English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000852925 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ България, гр.Тервел, 9450, ул."Свети Свети Кирил и Методи" 8
 • Тервел
Грижа в домашна среда 499 260.00 499 260.00 0.00 278 295.22 22 В изпълнение (от дата на стартиране)
201066368 "411 Маркетинг" ЕООД България, гр.Варна, 9000, жк "Възраждане", бл.37, вх.4, ап.73
 • гр.Варна
Нови устойчиви работни места в "411 Маркетинг" ЕООД 247 469.00 247 469.00 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
175014099 "АВАЛОН-52" ЕООД България, гр.София, 1612, ж.к. "Белите брези", ул. "Лерин" 21, ет. 5, ап. 29
 • България
Насърчаване на предприемачеството в Югозападен район 167 231.90 167 231.90 0.00 0.00 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
203538885 "Авантюрин Дидро" ЕООД България, с.Стефаново, 2414, махала "Дюлгерска"
 • с.Стефаново (общ.Радомир)
Нова възможност за удължаване трудовия живот с „Авантюрин Дидро” ЕООД 59 630.08 59 630.08 0.00 11 926.02 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
114657911 "Автостил" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ул. Георги Кочев №4
 • България
Повишаване на производителността на труда и адаптивността към пазара на труда на заетите лица в „АВТОСТИЛ” ЕООД. 32 972.50 32 972.50 0.00 0.00 8 В изпълнение (от дата на стартиране)
103598447 "Агенда" ООД България, гр.Варна, 9000, ул."Йоан Екзарх" № 3, ет. 2
 • гр.Варна
 • гр.Суворово
Бизнес и местна власт - ЗАЕДНО за активиране на безработни младежи, професионална квалификация и заетост 273 361.81 273 361.81 0.00 168 446.45 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
200013932 "Агила 2000" ЕООД България, гр.София, 1113, район Изгрев, ул. "Самоков" №80, бл. 306, ет. 4, ап. 20
 • гр.София
Нови работни места в сферата на фризьорските и козметичните услуги 76 913.95 76 913.95 0.00 36 618.63 24 Сключен
202423200 "АГРАМОНИЯ-В.Г." ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. Свети Княз Борис, номер 74, ет.1, ап.2
 • гр.Стара Загора
„Разкриване на нови работни места и заетост в „ Аграмония – В.Г.“ ЕООД ” 141 667.00 141 667.00 0.00 120 562.13 20 Сключен
123652799 "АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. «Индустриална» 44, ет. 2
 • Територията на ЕС
Трансфер и въвеждане на иновативни модели, подходи и практики в сферата на ученето през целия живот в контекста на 3D виртуална реалност 199 698.09 199 698.09 0.00 161 303.90 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
836147896 "АКВА - 3" ООД България, гр.Хасково, 6300, ул. "Петко Рачов Славейков" 10
 • България
Добри и безопасни условия на труд в "АКВА - 3" ООД 274 758.00 274 758.00 0.00 0.00 17 В изпълнение (временно спрян)
203253363 "АЛАЧОВ" ЕООД България, с.Юруково, 2796, с. Юруково , община Якоруда, Област Благоевград
 • с.Юруково
"Подкрепа за създаване на нови работни места в "АЛАЧОВ" ЕООД 67 033.12 67 033.12 0.00 64 081.04 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
126723632 "АЛИАНА" ООД България, гр.Хасково, 6300, бул. "Освобождение", бивш ДАП
 • гр.Хасково
Мотивирани работници с по-добри и безопасни условия на труд в "АЛИАНА" ООД 280 789.20 280 789.20 0.00 56 157.84 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
203449853 "Амбулатория За Първична Дентална Помощ – Индивидуална Практика д-р Мартин Блажев – 2” ЕООД България, гр.Велики Преслав, 9850, Христо Ботев 18
 • гр.Велики Преслав
Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в "АПДП -ИП Д-р Мартин Блажев – 2” ЕООД 54 209.26 54 209.26 0.00 52 788.65 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
115047252 "АНГЕЛ СТОИЛОВ - 96" АД България, гр.Пловдив, 4003, ул.РОГОШКО ШОСЕ, номер 6А
 • България
Обучение и развитие на заети лица в "Ангел Стоилов-96" АД 53 020.00 53 020.00 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
117508709 "Арев Премиер" ООД България, гр.Русе, 7000, бул.ФЕРДИНАНД, № 22, ет.3
 • гр.Русе
Здравословни и безопасни условия на труд за "Арев Премиер" ООД 229 883.00 229 883.00 0.00 87 796.15 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
200501084 "АРМИ СЕКЮРИТИ БГ" ЕООД България, гр.Етрополе, 2180, РУСКИ, номер 112, ет.4
 • България
Повишаване на професионалната квалификация на заети лица в „Арми Секюрити БГ“ ЕООД 338 580.00 338 580.00 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
203122659 "АСИЛИЪНС" ЕООД България, гр.София, 1612, ж.к. "Бели брези", ул. "Лерин" 21, вх. Б, ет. 5, ап. 29
 • България
Насърчаване на предприемачеството в Северен централен район 167 231.90 167 231.90 0.00 0.00 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
203851289 "Ата-спа" ООД България, гр.Вършец, 3540, ул. д-р Константин Пенев 1А
 • България
Повишаване на квалификационните и ключови знания и умения на служителите в "Ата-спа" ООД 123 750.00 123 750.00 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
203482618 "БАЙ СЪРПРАЙЗ БГ" ЕООД България, гр.София, 1303, район р-н Възраждане, ул. Цар Симеон № 202
 • България
Обучения за заети лица във фирма "БАЙ СЪРПРАЙЗ БГ" ЕООД 16 500.00 16 500.00 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
204365895 "Балджи 90" ЕООД България, гр.Ихтиман, 2050, ул. Димитър Русинов 14
 • България
"Повишаване на квалификацията е гаранция за по-висок стандарт на живот" 221 760.00 221 760.00 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
130298137 "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД България, гр.София, 1504, район р-н Подуяне ж.к. СУХАТА РЕКА, 109, вх. Б, ап. 38
 • гр.София
Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 240 909.00 240 909.00 0.00 96 363.60 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
203368746 "БДИН БГ КОМ" ООД България, гр.Видин, 3700, ул. НАЙЧО ЦАНОВ, номер 2А
 • България
Осигуряване на устойчива заетост и заемане на качествени работни места на служители от фирма "БДИН БГ КОМ" ООД 132 220.00 132 220.00 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
202469500 "БЕЛЛА 21" ООД България, гр.Габрово, 5300, ул. ГЕН. НИКОЛА РЯЗКОВ, номер 11, ет.6, ап.18
 • България
Професионализъм и развитие в "Белла 21" ООД 34 210.00 34 210.00 0.00 0.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
203555176 "Бизконсулт адвайзър" ЕООД България, гр.София, 1000, ул. Рачо Димчев No 2, ет. 1, офис 1;
 • гр.София
Осигуряване на заетост и квалификация в "Бизконсулт адвайзър" ЕООД 164 030.00 164 030.00 0.00 136 399.44 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
112029879 "БИОВЕТ" АД България, гр.Пещера, 4550, ул. "Петър Раков" № 39
 • България
Повишаване на професионалната квалификация, чрез обучения на служителите на "Биовет" АД 241 257.50 241 257.50 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (1/86):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).