English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000852925 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ България, гр.Тервел, 9450, ул."Свети Свети Кирил и Методи" 8
 • Тервел
Грижа в домашна среда 499 260.00 499 260.00 0.00 278 295.22 22 В изпълнение (от дата на стартиране)
201066368 "411 Маркетинг" ЕООД България, гр.Варна, 9000, жк "Възраждане", бл.37, вх.4, ап.73
 • гр.Варна
Нови устойчиви работни места в "411 Маркетинг" ЕООД 247 469.00 247 469.00 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
203538885 "Авантюрин Дидро" ЕООД България, с.Стефаново, 2414, махала "Дюлгерска"
 • с.Стефаново (общ.Радомир)
Нова възможност за удължаване трудовия живот с „Авантюрин Дидро” ЕООД 59 630.08 59 630.08 0.00 11 926.02 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
103598447 "Агенда" ООД България, гр.Варна, 9000, ул."Йоан Екзарх" № 3, ет. 2
 • гр.Варна
 • гр.Суворово
Бизнес и местна власт - ЗАЕДНО за активиране на безработни младежи, професионална квалификация и заетост 273 361.81 273 361.81 0.00 168 446.45 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
200013932 "Агила 2000" ЕООД България, гр.София, 1113, район Изгрев, ул. "Самоков" №80, бл. 306, ет. 4, ап. 20
 • гр.София
Нови работни места в сферата на фризьорските и козметичните услуги 76 913.95 76 913.95 0.00 36 618.63 24 Сключен
202423200 "АГРАМОНИЯ-В.Г." ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. Свети Княз Борис, номер 74, ет.1, ап.2
 • гр.Стара Загора
„Разкриване на нови работни места и заетост в „ Аграмония – В.Г.“ ЕООД ” 141 667.00 141 667.00 0.00 120 562.13 20 Сключен
123652799 "АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. «Индустриална» 44, ет. 2
 • Територията на ЕС
Трансфер и въвеждане на иновативни модели, подходи и практики в сферата на ученето през целия живот в контекста на 3D виртуална реалност 199 698.09 199 698.09 0.00 39 939.62 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
836147896 "АКВА - 3" ООД България, гр.Хасково, 6300, ул. "Петко Рачов Славейков" 10
 • България
Добри и безопасни условия на труд в "АКВА - 3" ООД 274 758.00 274 758.00 0.00 0.00 17 В изпълнение (временно спрян)
203253363 "АЛАЧОВ" ЕООД България, с.Юруково, 2796, с. Юруково , община Якоруда, Област Благоевград
 • с.Юруково
"Подкрепа за създаване на нови работни места в "АЛАЧОВ" ЕООД 67 033.12 67 033.12 0.00 64 081.04 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
126723632 "АЛИАНА" ООД България, гр.Хасково, 6300, бул. "Освобождение", бивш ДАП
 • гр.Хасково
Мотивирани работници с по-добри и безопасни условия на труд в "АЛИАНА" ООД 280 789.20 280 789.20 0.00 56 157.84 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
203449853 "Амбулатория За Първична Дентална Помощ – Индивидуална Практика д-р Мартин Блажев – 2” ЕООД България, гр.Велики Преслав, 9850, Христо Ботев 18
 • гр.Велики Преслав
Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в "АПДП -ИП Д-р Мартин Блажев – 2” ЕООД 54 209.26 54 209.26 0.00 43 367.41 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
117508709 "Арев Премиер" ООД България, гр.Русе, 7000, бул.ФЕРДИНАНД, № 22, ет.3
 • гр.Русе
Здравословни и безопасни условия на труд за "Арев Премиер" ООД 229 883.00 229 883.00 0.00 45 976.60 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
204365895 "Балджи 90" ЕООД България, гр.Ихтиман, 2050, ул. Димитър Русинов 14
 • България
"Повишаване на квалификацията е гаранция за по-висок стандарт на живот" 221 760.00 221 760.00 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
130298137 "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД България, гр.София, 1504, район р-н Подуяне ж.к. СУХАТА РЕКА, 109, вх. Б, ап. 38
 • гр.София
Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 240 909.00 240 909.00 0.00 96 363.60 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
203555176 "Бизконсулт адвайзър" ЕООД България, гр.София, 1000, ул. Рачо Димчев No 2, ет. 1, офис 1;
 • гр.София
Осигуряване на заетост и квалификация в "Бизконсулт адвайзър" ЕООД 164 030.00 164 030.00 0.00 131 224.00 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
113573168 "БЛУ ПОЙНТ" ЕАД България, гр.Перник, 2303, ул. ЮРИЙ ГАГАРИН 1
 • гр.Перник
Ново работно място в "БЛУ ПОЙНТ"ЕАД 331 799.18 265 439.34 66 359.84 212 351.47 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
115842916 "БЛУРЕД" ЕООД България, гр.Асеновград, 4230, ул. РЕЧНА No 2, ап. 12
 • България
Подобряване на безопасността и условията на труд в БЛУРЕД ЕООД 142 452.00 142 452.00 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
200511057 "БОГОЯ-М" ООД България, гр.Варна, 9020, ж.к. "Младост", бл.143, вх.3, ет.4, ап.42
 • гр.Варна
SMART АКТИВНИ чрез обучение и заетост 336 180.36 336 180.36 0.00 172 814.04 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
128595875 "БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ" ЕООД България, гр.Ямбол, 8600, ул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, бл.15, вх.Б, ет.1, ап.46
 • гр.Ямбол
"Подобряване управлението на човешките ресурси и условията на труд в "БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ" ЕООД" 303 640.00 303 640.00 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
126705405 "БУЛТЕМ" ООД България, гр.Хасково, 6300, Търговски комплекс "Градски хали", бул. „България” 150, ет.5, офис 512
 • България
Добри и безопасни условия на труд в "Бултем" ООД 175 027.78 175 027.78 0.00 0.00 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
123627778 "Бунекс" ЕООД България, гр.Казанлък, 6100, кв. ИЗТОК, бл. 41, вх. Б, ап. 24
 • гр.Казанлък
Подобряване на работната среда в „Бунекс“ ЕООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд 60 043.63 60 043.63 0.00 0.00 19 В изпълнение (от дата на стартиране)
200117781 "Венеция - 08" ООД България, гр.Перник, 2300, ул. Русе № 27
 • гр.Перник
Нов шанс за безработните хора 185 385.36 185 385.36 0.00 91 265.51 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
813151227 "Вилмар Контрол" ООД България, гр.Варна, 9000, ул. "Братя Георгиевич" № 33, ет. 1
 • гр.Варна
Разширяване дейността на "Вилмар Контрол" ООД чрез осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица 162 500.37 162 500.37 0.00 32 500.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
117664576 "ВИП КОНТАКТ" ООД България, гр.Русе, 7002, ул. "Независимост" No 2
 • гр.Разград
Подкрепа за създаване на нови работни места във "Вип контакт" ООД 154 370.97 154 370.97 0.00 30 874.19 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
203226647 "ВИП професионално почистване" ЕООД България, гр.София, 1408, гр. София; Район р-н Триадица; Квартал "Иван Вазов"; бул. "Витоша" № 137; ет. 1, офис 3
 • България
Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в „ВИП професионално почистване“ ЕООД 173 689.00 173 689.00 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (1/71):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).