English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
202842426 "Нукон България"ЕООД България, гр.Куклен, 4101, местност Бунар Йолу, бул. "Асеновградско шосе" масив 11
 • гр.Куклен
Подобряване работната среда в "Нукон България"ЕООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд 28 994.87 28 994.87 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
202503002 "НЮ ГРАФИКС РУСЕ" ЕООД България, гр.Русе, 7000, ул.ПИРОТСКА, номер 19
 • България
"Подкрепа за социално и професионално включване на уязвими групи и социално изключени чрез създаване на социално предприятие" 99 937.60 99 937.60 0.00 43 444.17 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
117600207 "ОЗЕКС" ЕООД България, гр.Русе, 7000, улица "Потсдам" № 10
 • гр.Габрово
 • гр.Русе
Създаване на устойчива заетост на безработни и неактивни лица в "ОЗЕКС" ЕООД 375 550.80 375 550.80 0.00 374 756.13 18 Приключен (към датата на приключване)
200311487 "ОПМ БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС" ЕООД България, гр.София, 1000, ул."СТАРА ПЛАНИНА", номер 15
 • гр.София
"Нови работни места в "ОПМ БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС" ЕООД" 73 752.48 73 752.48 0.00 72 122.75 23 Приключен (към датата на приключване)
202323755 "ПАЛДЕ КОРЕКТ" ЕООД България, с.Сопот, 5571, обл. Ловеч, общ. Угърчин, с. Сопот
 • България
Създаване на социално предприятие в сферата на образованието – нов шанс за социално включване на уязвими групи в сектора на социалната икономика 98 858.48 98 858.48 0.00 33 088.61 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
114005357 "Пелтина" ЕООД България, гр.София, 1202, ул.Веслец 49, вх.3, ап.36
 • гр.Искър
"Разкриване на 20 нови рабoтни места в "Пелтина"ЕООД" 231 614.70 231 614.70 0.00 229 082.42 14 Приключен (към датата на приключване)
123674548 "ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П" ООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул.Господин Михайловски, номер 64, ет.1, ап.3
 • гр.Стара Загора
Създаване на нови работни места в "ПЛАМЕН ПЕТРОВ - П" ООД 299 787.54 299 787.54 0.00 260 972.41 22 В изпълнение (от дата на стартиране)
813109299 "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД България, гр.Варна, 9000, ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ТЕРМИНАЛ ЗА БАЗОВИ МАСЛА
 • България
Подобряване условията на труд в "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД 101 912.73 101 912.73 0.00 101 767.05 12 Приключен (към датата на приключване)
175033894 "Приорити" ООД България, гр.София, 1124, ул. "Янтра", № 12
 • гр.София
"Включване в пазара на труда на млади хора и повишаване на компетентностите им – инвестиция в бъдещето" 74 489.16 74 489.16 0.00 72 317.07 17 Приключен (към датата на приключване)
202922801 "ПРО ФИТ 1" ЕООД България, гр.София, 1220, НАДЕЖДА 2, бл.266, вх.А, ап.21
 • гр.София
„Креативност и иновации на работното място“ 335 011.56 335 011.56 0.00 333 720.41 18 Приключен (към датата на приключване)
202002735 "Проекто Консулт" ЕООД България, гр.София, 1700, Област София, общ. Столична, гр. София, район Лозенец, ул. "Константин Петканов" 14, ап. офис 6
 • гр.София
Ново работно място 2015, Евми Консулт ЕООД 380 707.63 380 707.63 0.00 202 763.80 15 Приключен (към датата на приключване)
201515973 "ПРОСВЕТА ЛИБРИ" ЕООД България, гр.София, 1000, София, бул."Дондуков" №45
 • гр.София
