English

Оперативна програма: Региони в растеж

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000695317 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО България, гр.София, 1000, пл. "Света Неделя"№5
 • България
Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2 6 000 000.00 6 000 000.00 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000505910 ОБЩИНА РАЗГРАД България, гр.Разград, 7200, бул. „Бели Лом“ №37А
 • Разград
Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград 5 948 844.51 5 948 844.51 0.00 4 101 115.31 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • Долни чифлик
Лот 8 „Път IІІ-904 Старо Оряхово - Долни Чифлик - Гроздьово от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна” 10 167 298.11 10 167 298.11 0.00 9 224 400.26 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • Варна
Лот 9 "Път IІІ-904 Гроздьово-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна" 7 550 610.86 7 550 610.86 0.00 6 808 455.25 39 Приключен (към датата на приключване)
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • Враца
Лот 10 „Път ІІІ-1002 Враца - пещера "Леденика" от км 0+160 до км 17+588.80, с обща дължина 17.429 км, област Враца" 14 121 155.70 13 851 590.79 269 564.91 13 159 011.25 41 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • Плевен
Лот 7 „Път II-35 Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен” 6 769 696.49 6 757 595.50 12 100.99 5 234 271.42 39 Приключен (към датата на приключване)
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • Рила
Лот 15 „Път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир - Кирилова поляна от км 11+010 до км 30+792.57 , с обща дължина 19.782 км, област Кюстендил” 14 538 719.14 14 522 647.24 16 071.90 0.00 24 Прекратен (към дата на прекратяване)
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • Кюстендил (BG415)
Лот 27 Път II-62 Дупница-Клисура от км 42+2632 до км 59+07166, с обща дължина 16,80846 км, област Кюстендил 11 691 391.00 6 399 415.00 5 291 976.00 2 239 795.25 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • Самоков
Лот 28 Път II-62 Клисура- Самоков от км 62+922 до км 78+633, с обща дължина 15.711 км, област София 16 295 816.60 12 865 865.00 3 429 951.60 4 503 052.75 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • България
Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия - Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна 14 321 772.80 3 021 342.00 11 300 430.80 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • Руен
Лот 30 Път ІІІ-208 Дъскотна - Айтос от км 65+933 до км 82+749 , с обща дължина 16.816 км, област Бургас 10 070 432.20 2 444 567.00 7 625 865.20 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" България, гр.София, 1606, бул. "Македония" 3
 • Югоизточен
Лот 1 „Път ІІ-57 Ст. Загора-Раднево-път ІІ-55 от км 0+250 до км 11+075 и от км 12+460 до км 40+554, с обща дължина 38.919 км, области Сливен и Ст.Загора ” 27 453 823.87 26 777 851.52 675 972.35 24 224 772.89 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" България, гр.София, 1606, бул. Македония №3
 • София-Област
Лот 2 "Път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход от км 8+200 до км 30+400, с обща дължина 22,200, област София " 11 292 759.82 11 292 759.82 0.00 5 138 554.61 42 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" България, гр.София, 1606, бул. Македония №3
 • София-Област
Лот 3 „Път ІІ-81 Бучин проход- Берковица от 30+400 до км 51+235, с обща дължина 20,835 км, област София” 12 546 470.18 12 546 470.18 0.00 11 371 580.50 40 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" България, гр.София, 1606, бул. Македония № 3
 • Североизточен
Лот 4 „Път ІІ-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич" 8 888 782.71 8 888 782.71 0.00 8 251 814.66 38 Приключен (към датата на приключване)
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" България, гр.София, 1606, бул. Македония № 3
 • Добрич
Лот 5 „Път ІІ-29 Добрич –Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич” 14 454 665.97 14 454 665.97 0.00 13 731 932.67 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" България, гр.София, 1606, бул. "Македония" 3
 • Разград
Лот 13 - "Път ІІ-49 Търговище – Разград от км 9+800 до km 11+832.85 и от km 11+942.87 до km 30+658.87, с обща дължина 20.749 км, област Разград" 15 357 826.67 15 293 908.19 63 918.48 13 722 521.98 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" България, гр.София, 1606, бул. Македония № 3
 • Габрово
Лот 11 "Път II-44 /о.п.Севлиево – В.Търново/ - Севлиево – Драгановци от км 0+000 до 14+600, с обща дължина 14,600 км, област Габрово" 12 902 797.30 12 902 797.30 0.00 12 199 760.90 40 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" България, гр.София, 1606, бул. Македония № 3
 • Габрово
Лот 12 „Път II-44 Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12,620 км, област Габрово" 11 008 113.15 11 008 113.15 0.00 10 457 707.49 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" България, гр.София, 1606, бул. Македония № 3
 • Пловдив
Лот 6 „Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,290 км, област Пловдив” 23 814 393.53 18 421 607.67 5 392 785.86 16 939 429.16 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" България, гр.София, 1606, бул. Македония 3
 • България
Подобряване на административния капацитет на Агенция „Пътна инфраструктура“ с цел успешно изпълнение на проектите по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г. 1 013 813.30 1 013 813.30 0.00 475 442.34 60 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" България, гр.София, 1606, бул. Македония № 3
 • Ловеч
Лот 16 „Път II-35 Ловеч -Троян - Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч" 14 936 539.18 14 936 539.18 0.00 9 200 543.65 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" България, гр.София, 1606, бул. Македония №3
 • Хасково
Лот 21 „Път IIІ-663 Чирпан-Симеоновград , участък от км 34+600 до км 54+83561, с обща дължина 20.236 км, област Хасково” 13 467 932.91 13 467 932.91 0.00 7 100 281.44 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" България, гр.София, 1606, бул. Македония №3
 • Южен централен
Лот 23 "Път III-866 Граница ОПУ Пловдив - Кричим от км 88+050 до км 103+341, с обща дължина 15.291 км, Област Пловдив и Област Смолян" 23 639 706.14 23 639 706.14 0.00 10 570 824.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" България, гр.София, 1606, бул. "Македония" 3
 • България
Лот 20 „Път IІІ-663 Чирпан-Симеоновград от км 15+220 до км 28+913.25 и от км 31+742 до км 33+364.30, с обща дължина 15,316 км, област Стара Загора и област Хасково“ 11 177 272.63 11 177 272.63 0.00 6 185 361.66 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (1/24):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.