English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
121027425 АВЕСТА ТРЕЙД АД България, гр.София, 1408, Иван Вазов, бул. Витоша, номер 133, бл.1, вх.1, ет.1, ап.1
 • гр.София
Създаване на условия за устойчива заетост в "АВЕСТА ТРЕЙД" АД 210 196.24 210 196.24 0.00 0.00 16 Прекратен (към дата на прекратяване)
821152065 АВИОРЕМОНТЕН ЗАВОД ЕООД България, гр.Монтана, 3400, ВРАЧАНСКО ШОСЕ
 • гр.Монтана
АРЗ с нов иновативен модел за безопасен и екологичен труд 242 657.36 242 657.36 0.00 238 419.18 15 Приключен (към датата на приключване)
175352917 АВО - БЕЛ България, гр.София, 1301, ул. ЛОМСКА 1 вх.Б
 • гр.София
Осигуряване на заетост на четиринадесет безработни и/или неактивни лица 138 667.82 138 667.82 0.00 138 661.90 15 Приключен (към датата на приключване)
200681337 АВТОЕКСПЕРТ ПЛЮС ЕООД България, гр.Велико Търново, 5000, бул. България, номер 6, вх.А, ет.1
 • гр.Велико Търново
Разкриване на нови работни места в "АВТОЕКСПЕРТ ПЛЮС" ЕООД - гр. Велико Търново 128 235.76 128 235.76 0.00 114 886.39 15 Приключен (към датата на приключване)
831646048 АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД България, гр.София, 1303, бул. Ал Стамболийски, номер 116
 • България
Разкриване на нови работни места в "Автомагистрали" ЕАД 390 866.69 312 693.35 78 173.34 234 722.81 19 Приключен (към датата на приключване)
831643461 АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД България, гр.София, 1000, ул.ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ No 128, ет. 8
 • гр.София
Устойчива заетост и добро качество на работните места в "Автомагистрали Хемус" АД 195 630.00 156 504.00 39 126.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
041066865 АВТОТРЕЙД ООД България, гр.Варна, 9002, бул.Трети март 59
 • гр.Варна
Подобряване на условията на труд и безопасността в „Автотрейд” ООД 192 420.90 192 420.90 0.00 124 293.78 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
103598447 Агенда ООД България, гр.Варна, 9000, ул."Йоан Екзарх" № 3, ет. 2
 • гр.Варна
Рубикон 54 - социално предприемачество в "Агенда" ООД 91 295.11 91 295.11 0.00 0.00 14 Прекратен (към дата на прекратяване)
200307318 АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ, ОХРАНА И ПРОУЧВАНЕ - ЩИТ ЕООД България, гр.Русе, 7000, бул. СЪЕДИНЕНИЕ, номер 25, ПАРТЕР
 • гр.Русе
Високо качество на услугите, предоставени от квалифицирани и мотивирани служители 371 250.00 371 250.00 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
121015056 Агенция за социално подпомагане България, гр.София, 1051, ул. "Триадица" №2
 • България
„Нови възможности за грижа” 64 966 534.16 64 966 534.16 0.00 53 018 433.54 13 Приключен (към датата на приключване)
121015056 Агенция за социално подпомагане България, гр.София, 1051, ул. Триадица №2
 • България
Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите. 2 983 917.60 2 983 917.60 0.00 121 483.52 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ България, гр.София, 1000, ул. ТРИАДИЦА № 2
 • България
Приеми ме 2015 136 404 000.00 136 404 000.00 0.00 83 206 272.71 61 В изпълнение (от дата на стартиране)
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ България, гр.София, 1051, Триадица №2
 • Територията на ЕС
Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане 28 000 000.00 28 000 000.00 0.00 3 070 318.42 71 В изпълнение (от дата на стартиране)
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ България, гр.София, 1000, ул. ТРИАДИЦА № 2
 • България
„Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“ 3 998 788.12 3 998 788.12 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
175145249 АГЕНЦИЯ ЗА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ И ОЦЕНКИ - ФИН ВИП ЕООД България, гр.София, 1000, ул. Бачо Киро, номер 28-30
 • гр.София
„Създаване на нови работни места в Счетоводна Агенция ФИН ВИП” 132 852.56 132 852.56 0.00 126 160.07 15 Приключен (към датата на приключване)
121350407 АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ. България, гр.София, 1233, ул. "СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" № 104-106
 • България
Развитие на инструментите за формиране и прилагане на политиките за интеграция на хората с увреждания 500 000.00 500 000.00 0.00 0.00 31 В изпълнение (от дата на стартиране)
123104518 АГЕНЦИЯ КАРИЕРА ООД България, гр.София, 1309, ж.к. Зона Б-19, ул. "Царибродска", № 119, ет.6, ап.2
 • гр.София
Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в сферата на търговското обслужване 126 475.56 126 475.56 0.00 117 278.02 19 Приключен (към датата на приключване)
121604974 Агенция по заетостта България, гр.София, 1000, бул. "Княз Александър Дондуков" № 3
 • България
Нова възможност за младежка заетост 82 000 000.00 82 000 000.00 0.00 75 500 560.77 73 Сключен
121604974 Агенция по заетостта България, гр.София, 1000, бул. "Княз Александър Дондуков" № 3
 • България
Ваучери за заети лица 50 000 000.00 50 000 000.00 0.00 21 783 806.63 61 В изпълнение (от дата на стартиране)
121604974 Агенция по заетостта България, гр.София, 1000, бул. "Княз Александър Дондуков" № 3
 • България
Обучение на възрастни преминали курсове по ограмотяване 1 000 000.00 1 000 000.00 0.00 446 689.00 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
121604974 Агенция по заетостта България, гр.София, 1000, бул. Дондуков № 3
 • България
Работа 80 000 000.00 80 000 000.00 0.00 49 998 905.63 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
121604974 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА България, гр.София, 1000, бул. ДОНДУКОВ № 3
 • България
Обучения и заетост за младите хора 123 854 936.00 123 854 936.00 0.00 85 095 969.63 96 Сключен
121604974 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА България, гр.София, 1000, Бул. „Княз Александър Дондуков” 3
 • България
Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите 42 900 000.00 42 900 000.00 0.00 19 688 188.04 61 Сключен
121604974 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА България, гр.София, 1000, бул. ДОНДУКОВ № 3
 • България
Обучения и заетост 151 000 000.00 151 000 000.00 0.00 81 122 971.06 96 В изпълнение (от дата на стартиране)
121604974 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА България, гр.София, 1000, бул. ДОНДУКОВ № 3
 • Територията на ЕС
Национална EURES мрежа 5 249 999.00 5 249 999.00 0.00 2 440 085.80 55 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (10/116):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.