English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000235920 Община Кърджали България, гр.Кърджали, 6600, бул. "България" 41
 • гр.Кърджали
"Областен информационен център Кърджали - в подкрепа на гражданите" 314 929.36 314 929.36 0.00 273 487.60 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000235920 ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ България, гр.Кърджали, 6600, бул. БЪЛГАРИЯ № 41
 • Кърджали (BG425)
"Областен информационен център в град Кърджали - заедно с информираните граждани" 369 999.00 369 999.00 0.00 73 999.80 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000261517 Община Кюстендил България, гр.Кюстендил, 2500, пл. "Веблъжд" № 1
 • Кюстендил (BG415)
Функциониране на ОИЦ - Кюстендил през периода 2019-2021г. 370 000.00 370 000.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000261517 ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ България, гр.Кюстендил, 2500, пл.ВЕЛБЪЖД № 1
 • Кюстендил
Функциониране на Областен информационен център - Кюстендил 315 000.00 315 000.00 0.00 226 440.06 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000291591 Община Ловеч България, гр.Ловеч, 5500, ул. Търговска №22
 • Ловеч (BG315)
Функциониране на Областен информационен център Ловеч 2019-2021 г. 367 780.00 367 780.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000291591 ОБЩИНА ЛОВЕЧ България, гр.Ловеч, 5500, ул. ТЪРГОВСКА № 22
 • Ловеч
„Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ловеч“ 314 983.14 314 983.14 0.00 218 997.55 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000320872 ОБЩИНА МОНТАНА България, гр.Монтана, 3400, ул. ИЗВОРА № 1
 • Монтана
Функциониране на Областен информационен център - Монтана 314 966.00 314 966.00 0.00 257 659.69 37 Приключен (към датата на приключване)
000320872 ОБЩИНА МОНТАНА България, гр.Монтана, 3400, ул. ИЗВОРА № 1
 • Монтана (BG312)
Функциониране на Областен Информационен Център - Монтана 282 800.00 282 800.00 0.00 56 560.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000351736 Община Пазарджик България, гр.Пазарджик, 4400, бул. "България", №2
 • гр.Пазарджик
Функциониране на Областен информационен център Пазарджик. 314 927.00 314 927.00 0.00 284 636.24 37 Приключен (към датата на приключване)
000351736 Община Пазарджик България, гр.Пазарджик, 4400, бул. "България", №2
 • Пазарджик (BG423)
Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2019-2021 367 780.00 367 780.00 0.00 73 556.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000386751 ОБЩИНА ПЕРНИК България, гр.Перник, 2300, пл. СВ. ИВАН РИЛСКИ 1А
 • България
Функциониране на Областен информационен център - Перник 314 996.00 314 996.00 0.00 260 242.26 37 Приключен (към датата на приключване)
000386751 ОБЩИНА ПЕРНИК България, гр.Перник, 2300, пл. СВ.ИВАН РИЛСКИ №1А
 • Перник (BG414)
Функциониране на Областен информационен център - Перник през периода 2019-2021 г.“ 364 000.00 364 000.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000413974 ОБЩИНА ПЛЕВЕН България, гр.Плевен, 5800, пл. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2
 • гр.Плевен
Продължаване функционирането на Областен информационен център - Плевен, като част от Националната мрежа от 27 областни информационни центрове 500 000.00 500 000.00 0.00 368 310.80 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000413974 ОБЩИНА ПЛЕВЕН България, гр.Плевен, 5800, пл. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2, ET. 4, СТАЯ №83
 • Плевен (BG314)
„ОСИГУРЯВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН, КАТО ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА ОТ 27 ОБЛАСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТЪРА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2019-2021 Г.“ 410 760.00 410 760.00 0.00 82 152.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000471504 ОБЩИНА ПЛОВДИВ България, гр.Пловдив, 4000, пл. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 1
 • Пловдив
Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив 499 055.00 499 055.00 0.00 421 361.87 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000471504 ОБЩИНА ПЛОВДИВ България, гр.Пловдив, 4000, пл. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 1
 • гр.Пловдив
Осигуряване функционирането на ОИЦ - Пловдив през периода 2019 - 2021 г. 310 800.00 310 800.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000505910 ОБЩИНА РАЗГРАД България, гр.Разград, 7200, бул. БЕЛИ ЛОМ № 37А
 • Разград
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Разград 314 594.95 314 594.95 0.00 246 563.79 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000505910 ОБЩИНА РАЗГРАД България, гр.Разград, 7200, бул. БЕЛИ ЛОМ № 37А
 • Разград (BG324)
Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Разград през периода 2019 - 2021 г. 319 900.00 319 900.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000530632 ОБЩИНА РУСЕ България, гр.Русе, 7000, пл. СВОБОДА № 6
 • Русе
Eфективно функциониране на Областен информационен център - Русе. 496 583.90 496 583.90 0.00 489 610.57 37 Приключен (към датата на приключване)
000530632 ОБЩИНА РУСЕ България, гр.Русе, 7000, пл. СВОБОДА № 6
 • Русе (BG323)
Ефективно функциониране на Областен информационен център - Русе 2019-2021 499 800.00 499 800.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000565537 ОБЩИНА СИЛИСТРА България, гр.Силистра, 7500, ул. СИМЕОН ВЕЛИКИ № 33
 • Силистра
Функциониране на Областен информационен център - Силистра 315 000.00 315 000.00 0.00 305 986.35 37 Приключен (към датата на приключване)
000565537 ОБЩИНА СИЛИСТРА България, гр.Силистра, 7500, ул. СИМЕОН ВЕЛИКИ № 33
 • Силистра (BG325)
Функциониране на Областен информационен център - Силистра 370 000.00 370 000.00 0.00 74 000.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000590654 ОБЩИНА СЛИВЕН България, гр.Сливен, 8800, бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 1
 • Сливен
Областен информационен център Сливен 315 000.00 315 000.00 0.00 310 621.04 37 Приключен (към датата на приключване)
000590654 ОБЩИНА СЛИВЕН България, гр.Сливен, 8800, бул. "Цар Освободител" № 1
 • гр.Сливен
Областен информационен център Сливен 369 600.00 369 600.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000615118 ОБЩИНА СМОЛЯН България, гр.Смолян, 4700, бул. БЪЛГАРИЯ № 12
 • Смолян
Посоката е ОИЦ - Смолян, възможностите много 315 000.00 315 000.00 0.00 267 283.72 37 Приключен (към датата на приключване)
Страница (8/15):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.