English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
108006497 "КРУМИЦА" АД България, гр.Крумовград, 6900, ул. "СЪЕДИНЕНИЕ" № 44
 • гр.Крумовград
Осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на заетите лица в "Крумица" АД 84 260.00 84 260.00 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
204309786 "ЛАЙВ АГРО" ЕООД България, гр.София, 1408, район р-н Триадица БУЛ. БЪЛГАРИЯ No 5,
 • България
Развитие на професионалните знания и умения в „ЛАЙВ АГРО” ЕООД 383 220.00 383 220.00 0.00 382 964.43 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
121199357 "Л-КЛАС" ООД България, гр.София, 1303, Одрин № 29, ет.11, ап.50
 • България
Повишаване на производителността, адаптивността и професиионалната компетентност на служителите на "Л-Клас" ООД 55 847.00 50 262.30 5 584.70 50 121.01 12 Приключен (към датата на приключване)
201010750 "ЛЛ ГРУП" ООД България, гр.София, 1111, ж.к.. ГЕО МИЛЕВ, ул. ПРОФ.Д-Р Г. ПАВЛОВ, № 23, вх.А, ет.3, ап.27
 • гр.София
Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в "ЛЛ Груп" ООД 141 249.78 141 249.78 0.00 141 071.74 20 Приключен (към датата на приключване)
160082145 "Мадара 07" ООД България, гр.Пловдив, 4000, ул. "Гладстон" №44
 • гр.Пловдив
Нови работни места в "МАДАРА 07" ЕООД 127 859.40 127 859.40 0.00 127 424.67 18 Приключен (към датата на приключване)
101026465 "МАЙК ТРЕЙДИНГ" ЕООД България, гр.Разлог, 2760, ул. "Младост" №1
 • гр.Разлог
"Нови работни места за обучени и квалифицирани лица в "МАЙК ТРЕЙДИНГ" ЕООД" 362 364.52 362 364.52 0.00 356 011.19 17 Приключен (към датата на приключване)
202524466 "МАРИНЕЛИ БИЛД" ЕООД България, гр.София, 1220, бул. Рожен 22А
 • гр.София
"Повишаване професионалната квалификация, знанията и уменията на служителите в "МАРИНЕЛИ БИЛД" ЕООД." 294 937.50 294 937.50 0.00 0.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
103785393 "Мармодом" ООД България, гр.Варна, 9022, ж.к. Виница ул. Цар Борис Трети № 1
 • гр.Варна
Нови работни места в "Мармодом" ООД 102 616.78 102 616.78 0.00 98 258.58 18 Приключен (към датата на приключване)
204427425 "Мастър-Пик" ЕАД България, гр.София, 1113, Район Изгрев, ул. Незабравка №25, Парк хотел Москва, ет.3, офис 311
 • България
Обучения за заети лица в "Мастър-Пик" ЕАД 165 907.50 165 907.50 0.00 33 181.51 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
116011316 "МАТ" ООД България, гр.Разград, 7200, ул. ВОЛОВ, номер 6
 • гр.Разград
Възможности за обучения за заетите лица в "МАТ" ООД 84 975.00 84 975.00 0.00 65 175.00 9 Приключен (към датата на приключване)
130105570 "МЕГАДОМ"ООД България, гр.София, 1510, ул. "Макгахан" №66 , жк.Хаджи Димитър
 • гр.Видин
 • гр.Русе
 • гр.Стара Загора
 • гр.Хасково
Повишаване на териториалната и географска заетост чрез откриване на нови устойчиви работни места в "МЕГАДОМ"ООД 257 130.00 257 130.00 0.00 216 510.35 16 Приключен (към датата на приключване)
104030376 "Мегапорт" ЕООД България, гр.Варна, 9000, бул. Владислав Варненчик №281
 • гр.Велико Търново
Подобряване на работната среда в "Мегапорт" ЕООД 168 705.00 134 964.00 33 741.00 127 135.11 16 Приключен (към датата на приключване)
201527922 "Медия Плей" ЕООД България, гр.София, 1326, жк. Обеля 2, бл. 237, вх. Б, ет. 8
 • гр.София
Разкриване на нови работни места за безработни младежи на възраст до 29 г. включително в "Медия Плей" ЕООД 63 063.76 63 063.76 0.00 60 687.51 15 Приключен (към датата на приключване)
