English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
101664852 "ВОЛОВАР" ООД България, с.Кочан, 2955, ул. "Васил Левски" №29
 • с.Кочан
"Нови възможности за квалификация и устойчива заетост за безработни и неактивни лица чрез разкриване на нови работни места във "ВОЛОВАР" ООД" 171 819.34 171 819.34 0.00 171 013.85 17 Приключен (към датата на приключване)
204308780 "ГАБИ 27" ЕООД България, гр.София, 1000, район Възраждане, ул."Трапезица" №2
 • България
Развитие на социалното предприемачество и улесняване достъпа до заетост на уязвими групи - "GABI 27" ЕООД. 283 212.38 283 212.38 0.00 170 894.18 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
108077964 "ГАЛЕНИТ" АД България, гр.Кърджали, 6600, ул. РЕПУБЛИКАНСКА No 83
 • гр.Кърджали
Обучения за заети лица в "ГАЛЕНИТ" АД 54 800.00 27 400.00 27 400.00 27 400.00 12 Приключен (към датата на приключване)
175044588 "ГАЛТЕКС 2006" ООД България, гр.София, 1404, район р-н Триадица Твърдишки проход No 23, ет. 1, ап. 4
 • България
Придобиване на професионална квалификация и общуване на чужд език на заетите лица в "Галтекс 2006" ООД 119 020.00 119 020.00 0.00 119 020.00 14 Приключен (към датата на приключване)
204011569 "ГЕКО 16" ООД България, гр.Девня, 9160, Промишлена зона, ПИ 20482.505.16
 • гр.Девня
Устойчива заетост в Геко 16 ООД 135 354.00 135 354.00 0.00 132 134.72 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
175118960 "ГЕТИ" ЕООД България, гр.Костенец, 2030, Боровц 6
 • Костенец
По-добри и безопасни условия на труд в "ГЕТИ" ЕООД 30 524.54 30 524.54 0.00 30 052.91 4 Приключен (към датата на приключване)
202590943 "ГИД-2004" ЕООД България, гр.Пловдив, 4004, ул. "Георги Кирков" 64, ет. 6, ап. 15
 • България
Гъвкава заетост и обучения за по-добри работни места в "ГИД-2004" 82 134.40 82 134.40 0.00 63 969.88 12 Приключен (към датата на приключване)
112133251 "ГИДО" ООД - ГРАД ПЕЩЕРА България, гр.Пещера, 4550, ул. Нестор Личев" № 9
 • гр.Пещера
Нови социални придобивки и по-здравословни условия на труд за работещите в "ГИДО" ООД- гр. Пещера 352 352.00 352 352.00 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
201228770 "ГЛОБАЛКАР" ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. Новозагорско Шосе No 59030
 • гр.Стара Загора
"Качествена заетост в Глобалкар ЕООД" 277 531.30 277 531.30 0.00 257 767.42 17 Приключен (към датата на приключване)
108060915 "ГОРУБСО - КЪРДЖАЛИ" АД България, гр.Кърджали, 6600, ул. РЕПУБЛИКАНСКА No 83
 • гр.Кърджали
Обучения за заети лица в "ГОРУБСО - КЪРДЖАЛИ" АД 134 400.00 67 200.00 67 200.00 63 900.00 13 Приключен (към датата на приключване)
201765343 "ГРИЙН ТАКСИ" ООД България, гр.София, 1700, район р-н Студентски, "Арсо Пандурски", кв. 9
 • гр.София
„СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ РАБОТНИ МЕСТА В „ГРИЙН ТАКСИ“ ООД ЗА БЕЗРАБОТНИ И НЕАКТИВНИ ЛИЦА” 326 465.16 326 465.16 0.00 324 878.30 19 В изпълнение (от дата на стартиране)
204360962 "Д и П консулт 2017" ЕООД България, гр.Троян, 5600, ул."Генерал Карцов" 192
 • гр.Троян
По-висока ефективност, квалификация и конкурентоспособност на Човешките ресурси в предприятията, чрез трансграничен обмен за популяризиране на е-management в областта на консултантски и финансови услуги в сектора на туризма и информационните технологии 186 327.00 186 327.00 0.00 176 723.07 12 Приключен (към датата на приключване)
202427362 "Дабъл Дилайт" ООД България, гр.Пловдив, 4000, ул. "Елиезер Калев", № 2
 • гр.София
