English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
204368425 СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОТЕГНАТА РЪКА ЕООД България, гр.София, 1582, район р-н Искър, ж.к. "Дружба", бл. 410, вх. А, ет. 6, ап. 20
 • гр.София
"Създаване на условия за развитие на "Социално предприятие Протегната ръка" ЕООД 190 473.36 190 473.36 0.00 106 855.71 19 В изпълнение (от дата на стартиране)
000852925 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ България, гр.Тервел, 9450, ул."Свети Свети Кирил и Методи" 8
 • Тервел
Грижа в домашна среда 499 260.00 499 260.00 0.00 498 670.57 22 Приключен (към датата на приключване)
201066368 "411 Маркетинг" ЕООД България, гр.Варна, 9000, жк "Възраждане", бл.37, вх.4, ап.73
 • гр.Варна
Нови устойчиви работни места в "411 Маркетинг" ЕООД 247 469.00 247 469.00 0.00 219 568.45 18 Приключен (към датата на приключване)
175014099 "АВАЛОН-52" ЕООД България, гр.София, 1612, ж.к. "Белите брези", ул. "Лерин" 21, ет. 5, ап. 29
 • България
Насърчаване на предприемачеството в Югозападен район 167 231.90 167 231.90 0.00 0.00 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
203538885 "Авантюрин Дидро" ЕООД България, с.Стефаново, 2414, махала "Дюлгерска"
 • с.Стефаново (общ.Радомир)
Нова възможност за удължаване трудовия живот с „Авантюрин Дидро” ЕООД 59 630.08 59 630.08 0.00 59 610.04 15 Приключен (към датата на приключване)
204005662 "АВТОКОМПЛЕКСА" ООД България, гр.Пловдив, 4000, Държава БЪЛГАРИЯ; Област Пловдив; Община Пловдив; ПК 4000; Населено място гр. Пловдив; Район р-н Западен; ул. "СИЛИСТРА" № 33; Ет. 4; Ап. 10;
 • гр.Пловдив
Създаване на ново социално предприятие и осигуряване на възможности за 12 лица от уязвими групи за социално включване 190 990.25 190 990.25 0.00 136 463.18 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
114657911 "Автостил" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ул. Георги Кочев №4
 • България
Повишаване на производителността на труда и адаптивността към пазара на труда на заетите лица в „АВТОСТИЛ” ЕООД. 32 972.50 32 972.50 0.00 32 697.50 8 Приключен (към датата на приключване)
103598447 "Агенда" ООД България, гр.Варна, 9000, ул."Йоан Екзарх" № 3, ет. 2
 • гр.Варна
 • гр.Суворово
Бизнес и местна власт - ЗАЕДНО за активиране на безработни младежи, професионална квалификация и заетост 273 361.81 273 361.81 0.00 154 114.29 20 Приключен (към датата на приключване)
202014698 "АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ ХЕРМЕС 2018" ЕООД България, гр.София, 1574, Слатина, бл.12, ап.26
 • Столична
Подкрепа за социално включване 197 786.40 197 786.40 0.00 39 557.28 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
200013932 "Агила 2000" ЕООД България, гр.София, 1113, район Изгрев, ул. "Самоков" №80, бл. 306, ет. 4, ап. 20
 • гр.София
Нови работни места в сферата на фризьорските и козметичните услуги 76 913.95 76 913.95 0.00 61 002.11 24 Приключен (към датата на приключване)
202423200 "АГРАМОНИЯ-В.Г." ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. Свети Княз Борис, номер 74, ет.1, ап.2
 • гр.Стара Загора
„Разкриване на нови работни места и заетост в „ Аграмония – В.Г.“ ЕООД ” 141 667.00 141 667.00 0.00 139 141.41 20 Сключен
123652799 "АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. «Индустриална» 44, ет. 2
 • Територията на ЕС
Трансфер и въвеждане на иновативни модели, подходи и практики в сферата на ученето през целия живот в контекста на 3D виртуална реалност 199 698.09 199 698.09 0.00 198 607.03 12 Приключен (към датата на приключване)
