English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
121399226 НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1111, ул. ГОЛАШ № 23
 • България
ПРОГРЕС- Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване 4 651 246.53 4 651 246.53 0.00 447 567.02 47 В изпълнение (от дата на стартиране)
000818022 ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА България, гр.Стара Загора, 6000, ул. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ № 107
 • гр.Стара Загора
„Осигуряване функционирането на Областен информационен център Стара Загора” 499 989.94 499 989.94 0.00 470 696.46 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000024695 Община Благоевград България, гр.Благоевград, 2700, пл. "Георги Измирлиев - Македончето" №1
 • Благоевград
Функциониране на Областен информационен център в Община Благоевград 314 991.00 314 991.00 0.00 225 074.52 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000024695 ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД България, гр.Благоевград, 2700, пл. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ-МАКЕДОНЧЕТО № 1
 • Благоевград (BG413)
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Благоевград през периода 2019-2021 г. 370 000.00 370 000.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000056814 Община Бургас България, гр.Бургас, 8000, ул. "Александровска" 26
 • Бургас (BG341)
"Ефективно функциониране на Областен информационен център - Бургас 2019-2021 г." 399 994.40 399 994.40 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000056814 ОБЩИНА БУРГАС България, гр.Бургас, 8000, ул. АЛЕКСАНДРОВСКА № 26
 • Бургас
Ефективно функциониране на Областен информационен център - Бургас 499 927.15 499 927.15 0.00 318 262.56 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000093442 ОБЩИНА ВАРНА България, гр.Варна, 9000, бул. ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК № 43
 • Варна
Функциониране на Областен информационен център - Варна 500 000.00 500 000.00 0.00 353 714.37 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000093442 ОБЩИНА ВАРНА България, гр.Варна, 9000, бул. ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК № 43
 • Варна (BG331)
Функциониране на ОИЦ - Варна 2019-2021г. 499 999.99 499 999.99 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000133634 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО България, гр.Велико Търново, 5000, пл. МАЙКА БЪЛГАРИЯ № 2
 • Велико Търново
Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново 314 982.00 314 982.00 0.00 238 458.15 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000133634 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО България, гр.Велико Търново, 5000, пл. Майка България № 2
 • Велико Търново (BG321)
„Ефективно функциониране на Областен информационен център – Велико Търново“ 369 600.00 369 600.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000159508 Община Видин България, гр.Видин, 3700, пл. "Бдинци" № 2
 • Видин
Областен информационен център - Видин 236 600.79 236 600.79 0.00 169 093.84 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000159508 ОБЩИНА ВИДИН България, гр.Видин, 3700, пл. БДИНЦИ № 2
 • Видин (BG311)
"Областен информационен център - Видин" 369 999.00 369 999.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000193115 ОБЩИНА ВРАЦА България, гр.Враца, 3000, ул.СТЕФАНАКИ САВОВ № 6
 • гр.Враца
Осигуряване функционирането на ОИЦ Враца 315 000.00 315 000.00 0.00 246 253.50 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000193115 ОБЩИНА ВРАЦА България, гр.Враца, 3000, ул.СТЕФАНАКИ САВОВ № 6
 • Враца (BG313)
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Враца през периода 2019 - 2021 г. 369 999.50 369 999.50 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000215630 ОБЩИНА ГАБРОВО България, гр.Габрово, 5300, пл. ВЪЗРАЖДАНЕ № 3
 • Габрово
„Осигуряване функционирането на ОИЦ-Габрово“ 315 000.00 315 000.00 0.00 158 678.78 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000215630 ОБЩИНА ГАБРОВО България, гр.Габрово, 5300, пл. ВЪЗРАЖДАНЕ № 3
 • Габрово (BG322)
"Осигуряване функционирането на ОИЦ-Габрово през периода 2019-2021г." 370 000.00 370 000.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000852932 община град Добрич България, гр.Добрич, 9300, ул. БЪЛГАРИЯ № 12
 • гр.Добрич
ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ДОБРИЧ 369 936.00 369 936.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000852932 ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ България, гр.Добрич, 9300, бул. БЪЛГАРИЯ № 12
 • Добрич
Развитие на Областен информационен център-Добрич 299 245.36 299 245.36 0.00 212 376.03 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000235920 Община Кърджали България, гр.Кърджали, 6600, бул. "България" 41
 • гр.Кърджали
"Областен информационен център Кърджали - в подкрепа на гражданите" 314 929.36 314 929.36 0.00 273 487.60 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000235920 ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ България, гр.Кърджали, 6600, бул. БЪЛГАРИЯ № 41
 • Кърджали (BG425)
"Областен информационен център в град Кърджали - заедно с информираните граждани" 369 999.00 369 999.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000261517 Община Кюстендил България, гр.Кюстендил, 2500, пл. "Веблъжд" № 1
 • Кюстендил (BG415)
Функциониране на ОИЦ - Кюстендил през периода 2019-2021г. 370 000.00 370 000.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000261517 ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ България, гр.Кюстендил, 2500, пл.ВЕЛБЪЖД № 1
 • Кюстендил
Функциониране на Областен информационен център - Кюстендил 315 000.00 315 000.00 0.00 226 440.06 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000291591 Община Ловеч България, гр.Ловеч, 5500, ул. Търговска №22
 • Ловеч (BG315)
Функциониране на Областен информационен център Ловеч 2019-2021 г. 367 780.00 367 780.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000291591 ОБЩИНА ЛОВЕЧ България, гр.Ловеч, 5500, ул. ТЪРГОВСКА № 22
 • Ловеч
„Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ловеч“ 314 983.14 314 983.14 0.00 218 997.55 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000320872 ОБЩИНА МОНТАНА България, гр.Монтана, 3400, ул. ИЗВОРА № 1
 • Монтана
Функциониране на Областен информационен център - Монтана 314 966.00 314 966.00 0.00 273 392.60 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (7/14):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.