201921290 "Мелита Ауто" ООД България, гр.Пловдив, 4000, Бул. Марица № 16 А
 • Марица
Заетост за безработни и неактивни лица в "Мелита Ауто" ООД 95 156.22 95 156.22 0.00 95 155.55 16 Приключен (към датата на приключване)
200758424 "МЕП ГРУП" ООД България, гр.Варна, 9000, район Младост,ж.к. МЛАДОСТ, бл. 131, вх. 6, ет. 7, ап. 18
 • гр.Шумен
"Създаване на нови работни места в МЕП ГРУП ООД" 83 380.08 83 380.08 0.00 67 691.53 17 Приключен (към датата на приключване)
203753553 "Металорежещи инструменти 2015" ЕООД България, гр.Габрово, 5300, ул. Григоровци 14
 • гр.Габрово
По-безопасна трудова заетост и по-добри работни условия във фирма МЕТАЛОРЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ 2015 98 500.00 98 500.00 0.00 98 300.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
160071437 "МИБО" ЕООД България, гр.Пловдив, 4006, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ, номер 51, ет.4
 • гр.Пловдив
 • с.Осетеново
"Създаване на заетост в "МИБО" ЕООД - ново начало за търсещите работа и неактивни лица на пазара на труда" 313 736.00 313 736.00 0.00 254 002.49 15 Приключен (към датата на приключване)
130277919 "МИЛЕНИУМ СПОРТ" ЕООД България, с.Владая, 1641, ВЛАДАЯ, ул. "ЛЮБОМИР МИЛАНОВ", номер 6
 • гр.София
Създаване на нови работни места в "МИЛЕНИУМ СПОРТ" ЕООД 247 503.92 247 503.92 0.00 245 765.95 18 Приключен (към датата на приключване)
124141302 "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ- ДОБРИЧ" АД България, гр.Добрич, 9300, ул." Панайот Хитов" №24
 • България
Изграждане и въвеждане на комплексна програма за благосъстояние на работното място в МБАЛ-Добрич АД. 246 555.62 197 244.49 49 311.13 159 670.18 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
114613822 "МОВЕН" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ, номер 28, ет.1, ап.3
 • България
"Ново социално предприятие в сферата на комуникациите и иновативните технологии" 180 605.60 180 605.60 0.00 124 589.57 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
108073033 "МОДАК" ООД България, с.Резбарци, 6649, ул. Детелина №5;
 • с.Резбарци
Разкриване на нови работни места в "МОДАК" ООД 141 240.00 141 240.00 0.00 134 476.02 15 Приключен (към датата на приключване)
175688679 "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ХЕРМЕС" България, гр.София, 1202, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 32 вх.1 ет.1 ап.1
 • България
Устойчива интеграция чрез подкрепа за предприемачество 391 133.60 391 133.60 0.00 260 375.01 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
203178387 "Нестос фешън" ЕООД България, гр.София, 1618, ж.к. Овча купел, ул. Букет №46, вх.В, ет.4, ап.11
 • с.Абланица (общ.Хаджидимово)
"Създаване на нови работни места и възможност за професионална реализация в "Нестос фешън" ЕООД" 173 721.32 173 721.32 0.00 165 195.42 15 Приключен (към датата на приключване)
201977563 "НЕТ - САР СИСТЕМС" ЕООД България, гр.Провадия, 9278, област Варна, община Провадия, с. Житница
 • с.Житница (общ.Провадия)
Създаване на нови работни места в сферата на IT технологиите на територията на Република България 65 892.11 65 892.11 0.00 52 714.59 23 Приключен (към датата на приключване)
107516981 "Ножаров Авто" ЕООД България, гр.Габрово, 5300, ул. КАЛОЯН No 9
 • гр.Габрово
„Разкриване на нови работни места в Ножаров Авто ЕООД" 81 933.03 81 933.03 0.00 81 933.03 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (5/116):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.