English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
202498181 Ямайка ЕАД България, гр.София, 1324, гр. София, район р-н Люлин, ж.к. Люлин, бл. 883, вх. Г, ет. 2, ап. 86
  • гр.София
Равен старт и нови възможности за заетост и обучение на безработни и неактивни младежи във фирма “Ямайка“ ЕАД 157 765.60 157 765.60 0.00 157 765.60 14 Приключен (към датата на приключване)
175288934 ЯНА 2007 ЕООД България, гр.София, 1632, ул. "Президент Линкълн", номер 88
  • България
"Яна 2007" - добри условия на труд 90 838.00 90 838.00 0.00 84 966.49 14 Приключен (към датата на приключване)
203650681 Яна Сиракова - СиЯна ЕООД България, гр.Пловдив, 4001, гр. Пловдив 4001 район р-н Западен ж.к. Христо Смирненски, Йордан Гавазов No 5
  • гр.Пловдив
Създаване на втори салон за красота "СиЯна" 58 748.35 58 748.35 0.00 35 812.93 17 Приключен (към датата на приключване)
101679249 ЯНКА БЕЛЬОВА - НАЧАЛО ЕТ България, гр.Благоевград, 2700, ЕЛЕНОВО, бл.45, вх.А, ет.6, ап.16
  • гр.Благоевград
Промяна към трайна заетост и по-добро качество на живот за социално изключени лица и лица в неравностойно положение на пазара на труда чрез работа в социално предприятие 164 145.63 164 145.63 0.00 112 774.99 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
814255710 ЯНТРА - ТРАНСПОРТ АД България, гр.Горна Оряховица, 5100, ул. ИВАН МОМЧИЛОВ, номер 1
  • България
Инвестиции в системa за развитие на човешките ресурси, добри и безопасни условия на труд в Янтра Транспорт АД 118 947.00 118 947.00 0.00 118 696.63 11 Приключен (към датата на приключване)
131447541 ЯСКО КОМЕРС ЕООД България, гр.София, 1700, ВИТОША, ул. ЙОРДАН СТУБЕЛ, номер 11, вх.А, ет.4, ап.21
  • гр.София
Повишаване на професионалната квалификация на заетите лица в "ЯСКО КОМЕРС" EООД 217 800.00 217 800.00 0.00 0.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (116/116):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.