English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
203700209 "Елкабел-СС" ЕООД България, гр.Силистра, 7500, ул. Добруджа № 31
 • гр.Силистра
Социализиране на "Елкабел-СС" ЕООД 245 256.48 245 256.48 0.00 49 051.30 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
201759073 "ЕЛФ КОНСУЛТИНГ" ЕООД България, гр.София, 1750, ж.к. "Младост" 1, бл. 25, вх. 2, ет. 2, ап. 40
 • България
Социално предприемачество за осигуряване на заетост на уязвимите групи 173 220.07 173 220.07 0.00 0.00 19 В изпълнение (от дата на стартиране)
200836086 "Емералд - Надежда" ЕООД България, гр.Велико Търново, 5000, Ул. "Константин Кесимов" №13, ап.11
 • Територията на ЕС
Трансфер на иновативни практики в областта на управлението и посредничеството при сделки с недвижими имоти 199 954.00 199 954.00 0.00 196 799.06 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
201655637 "ЕРЕНДЖИ ГРУП" ООД България, с.Огняново, 2947, с. Огняново, общ. Гърмен
 • с.Огняново (общ.Гърмен)
Подобряване на производствения капацитет на "ЕРЕНДЖИ ГРУП" ООД, с. Огняново, с нови назначения по процедура - Компонент I "Обучение н безработни лица" 89 130.23 89 130.23 0.00 17 826.05 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
201381823 "Живот без болка" ЕООД България, гр.Благоевград, 2700, ул. Антон Чехов № 18 ет.партер
 • Югозападна и южно-централна България
Устойчива заетост чрез придобиване на квалификация в областта на медико-социалните дейности за безработни младежи 100 886.52 100 886.52 0.00 88 065.82 15 Приключен (към датата на приключване)
103765686 "ЗАЛИВА 47-СП" АД България, гр.Варна, 9009, ж.к. "МЛАДОСТ", бл. 139, вх.4, ет.4, ап.82
 • гр.Варна
Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в „Залива 47-СП“ АД 100 292.80 100 292.80 0.00 93 203.09 15 Приключен (към датата на приключване)
203972814 "Зарев, Георгиев и партньори" ООД България, гр.София, 1124, гр. София район р-н Средец ул. "Цар Иван Асен ІІ" No 2, вх. Б, ет. партер, ап. 9
 • България
Насърчаване на стартирането на собствен бизнес при младите хора - менторство и консултантски услуги за младия предприемач. 138 426.96 138 426.96 0.00 87 135.88 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
115815517 "ЗЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД България, гр.Пловдив, 4002, ул. СОЛУНСКА, номер 1А, ет.3
 • гр.Пловдив
Ново начало със "ЗЕД България" ЕООД 100 367.92 100 367.92 0.00 100 365.73 14 Приключен (към датата на приключване)
101749128 "Зенит-357" ЕООД България, с.Елешница, 2782, с. Елешница, ул. Родопи № 7
 • с.Елешница (общ.Разлог)
Стимулиране на интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда чрез създаване на 18 нови работни места за безработни и неактивни лица във фирма „Зенит 357“ ЕООД, минимум половината от които да бъдат безработни младежи под 29 години или безработни лица на възраст над 54 години. 186 548.00 186 548.00 0.00 168 656.92 12 Приключен (към датата на приключване)
101757623 "Зора-ЕС" ЕООД България, гр.Благоевград, 2700, ул. "Славянска" № 66, ет.5, ап.4
 • гр.Благоевград
Насърчаване на социалното предприемачество чрез подкрепа за социално включване в "Зора-ЕС" ЕООД 199 987.20 199 987.20 0.00 127 850.30 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
203420011 "ИЗБИРАМ.БГ" ЕООД България, гр.София, 1303, район Сердика, ж.к. СЕРДИКА, ул. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ No 13, бл. 13, вх. 1, ет. 1, ап. 2
 • България
Подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество в ИКТ сектора чрез предоставяне на специализирани обучения и услуги за развитие на предприемаческите умения на безработни и неактивни младежи до 29 г. 308 580.80 308 580.80 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
201372315 "Индивидуална практика за специализирана дентална помощ МЕГАДЕНТ ЛД" ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, Господин Михайловски, номер 28
