English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
204368425 СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОТЕГНАТА РЪКА ЕООД България, гр.София, 1582, район р-н Искър, ж.к. "Дружба", бл. 410, вх. А, ет. 6, ап. 20
 • гр.София
"Създаване на условия за развитие на "Социално предприятие Протегната ръка" ЕООД 190 473.36 190 473.36 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
000852925 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ България, гр.Тервел, 9450, ул."Свети Свети Кирил и Методи" 8
 • Тервел
Грижа в домашна среда 499 260.00 499 260.00 0.00 498 670.57 22 Приключен (към датата на приключване)
201066368 "411 Маркетинг" ЕООД България, гр.Варна, 9000, жк "Възраждане", бл.37, вх.4, ап.73
 • гр.Варна
Нови устойчиви работни места в "411 Маркетинг" ЕООД 247 469.00 247 469.00 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
175014099 "АВАЛОН-52" ЕООД България, гр.София, 1612, ж.к. "Белите брези", ул. "Лерин" 21, ет. 5, ап. 29
 • България
Насърчаване на предприемачеството в Югозападен район 167 231.90 167 231.90 0.00 0.00 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
203538885 "Авантюрин Дидро" ЕООД България, с.Стефаново, 2414, махала "Дюлгерска"
 • с.Стефаново (общ.Радомир)
Нова възможност за удължаване трудовия живот с „Авантюрин Дидро” ЕООД 59 630.08 59 630.08 0.00 59 610.04 15 Приключен (към датата на приключване)
204005662 "АВТОКОМПЛЕКСА" ООД България, гр.Пловдив, 4000, Държава БЪЛГАРИЯ; Област Пловдив; Община Пловдив; ПК 4000; Населено място гр. Пловдив; Район р-н Западен; ул. "СИЛИСТРА" № 33; Ет. 4; Ап. 10;
 • гр.Пловдив
Създаване на ново социално предприятие и осигуряване на възможности за 12 лица от уязвими групи за социално включване 190 990.25 190 990.25 0.00 38 198.05 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
114657911 "Автостил" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ул. Георги Кочев №4
 • България
Повишаване на производителността на труда и адаптивността към пазара на труда на заетите лица в „АВТОСТИЛ” ЕООД. 32 972.50 32 972.50 0.00 32 697.50 8 В изпълнение (от дата на стартиране)
103598447 "Агенда" ООД България, гр.Варна, 9000, ул."Йоан Екзарх" № 3, ет. 2
 • гр.Варна
 • гр.Суворово
Бизнес и местна власт - ЗАЕДНО за активиране на безработни младежи, професионална квалификация и заетост 273 361.81 273 361.81 0.00 154 114.29 20 Приключен (към датата на приключване)
200013932 "Агила 2000" ЕООД България, гр.София, 1113, район Изгрев, ул. "Самоков" №80, бл. 306, ет. 4, ап. 20
 • гр.София
Нови работни места в сферата на фризьорските и козметичните услуги 76 913.95 76 913.95 0.00 61 002.11 24 Приключен (към датата на приключване)
202423200 "АГРАМОНИЯ-В.Г." ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. Свети Княз Борис, номер 74, ет.1, ап.2
 • гр.Стара Загора
„Разкриване на нови работни места и заетост в „ Аграмония – В.Г.“ ЕООД ” 141 667.00 141 667.00 0.00 139 141.41 20 Сключен
123652799 "АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. «Индустриална» 44, ет. 2
 • Територията на ЕС
Трансфер и въвеждане на иновативни модели, подходи и практики в сферата на ученето през целия живот в контекста на 3D виртуална реалност 199 698.09 199 698.09 0.00 198 607.03 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
836147896 "АКВА - 3" ООД България, гр.Хасково, 6300, ул. "Петко Рачов Славейков" 10
 • България
Добри и безопасни условия на труд в "АКВА - 3" ООД 274 758.00 274 758.00 0.00 0.00 17 В изпълнение (временно спрян)
