English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
831604711 НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ България, гр.София, 1125, бул. Г. М. ДИМИТРОВ № 52А
 • България
Създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги 4 700 000.00 4 700 000.00 0.00 3 371 170.80 46 В изпълнение (от дата на стартиране)
131063188 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ България, гр.София, 1000, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 52
 • гр.София
Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи 2 999 394.01 2 999 394.01 0.00 149 969.00 43 В изпълнение (от дата на стартиране)
131063188 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция България, гр.София, 1000, бул. “Княз Александър Дондуков” № 52
 • гр.София
„Надграждане на знанията и уменията на служители на НАП, чрез участие в специализирани обучения “ 176 643.76 176 643.76 0.00 35 300.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
130273618 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ България, гр.София, 1113, бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ № 125 бл. 5 ет.5
 • България
Повишаване на ефективността в работата на служителите от дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ в НАПОО чрез надграждане на специализираните знания, умения и компетентности 32 139.76 32 139.76 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
175018757 НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ България, гр.София, 1421, Развигор №1
 • България
 • Територията на ЕС
Стратегически реформи в Национално бюро за правна помощ 200 000.00 200 000.00 0.00 61 742.44 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
121399226 НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1111, ул. ГОЛАШ № 23
 • България
Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги 3 705 135.28 3 705 135.28 0.00 3 371 092.38 28 Приключен (към датата на приключване)
121399226 НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1111, ул. ГОЛАШ № 23
 • България
Създаване на модели за оптимални административни структури на общините 763 449.60 763 449.60 0.00 65 314.69 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
121399226 НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1111, ул. ГОЛАШ № 23
 • България
ПРОГРЕС- Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване 4 651 246.53 4 651 246.53 0.00 447 567.02 47 В изпълнение (от дата на стартиране)
000818022 ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА България, гр.Стара Загора, 6000, ул. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ № 107
 • гр.Стара Загора
„Осигуряване функционирането на Областен информационен център Стара Загора” 499 989.94 499 989.94 0.00 483 500.17 37 Приключен (към датата на приключване)
000024695 Община Благоевград България, гр.Благоевград, 2700, пл. "Георги Измирлиев - Македончето" №1
 • Благоевград
Функциониране на Областен информационен център в Община Благоевград 314 991.00 314 991.00 0.00 239 618.98 37 Приключен (към датата на приключване)
000024695 ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД България, гр.Благоевград, 2700, пл. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ-МАКЕДОНЧЕТО № 1
 • Благоевград (BG413)
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Благоевград през периода 2019-2021 г. 370 000.00 370 000.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000056814 Община Бургас България, гр.Бургас, 8000, ул. "Александровска" 26
 • Бургас (BG341)
"Ефективно функциониране на Областен информационен център - Бургас 2019-2021 г." 399 994.40 399 994.40 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000056814 ОБЩИНА БУРГАС България, гр.Бургас, 8000, ул. АЛЕКСАНДРОВСКА № 26
 • Бургас
Ефективно функциониране на Областен информационен център - Бургас 499 927.15 499 927.15 0.00 318 262.56 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000093442 ОБЩИНА ВАРНА България, гр.Варна, 9000, бул. ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК № 43
 • Варна
Функциониране на Областен информационен център - Варна 500 000.00 500 000.00 0.00 353 714.37 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000093442 ОБЩИНА ВАРНА България, гр.Варна, 9000, бул. ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК № 43
 • Варна (BG331)
Функциониране на ОИЦ - Варна 2019-2021г. 499 999.99 499 999.99 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000133634 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО България, гр.Велико Търново, 5000, пл. МАЙКА БЪЛГАРИЯ № 2
 • Велико Търново
Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново 314 982.00 314 982.00 0.00 282 972.04 37 Приключен (към датата на приключване)
000133634 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО България, гр.Велико Търново, 5000, пл. Майка България № 2
 • Велико Търново (BG321)
„Ефективно функциониране на Областен информационен център – Велико Търново“ 369 600.00 369 600.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000159508 Община Видин България, гр.Видин, 3700, пл. "Бдинци" № 2
 • Видин
Областен информационен център - Видин 236 600.79 236 600.79 0.00 169 093.84 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000159508 ОБЩИНА ВИДИН България, гр.Видин, 3700, пл. БДИНЦИ № 2
 • Видин (BG311)
"Областен информационен център - Видин" 369 999.00 369 999.00 0.00 73 999.80 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000193115 ОБЩИНА ВРАЦА България, гр.Враца, 3000, ул.СТЕФАНАКИ САВОВ № 6
 • гр.Враца
Осигуряване функционирането на ОИЦ Враца 315 000.00 315 000.00 0.00 246 253.50 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000193115 ОБЩИНА ВРАЦА България, гр.Враца, 3000, ул.СТЕФАНАКИ САВОВ № 6
 • Враца (BG313)
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Враца през периода 2019 - 2021 г. 369 999.50 369 999.50 0.00 73 999.90 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000215630 ОБЩИНА ГАБРОВО България, гр.Габрово, 5300, пл. ВЪЗРАЖДАНЕ № 3
 • Габрово
„Осигуряване функционирането на ОИЦ-Габрово“ 315 000.00 315 000.00 0.00 158 678.78 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000215630 ОБЩИНА ГАБРОВО България, гр.Габрово, 5300, пл. ВЪЗРАЖДАНЕ № 3
 • Габрово (BG322)
"Осигуряване функционирането на ОИЦ-Габрово през периода 2019-2021г." 370 000.00 370 000.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000852932 община град Добрич България, гр.Добрич, 9300, ул. БЪЛГАРИЯ № 12
 • гр.Добрич
ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ДОБРИЧ 369 936.00 369 936.00 0.00 73 987.20 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000852932 ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ България, гр.Добрич, 9300, бул. БЪЛГАРИЯ № 12
 • Добрич
Развитие на Областен информационен център-Добрич 299 245.36 299 245.36 0.00 229 579.97 37 Приключен (към датата на приключване)
Страница (7/15):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.