 • гр.Стара Загора
Успешна интеграция на млади дентални специалисти чрез създаване на нови работни места в ИПСДП "Мегадент" ЛД ЕООД 80 173.30 80 173.30 0.00 74 751.23 16 Приключен (към датата на приключване)
200142197 "ИНСИС" ООД България, гр.Бургас, 8500, Фердинандова, номер 60, ет.3
 • Територията на ЕС
„Интерактивен трудов уеб-портал за постигане на устойчива заетост на младите хора в ИТ сектора в Германия и България” 127 118.30 127 118.30 0.00 127 109.85 14 Приключен (към датата на приключване)
202924485 "ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕООД България, гр.София, 1261, Община Столична, район "Връбница", с. Мрамор, ул. "Васил Левски" 60
 • България
"Безопасна и здравословна работна среда в "ИСС" ЕООД 136 561.88 136 561.88 0.00 132 303.17 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
102899611 "К§С Коцев и Цветанов" ООД България, гр.Бургас, 8000, ж.к.ЗОРНИЦА, бл. 15
 • България
Добри и безопасни условия на труд в "К§С Коцев и Цветанов" ООД 156 609.95 156 609.95 0.00 0.00 16 Прекратен (към дата на прекратяване)
110549817 "КАЛИНЕЛ" ЕООД България, гр.Троян, 5600, "Лакарица" №2
 • гр.Троян
Подобряване достъпа до заетост в "Калинел" ЕООД 113 135.67 113 135.67 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
115005545 "Калцит" АД България, гр.Асеновград, 4230, Индустриална зона „Север”
 • гр.Асеновград
"Интегрирани мерки за осигуряване на по-добра и безопасна работна среда в "Калцит" АД" 280 041.00 280 041.00 0.00 274 449.77 12 Приключен (към датата на приключване)
201618642 "КАПИТАЛ СГ "ООД България, гр.София, 1592, ж.к. ДРУЖБА, бл. 16, вх. Е, ет. 5, ап. 105
 • гр.София
Създаване на нови работни места в "АСАНТИ" ЕООД 120 376.84 120 376.84 0.00 108 411.07 13 Приключен (към датата на приключване)
203666059 "Карабулев - дограма и мебели" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, "Цар Борис" III №12, ет. 4 офис 3
 • България
Повишаване на професионалната квалификация и ключови компетенции на заети лица във фирма "Карабулев - дограма и мебели" ЕООД. 58 740.00 58 740.00 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
203730152 "КАРИЛ И ТАНЯ" АД България, гр.Ямбол, 8600, ул. "Граф Игнатиев", номер 189
 • гр.Ямбол
"Повишаване производителността на труда, чрез превенция на риска и оптимизиране на управлението в "КАРИЛ И ТАНЯ" АД" 150 777.00 150 777.00 0.00 96 444.44 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
103837566 "Керамик груп България" ЕООД България, гр.Варна, 9002, УЛ. "ЛЮЛЕБУРГАС", номер 1, вх.Е, ет.4, ап.124
 • гр.Варна
Подобряване и обезопасяваме на условията на труд в "Керамик груп България" ЕООД 75 579.86 75 579.86 0.00 72 901.70 7 Приключен (към датата на приключване)
203664371 "КЕРОС" ЕООД България, гр.Поморие, 8200, кв.СВОБОДА No 20, вх. 3, ет. 3
 • България
Социално предприемачество - решение за преодоляване на бедността 390 510.57 390 510.57 0.00 155 456.01 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
203632078 "КЗВ фууд" ЕООД България, гр.София, 1000, ж.к. Дианабад, блок 28, вх. А, ап. 5
 • гр.София
Нова работа в "КЗВ фууд" ЕООД 375 741.08 375 741.08 0.00 366 065.49 18 Приключен (към датата на приключване)
000190101 "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВРАЦА" ЕООД България, гр.Враца, 3000, БУЛ "ВТОРИ ЮНИ" № 68
 • България
ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД В "КОЦ ВРАЦА" 201 126.80 160 901.44 40 225.36 158 682.68 14 Приключен (към датата на приключване)
200208494 "Креативити" ЕООД България, гр.Велико Търново, 5000, Ниш № 2, вх. А, ет. 3, ап. 8
 • гр.Велико Търново
Достъп до нови качествени работни места в "Креативити" ЕООД 310 916.04 310 916.04 0.00 300 176.02 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (4/116):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.