203253363 "АЛАЧОВ" ЕООД България, с.Юруково, 2796, с. Юруково , община Якоруда, Област Благоевград
 • с.Юруково
"Подкрепа за създаване на нови работни места в "АЛАЧОВ" ЕООД 67 033.12 67 033.12 0.00 64 081.04 14 Приключен (към датата на приключване)
126723632 "АЛИАНА" ООД България, гр.Хасково, 6300, бул. "Освобождение", бивш ДАП
 • гр.Хасково
Мотивирани работници с по-добри и безопасни условия на труд в "АЛИАНА" ООД 280 789.20 280 789.20 0.00 266 749.74 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
203449853 "Амбулатория За Първична Дентална Помощ – Индивидуална Практика д-р Мартин Блажев – 2” ЕООД България, гр.Велики Преслав, 9850, Христо Ботев 18
 • гр.Велики Преслав
Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в "АПДП -ИП Д-р Мартин Блажев – 2” ЕООД 54 209.26 54 209.26 0.00 52 788.65 14 Приключен (към датата на приключване)
115047252 "АНГЕЛ СТОИЛОВ - 96" АД България, гр.Пловдив, 4003, ул.РОГОШКО ШОСЕ, номер 6А
 • България
Обучение и развитие на заети лица в "Ангел Стоилов-96" АД 53 020.00 53 020.00 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
117508709 "Арев Премиер" ООД България, гр.Русе, 7000, бул.ФЕРДИНАНД, № 22, ет.3
 • гр.Русе
Здравословни и безопасни условия на труд за "Арев Премиер" ООД 229 883.00 229 883.00 0.00 183 906.40 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
200501084 "АРМИ СЕКЮРИТИ БГ" ЕООД България, гр.Етрополе, 2180, РУСКИ, номер 112, ет.4
 • България
Повишаване на професионалната квалификация на заети лица в „Арми Секюрити БГ“ ЕООД 338 580.00 338 580.00 0.00 0.00 15 Прекратен (към дата на прекратяване)
203945347 "АртВИЗА ПРО" ЕООД България, гр.София, 1000, „Цар Асен I No 8, ет. 1, ап. 2
 • гр.София
Социално предприятие "АртВиза - професионална грижа за нашите деца" 182 891.48 182 891.48 0.00 36 578.29 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
203122659 "АСИЛИЪНС" ЕООД България, гр.София, 1612, ж.к. "Бели брези", ул. "Лерин" 21, вх. Б, ет. 5, ап. 29
 • България
Насърчаване на предприемачеството в Северен централен район 167 231.90 167 231.90 0.00 0.00 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
204250163 "АСТРА ЛАЙТ" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ул. Климент Охридски №20, вх. Б, ет.2, ап.4
 • България
Социално и професионално интегриране на лица от рискови и уязвими групи, чрез разкриване на социално предприятие 99 996.82 99 996.82 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
203851289 "Ата-спа" ООД България, гр.Вършец, 3540, ул. д-р Константин Пенев 1А
 • България
Повишаване на квалификационните и ключови знания и умения на служителите в "Ата-спа" ООД 123 750.00 123 750.00 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
203712318 "Б и С СТИЛ" ЕООД България, гр.Панагюрище, 4500, ул. "Братя Дейкови" №1
 • Панагюрище
„ПОВИШЕНИ УМЕНИЯ ЗА ПО-КАЧЕСТВЕНИ РАБОТНИ МЕСТА ВЪВ ФИРМА "БиС СТИЛ" ЕООД” 27 500.00 27 500.00 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
203482618 "БАЙ СЪРПРАЙЗ БГ" ЕООД България, гр.София, 1303, район р-н Възраждане, ул. Цар Симеон № 202
 • България
Обучения за заети лица във фирма "БАЙ СЪРПРАЙЗ БГ" ЕООД 16 500.00 16 500.00 0.00 6 600.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
204542819 "БАКЕРИ 2" ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул.Георги Байданов № 2А
 • България
Развитие на социалното предприемачество и улесняване достъпа до заетост на уязвими групи - "БАКЕРИ 2" ЕООД. 373 790.27 373 790.27 0.00 74 758.05 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (1/105):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).