД 316 605.00 253 284.00 63 321.00 251 834.28 9 Приключен (към датата на приключване)
202885071 "ТЕМАКС ЮГ" ЕООД България, гр.Варна, 9020, район Младост,ж.к. Възраждане, Блян No 2-партер
 • България
Разкриване на работни места за безработни и неактивни лица в ТЕМАКС ЮГ ЕООД 377 405.20 377 405.20 0.00 344 237.09 25 Приключен (към датата на приключване)
201568310 "ТЕТБРЮЛЕ 2" ООД България, гр.Ямбол, 8600, ХАН ТЕРВЕЛ, номер 93
 • гр.Сливен
 • гр.Ямбол
"Надграждане качеството на работните места в "ТЕТБРЮЛЕ 2" ООД" 150 579.40 150 579.40 0.00 46 664.53 12 Приключен (към датата на приключване)
204273030 "ТИАРА 2016" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, гр. Плевен, обл. Плевен, ул. Солун 38, ет. 3, ап. 6
 • гр.Плевен
"Детски център по интереси", алтернатива за развитие на социалното предприемачество. 97 434.39 97 434.39 0.00 19 486.88 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
104578390 "Тотал Вини - ГР. ЛЯСКОВЕЦ" ООД България, гр.Лясковец, 5140, ул. "Максим Райкович" №37, вх. В
 • с.Камен (общ.Стражица)
Създаване на нови работни места в "Тотал Вини - ГР. ЛЯСКОВЕЦ" ООД 242 221.00 242 221.00 0.00 157 081.68 21 Приключен (към датата на приключване)
200984524 "ТРАНС- ЦИМЕНТ Е" ЕООД България, гр.София, 1407, р-н Триадица, бул. "Черни връх" No190
 • България
Създаване на нови устойчиви работни места в ТРАНС - ЦИМЕНТ Е ЕООД 194 858.20 194 858.20 0.00 187 562.33 25 Приключен (към датата на приключване)
200720740 "ТРАНСКАР - ВЛАДИ" ЕООД България, гр.Перник, 2300, ИЗТОК, ЮРИЙ ГАГАРИН, номер 1
 • гр.Перник
Подобряване достъпа до заетост и осигуряване на устойчиви работни места в "Транскар-Влади" ЕООД 185 045.00 185 045.00 0.00 162 363.89 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
831038583 "Транссигнал" ЕООД България, гр.София, 1592, ж.к. "Дружба - 1", бл. 68, вх. 1, ет. 1, ап. 2
 • гр.София
Транссигнал - сигурните работни места 253 932.10 253 932.10 0.00 247 106.16 19 Приключен (към датата на приключване)
201521257 "ФИТИБО" ООД България, гр.Русе, 7000, ул. "Матей Попов" № 6, вх. Б, ет. 4
 • гр.Русе
Нови работни места във „ФИТИБО“ ООД – развитие, ефективност и устойчивост 82 900.00 82 900.00 0.00 80 766.15 17 Приключен (към датата на приключване)
176263784 "ФОНДАЦИЯ ЧЕРГА" България, гр.София, 1138, ул. САМОКОВСКО ШОСЕ № 2Л, Търговски център „Боила“ ет.3
 • гр.София
Създаване на нови и устойчиви работни места за безработни и неактивни лица във Фондация "Черга" 91 580.00 91 580.00 0.00 90 263.34 24 Приключен (към датата на приключване)
121436112 "Хастингс" ЕООД България, гр.София, 1309, кв. Илинден, ул. "Кукуш" № 1
 • България
Обучение на заетите лица в "Хастингс" ЕООД 209 880.00 209 880.00 0.00 0.00 17 Прекратен (към дата на прекратяване)
824105260 "ХЕМ" АД България, гр.Плевен, 5800, гр. Плевен, 5800, Р. България, п.к. 178, Промишлена зона „Нова Плама”
 • България
„Подобряване на работната среда и осигуряване на добри и безопасни условия на труд във фирма „ХЕМ“ АД“ 350 928.00 350 928.00 0.00 347 953.84 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (7/116):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.