Нови предизвикателства и възможност за работа в "Просвета Либри" ЕООД 121 290.08 121 290.08 0.00 105 653.62 15 Приключен (към датата на приключване)
107052627 "Резбонарезни инструменти Габрово" ЕООД България, гр.Габрово, 5300, бул. "Столетов" №157
 • България
Надграждане на безопасните условия на труд в "Резбонарезни инструменти Габрово" ЕООД 240 404.00 192 323.20 48 080.80 192 176.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
201517223 "РЕМАРТ 85" ЕООД България, гр.Сливен, 8800, ул. ВЕЛИКОКНЯЖЕВСКА, номер 27
 • България
Подобряване на условията на труд в "Ремарт 85" ЕООД 234 293.60 234 293.60 0.00 230 191.00 12 Приключен (към датата на приключване)
200464636 "РИВА КОНСУЛТ" ЕООД България, гр.София, 1608, Ж.К. БЕЛИТЕ БРЕЗИ, бл.12, ет.6, ап.18
 • гр.София
Създаване на нови работни места в "Рива консулт" ЕООД 163 623.49 163 623.49 0.00 32 700.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
200557873 "РИДЖЪН ИНВЕСТ" ЕООД България, гр.София, 1404, бул.“България“, бл.49Б, вх.В, ет.8, ап. 17
 • гр.София
"Нови работни места в "РИДЖЪН ИНВЕСТ" ЕООД" 69 018.78 69 018.78 0.00 66 531.45 15 Приключен (към датата на приключване)
127070091 "Ринг" ООД България, гр.Каспичан, 9930, ул. Васил Левски №4
 • гр.Каспичан
Работни места в "Ринг" ООД 188 160.64 188 160.64 0.00 183 366.82 16 Приключен (към датата на приключване)
175038998 "РИФ СЪЛЮШЪНС" ЕООД България, гр.Благоевград, 2700, ул. "Петко Р. Славейков"№ 9
 • България
Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в "РИФ СЪЛЮШЪНС" ЕООД. 98 855.00 98 855.00 0.00 98 738.99 12 Приключен (към датата на приключване)
200962106 "РИЧМАРТ" ЕООД България, гр.Русе, 7000, ул."Потсдам" №10
 • гр.Русе
Насърчаване на заетостта в гр. Русе чрез откриване на нови работни места във фирма „РИЧМАРТ“ ЕООД 83 941.50 67 153.20 16 788.30 0.00 18 Прекратен (към дата на прекратяване)
200884405 "Руди Енерджи" ЕООД България, гр.Симитли, 2730, ул. "Васил Левски" №46
 • гр.Симитли
"Създаване на устойчиви нови работни места за безработни/неактивни лица в "Руди Енерджи" ЕООД" 54 209.64 54 209.64 0.00 48 919.43 15 Приключен (към датата на приключване)
832048452 "САМОКОВ-БОРОВЕЦ" АД България, гр.Самоков, 2010, К.К БОРОВЕЦ,хотел САМОКОВ
 • България
Повишаване квалификацията на заетите лица в "Самоков - Боровец" АД, "Самоков - Боровец 21"АД и "Самоков-турист" ЕООД 157 465.00 157 465.00 0.00 152 735.00 16 Приключен (към датата на приключване)
203939230 "Сарон" ЕООД България, гр.София, 1326, ж.к. Обеля-2, бл. 226, вх. В, ет. 2, ап. 50
 • гр.София
Втори шанс 192 262.00 192 262.00 0.00 65 176.25 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
176320936 "СДРУЖЕНИЕ АЗБУКАРИ" България, гр.София, 1505, гр. София, ж.к. „Редута“, ул: „Царичина“ №1 партер
 • гр.София
Стъпка напред в социалното предприемачество 89 148.19 89 148.19 0.00 35 252.36 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
203005809 "СЕВЕР-ЗАПАД КОНСУЛТ" ЕООД България, гр.София, 1612, ул. "Хризантема" 18, ет. 2, ап. 6
 • България
Насърчаване на предприемачеството в Южен централен район 148 074.74 148 074.74 0.00 0.00 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
204194259 "СЕВЕР-ИЗТОК КОНСУЛТ" ЕООД България, гр.Белоградчик, 3900, ул. "Христо Ботев" 25
 • България
Подкрепа и обучения за самостоятелна заетост в Северозападен регион 172 874.90 172 874.90 0.00 0.00 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (6/116):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.