Човешкият фактор и неговото професионално и кариерно развитие– водещ фактор във фирмената политика на "Дабъл Дилайт" ООД 119 000.00 119 000.00 0.00 119 000.00 27 Приключен (към датата на приключване)
126646680 "ДАНИ ФЕШЪН" ЕООД България, гр.Хасково, 6300, ул. "Стоян Заимов" 6
 • гр.Тополовград
 • гр.Хасково
По-добри и безопасни работни места в "Дани Фешън" ЕООД 216 686.13 216 686.13 0.00 215 305.86 14 Приключен (към датата на приключване)
813109833 "ДЕВНЯ ЦИМЕНТ" АД България, гр.Девня, 9160, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
 • гр.Девня
Осигуряване на добри и безопасни условия на труд за работниците и служителите в "Девня Цимент АД" 274 058.00 219 246.40 54 811.60 219 246.40 6 Приключен (към датата на приключване)
203402102 "Ди Ем Ес Хелт Груп" EООД България, гр.София, 1510, кв. Хаджи Димитър, ул. Васил Кънчев, 26
 • гр.София
"Професионални възможности за ново начало" 200 164.44 200 164.44 0.00 196 169.52 21 Приключен (към датата на приключване)
175317371 "ДИВЕРА-ВП" ЕООД България, гр.София, 1231, НАДЕЖДА IV, бл.456, вх.A, ет.2, ап.4
 • гр.София
Реализиране на ефективни мерки и дейности за създаване на нови работни места 257 648.28 257 648.28 0.00 257 288.98 15 Приключен (към датата на приключване)
119612090 "ДИПОЛ" ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. Васил Левски, №13, ет.3, ап.5
 • България
Обучения за заети лица във фирма "ДИПОЛ" ЕООД 46 750.00 46 750.00 0.00 0.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
130181148 "ДОМКО" ООД България, гр.София, 1836, ЛЕВСКИ - Г, УЛ."ПОП ГРУЮ", номер 106
 • България
Развитие на човешкия капитал в "ДОМКО" ООД 20 020.00 20 020.00 0.00 20 020.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
202230079 "ДОРИ - ЕМ" ООД България, гр.София, 1592, район р-н Искър, ж.к. "Дружба 1", бл. 10, вх. Б, ет. 1, ап. 19
 • България
Подобряване на качеството на работните места в "ДОРИ - ЕМ" ООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд 127 165.00 127 165.00 0.00 125 700.00 15 Приключен (към датата на приключване)
827182859 "ДУНАВ" АД България, гр.Русе, 7003, бул. Тутракан 22
 • гр.Русе
“ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ” 356 410.00 356 410.00 0.00 268 120.01 15 Приключен (към датата на приключване)
175441697 "Евроквалификационен център" АД (ЕКЦ АД) България, гр.София, 1618, улица "Княгиня Клементина" № 39
 • гр.Бургас
 • гр.Варна
 • гр.Пловдив
 • гр.Русе
 • гр.София
Нови хоризонти в "Евроквалификационен център" АД 141 451.00 141 451.00 0.00 28 290.00 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
104677342 "Еврострой В.Търново" ООД България, гр.Велико Търново, 5000, ул. "Моско Москов 3"
 • Територията на ЕС
Социални иновации в добива на инертни материали и производството на бетонови смеси 199 500.00 199 500.00 0.00 199 500.00 15 Приключен (към датата на приключване)
131425114 "ЕКСА" АД България, гр.София, 1303, ул.Софрони Врачански №51
 • гр.София
Персоналът на "ЕКСА" АД с добри и безопасни условия на труд и нови социални придобивки 214 074.00 214 074.00 0.00 209 795.23 14 Приключен (към датата на приключване)
103004396 "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД България, гр.Варна, 9009, бул."Владислав Варненчик", номер 275 А
 • гр.Варна
ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА В "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД 322 239.00 257 791.20 64 447.80 257 584.77 15 Приключен (към датата на приключване)
Страница (3/116):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.