836147896 "АКВА - 3" ООД България, гр.Хасково, 6300, ул. "Петко Рачов Славейков" 10
 • България
Добри и безопасни условия на труд в "АКВА - 3" ООД 274 758.00 274 758.00 0.00 273 496.66 17 Приключен (към датата на приключване)
203253363 "АЛАЧОВ" ЕООД България, с.Юруково, 2796, с. Юруково , община Якоруда, Област Благоевград
 • с.Юруково
"Подкрепа за създаване на нови работни места в "АЛАЧОВ" ЕООД 67 033.12 67 033.12 0.00 64 081.04 14 Приключен (към датата на приключване)
126723632 "АЛИАНА" ООД България, гр.Хасково, 6300, бул. "Освобождение", бивш ДАП
 • гр.Хасково
Мотивирани работници с по-добри и безопасни условия на труд в "АЛИАНА" ООД 280 789.20 280 789.20 0.00 277 926.39 15 Приключен (към датата на приключване)
203449853 "Амбулатория За Първична Дентална Помощ – Индивидуална Практика д-р Мартин Блажев – 2” ЕООД България, гр.Велики Преслав, 9850, Христо Ботев 18
 • гр.Велики Преслав
Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в "АПДП -ИП Д-р Мартин Блажев – 2” ЕООД 54 209.26 54 209.26 0.00 52 788.65 14 Приключен (към датата на приключване)
115047252 "АНГЕЛ СТОИЛОВ - 96" АД България, гр.Пловдив, 4003, ул.РОГОШКО ШОСЕ, номер 6А
 • България
Обучение и развитие на заети лица в "Ангел Стоилов-96" АД 53 020.00 53 020.00 0.00 0.00 21 Прекратен (към дата на прекратяване)
117508709 "Арев Премиер" ООД България, гр.Русе, 7000, бул.ФЕРДИНАНД, № 22, ет.3
 • гр.Русе
Здравословни и безопасни условия на труд за "Арев Премиер" ООД 229 883.00 229 883.00 0.00 229 485.49 16 Приключен (към датата на приключване)
200501084 "АРМИ СЕКЮРИТИ БГ" ЕООД България, гр.Етрополе, 2180, РУСКИ, номер 112, ет.4
 • България
Повишаване на професионалната квалификация на заети лица в „Арми Секюрити БГ“ ЕООД 338 580.00 338 580.00 0.00 0.00 15 Прекратен (към дата на прекратяване)
203945347 "АртВИЗА ПРО" ЕООД България, гр.София, 1000, „Цар Асен I No 8, ет. 1, ап. 2
 • гр.София
Социално предприятие "АртВиза - професионална грижа за нашите деца" 182 891.48 182 891.48 0.00 146 313.18 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
203122659 "АСИЛИЪНС" ЕООД България, гр.София, 1612, ж.к. "Бели брези", ул. "Лерин" 21, вх. Б, ет. 5, ап. 29
 • България
Насърчаване на предприемачеството в Северен централен район 167 231.90 167 231.90 0.00 0.00 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
204250163 "АСТРА ЛАЙТ" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ул. Климент Охридски №20, вх. Б, ет.2, ап.4
 • България
Социално и професионално интегриране на лица от рискови и уязвими групи, чрез разкриване на социално предприятие 99 996.82 99 996.82 0.00 20 065.32 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
203851289 "Ата-спа" ООД България, гр.Вършец, 3540, ул. д-р Константин Пенев 1А
 • България
Повишаване на квалификационните и ключови знания и умения на служителите в "Ата-спа" ООД 123 750.00 123 750.00 0.00 119 900.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
203712318 "Б и С СТИЛ" ЕООД България, гр.Панагюрище, 4500, ул. "Братя Дейкови" №1
 • Панагюрище
„ПОВИШЕНИ УМЕНИЯ ЗА ПО-КАЧЕСТВЕНИ РАБОТНИ МЕСТА ВЪВ ФИРМА "БиС СТИЛ" ЕООД” 27 500.00 27 500.00 0.00 0.00 12 Прекратен (към дата на прекратяване)
203482618 "БАЙ СЪРПРАЙЗ БГ" ЕООД България, гр.София, 1303, район р-н Възраждане, ул. Цар Симеон № 202
 • България
Обучения за заети лица във фирма "БАЙ СЪРПРАЙЗ БГ" ЕООД 16 500.00 16 500.00 0.00 16 500.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (1/116):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.