English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
204344157 „КРОА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД България, гр.Бургас, 8009, жк 'Меден Рудник' Ул. 'Септемврийци'22
 • гр.Варна
'КРОА ВИА' - социално предприятие с център за обучение 192 426.36 192 426.36 0.00 38 485.27 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
202685487 „Максима 13” ЕООД България, гр.София, 1345, ж.к. „Захарна фабрика”, бл. 31, вх. Б, ет. 1, ап. 8
 • гр.София
„Разкриване на нови работни места в „Максима 13” ЕООД” 129 122.32 129 122.32 0.00 128 066.48 14 Приключен (към датата на приключване)
175115626 „Максън“ ЕООД България, гр.София, 1202, Ул. Веселец №27
 • гр.Бургас
 • гр.София
„Нови хоризонти“ 104 868.33 104 868.33 0.00 89 964.14 14 Приключен (към датата на приключване)
106580408 „Медико Инженеринг” ООД България, гр.Враца, 3000, УЛ. Г. С. РАКОВСКИ No 41, ет. 1 офис 8
 • България
Подпомагане на стартиращи предприемачи в Северозападен район 211 001.60 211 001.60 0.00 55 441.32 22 В изпълнение (от дата на стартиране)
115801299 „МС и М” ООД България, гр.Пловдив, 4000, ул.Кичево 68, ет. 5, ап. 10
 • гр.Лом
Сигурни доходи от труд и устойчиви работни места в „МС и М” ООД 182 033.32 182 033.32 0.00 181 755.19 16 Приключен (към датата на приключване)
835009611 „Пътинженерингстрой – Т” ЕАД България, гр.Търговище, 7700, ул. „Трети март” № 40
 • гр.Търговище
"Подобряване условията на труд и насърчаване на мобилността на служителите в Пътинженерингстрой – Т ЕАД" 486 360.68 389 088.54 97 272.14 382 254.26 8 Приключен (към датата на приключване)
203880593 „Рой строй“ ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ж.к. ДРУЖБА, бл. 424, вх. Б, ет. 5, ап. 13
 • България
„Повишаване квалификацията на заетите лица в „Рой строй“ ЕООД, с цел посрещане на динамичните промени на пазара на труда“ 20 900.00 20 900.00 0.00 0.00 11 Прекратен (към дата на прекратяване)
201617775 „Спорт Трейдинг“ ЕООД България, гр.Банкя, 1320, Александър Стамболийски No 29
 • гр.София
„Създаване на устойчиви работни места и езиково обучение на безработни лица във фирма „Спорт Трейдинг“ ЕООД 132 331.28 132 331.28 0.00 132 300.29 16 Приключен (към датата на приключване)
121477098 „СТС Софтуер” АД България, гр.София, 1000, ул.”Братя Миладинови” 16, ет.1, ап. 1
 • България
Осигуряване на устойчиви работни места за безработни младежи 127 725.79 127 725.79 0.00 94 854.56 14 Приключен (към датата на приключване)
204981816 „ТКД ЗДРАВЕЦ - ГАБРОВО” България, гр.Габрово, 5300, ул. "Ивайло" 4
 • България
Отново на работа 128 767.27 128 767.27 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
126529015 «МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХАСКОВО" АД България, гр.Хасково, 6300, бул. СЪЕДИНЕНИЕ, 49
 • гр.Хасково
СПЕЦИФИЧНО ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ-ХАСКОВО“ АД 183 826.50 128 678.55 55 147.95 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
131468980 A1 БЪЛГАРИЯ ЕАД България, гр.София, 1309, ул. "Кукуш" №1
 • България
"Мтел за Мтел: Технологии с бъдеще“ 261 494.00 130 747.00 130 747.00 68 574.00 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
203805904 Aлдо Интер ЕООД България, гр.Варна, 9000, ГР. ВАРНА, УЛ. САН СТЕФАНО 3
 • България
Обучение и заетост-целта на развиващия се бизнес 330 000.00 330 000.00 0.00 0.00 12 Прекратен (към дата на прекратяване)
124030145 EТ "КАЛЕВ-48 - ИВАН КАЛЕВ" България, гр.Добрич, 9300, ул. БАБА ТОНКА, номер 46-А
 • гр.Добрич
Създаване на устойчиви работни места за безработни и неaктивни лица в ET "КАЛЕВ-48 - ИВАН КАЛЕВ" 235 680.00 235 680.00 0.00 195 242.72 16 Приключен (към датата на приключване)
202705819 А ПРИНТ ПАК АД България, гр.София, 1592, Дружба 1, ул. Илия Бешков, номер 3
 • гр.София
Нови работни места в А Принт Пак АД. Оборудване на работните места. 333 266.82 333 266.82 0.00 285 989.09 15 Приключен (към датата на приключване)
114046891 А С И ООД България, гр.Плевен, 5800, ГЕОРГИ КОЧЕВ, номер 65, ет.1, ап.6
 • гр.Плевен
Наемане на нови служители във фирма "Аси" ООД и повишаване на тяхната компетентност 78 902.00 78 902.00 0.00 76 634.91 13 Приключен (към датата на приключване)
121099481 А+Т 96 ЕООД България, гр.София, 1421, УЛ.КРИВОЛАК, номер 24
 • София-Област
Създаване на нови работни места и подобряване на качеството на работната среда в "А+Т 96" ЕООД 248 924.00 248 924.00 0.00 248 868.14 18 Приключен (към датата на приключване)
131468980 А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД България, гр.София, 1309, ул. "Кукуш" 1
 • България
"Мтел за Мтел: Динамика и лидерство в дигиталната ера" 60 000.00 60 000.00 0.00 59 500.00 13 Приключен (към датата на приключване)
200964424 АБ КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД България, гр.София, 1000, бул. Христо Ботев, номер 18, партер, ап.2
 • гр.София
„Разкриване на нови работни места в "АБ Комюникейшънс" ООД". 64 450.40 64 450.40 0.00 64 122.99 15 Сключен
202562584 АБАВ ЕООД България, гр.Пловдив, 4000, ул. КРАЛИ МАРКО, номер 18А, ет.4, ап.8
 • гр.Пловдив
Устойчива заетост - успешна реализиция 167 372.64 167 372.64 0.00 155 535.65 14 Приключен (към датата на приключване)
202323417 АБЕЛА ТУР ЕООД България, гр.София, 1220, Надежда, бл.143, вх.Б, ет.5, ап.36
 • гр.София
Нови работни места в "Абела тур" ЕООД 81 820.00 81 820.00 0.00 80 028.09 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
124611549 АВАНГАРД ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТИНГ ООД България, гр.Добрич, 9300, бул. "Русия", № 2 Е
 • България
Активни заедно 215 339.00 215 339.00 0.00 106 360.98 19 Приключен (към датата на приключване)
124611549 АВАНГАРД ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТИНГ ООД България, гр.Добрич, 9300, бул. "Русия", № 2 Е
 • гр.Добрич
"Нови възможности на ново работно място" 58 724.00 58 724.00 0.00 50 957.45 13 Приключен (към датата на приключване)
124611549 АВАНГАРД ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТИНГ ООД България, гр.Добрич, 9300, Бул. Русия № 2 - Е
 • България
Стартъп по пътя към съвършенство 205 744.00 205 744.00 0.00 41 148.80 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
117005978 АВАНГАРД ПРИНТ ЕООД България, гр.Русе, 7001, ул. " МИДИЯ ЕНОС ", номер 8, вх.Б, ап.52
 • България
Създаване на социално предприятие в Авангард Принт 72 691.92 72 691.92 0.00 32 249.71 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (9/116):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.