English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
175670325 ФОНДАЦИЯ "ИНСТИТУТ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" България, гр.София, 1000, ул. Леге 15, ет. 3
 • България
Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни - гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство 89 867.84 89 867.84 0.00 0.00 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
831344929 ФОНДАЦИЯ "ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА" България, гр.София, 1142, бул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ № 10 ет.2
 • гр.София
Върховенство на закона и икономически растеж 84 036.90 84 036.90 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
177007161 Фондация "Институт за право и правосъдие" България, гр.Хасково, 6300, бул. България, № 142, вх. А, ет. 1
 • България
Фондация "Институт за право и правосъдие" - ефективен партньор за реформирана съдебна система. 80 073.17 80 073.17 0.00 0.00 11 В изпълнение (от дата на стартиране)
175459748 ФОНДАЦИЯ "ИНСТИТУТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ПРАВОТО" България, гр.София, 1164, бул. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ № 78 ет.4
 • гр.София
„Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“ 88 129.27 88 129.27 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
176889119 ФОНДАЦИЯ "ИНТЕРАКТИВНА БЪЛГАРИЯ" България, гр.София, 1504, общ. СТОЛИЧНА, ул. МАРИН ДРИНОВ № 13, ет.1
 • България
Блокчейн доверие между гражданите и управлението на Столична Община 89 990.90 89 990.90 0.00 0.00 10 В изпълнение (от дата на стартиране)
176914914 Фондация "Научноизследователска организация за интеграция и сътрудничество" България, гр.Самоков, 2000, кв. "Самоково", бл. 18, вх. Б, ет. 3
 • гр.София
Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателството свързано с оценката на риска по хранителната верига 88 560.54 88 560.54 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
107548712 ФОНДАЦИЯ "ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД - ГАБРОВО" България, гр.Габрово, 5300, ул. РАДЕЦКА № 18 ет.3
 • гр.Габрово
Гражданско участие за по-добра социално-икономическа среда 57 780.00 57 780.00 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
121646662 ФОНДАЦИЯ "ПАРТНЬОРИ-БЪЛГАРИЯ" България, гр.София, 1164, ул.Якубица 2а
 • гр.Бургас
 • гр.Варна
 • гр.Враца
 • гр.София
Повишаване капацитета на организациите, които обучават медиатори, чрез изработване на Стандарти за обучение на медиатори 99 370.58 99 370.58 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
175689133 Фондация "Приказка за пътя" България, гр.София, 1000, ул. Димитър Петков № 107, вх. А, ап. 8
 • България
е-ГЛАС! 89 748.00 89 748.00 0.00 0.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
000713587 ФОНДАЦИЯ "ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОМУНИКАЦИЯ" България, гр.София, 1113, ул. АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ № 5
 • България
Ефективна и прозрачна политика за интелигентна специализация на България 2021-2027 89 730.23 89 730.23 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
131090776 ФОНДАЦИЯ "СОЦИАЛНИ НОРМИ" България, гр.Правец, 2161, ул. ОПЪЛЧЕНСКА № 11
 • България
Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалната политика 40 261.88 40 261.88 0.00 1 050.44 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
112672658 Фондация "Социални практики в общността" България, гр.Пазарджик, 4400, Улица "Хан Кубрат" №6 ап. 24, ет. 5
 • България
“Споделени решения/Гражданско участие в политиките и услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“ 87 993.69 87 993.69 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
131091981 Фондация "Съвременност" България, гр.Ботевград, 2140, ул. "Пенчо Славейков" №5, ап. 8.
 • Ботевград
Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград 89 640.00 89 640.00 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
112511135 ФОНДАЦИЯ "ФОНД ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА - ИГА" България, гр.Пазарджик, 4400, бул "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" № 8
 • България
"ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛНОТО И ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПРОБАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ" 90 000.00 90 000.00 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
176237298 ФОНДАЦИЯ "ХиД ДЖЕНДЪР ПЕРСПЕКТИВИ" България, гр.Димитровград, 6400, ул. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ № 1, офис 1 ет.1
 • Хасково
"Гражданско участие за по-добра съдебна система" 99 427.10 99 427.10 0.00 99 100.58 16 Приключен (към датата на приключване)
130151016 ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ" България, гр.София, 1113, ж.к. ДИАНАБАД бл. 23 вх.Б ап.31
 • гр.София
Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система 79 561.12 79 561.12 0.00 69 386.43 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
130151016 ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ" България, гр.София, 1113, ж.к. ДИАНАБАД бл. 23 вх.Б ап.31
 • гр.София
Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики 69 610.41 69 610.41 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
130151016 ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ" България, гр.София, 1113, ж.к. ДИАНАБАД бл. 23 вх.Б ап.31
 • България
Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система 74 206.55 74 206.55 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
176163798 ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО" България, гр.София, 1606, ул. ВЛАДАЙСКА № 10 ет.2 ап.3
 • България
УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ПО НЕДИСКРИМИНАЦИЯ, РАВЕНСТВО И ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА 89 953.20 89 953.20 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
122087578 ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР НАДЯ" България, гр.София, 1202, ул. "Княз Борис I"№ 166, 2 ет., ап. 5
 • България
Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство по отношение на пострадалите от престъпления 89 816.26 89 816.26 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
176475748 ФОНДАЦИЯ "ЮСТИЦИЯ" България, гр.София, 1000, ул. Неофит Рилски 21, вх. Б, ет. 1
 • гр.София
Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол 84 196.00 84 196.00 0.00 71 982.87 14 Приключен (към датата на приключване)
176961209 ФОНДАЦИЯ „ПРАВА ЗА ТЕБ“ България, гр.София, 1000, район Възраждане, ул. Братя Миладинови №16, ет. 2
 • гр.София
Гражданско участие за прозрачна и ефективна съдебна система 99 094.24 99 094.24 0.00 0.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
175465788 Фондация за прозрачни регламенти България, гр.София, 1618, София 1618, област София (столица), община Столична, район Овча купел, бул. „Цар Борис III“ № 168, бизнес център „Андромеда“, офис 13
 • България
Бъдещето е във Ваши ръце 68 428.80 68 428.80 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
177222025 Фондация за развитие на търговското право България, гр.София, 1000, ул. Лавеле № 19, ет. 2
 • гр.София
Развитие на арбитража като алтернативен метод за разрешаване на правни спорове 86 743.24 86 743.24 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
177015877 Фондация Смарт АгроСтарт България, гр.София, 1407, ул. Флора Кънева 17А
 • България
"Заедно за българското село!" - Информиране на широката общественост, събиране на данни за обществените нагласи и разработване на бази данни с цел подпомагане на процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките и законодателството в сектор "Земеделие и развитие на селските райони" с оглед подобряване на гражданското участие в тези процеси. 89 640.00 89 640.00 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (14/15):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.