English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000320872 ОБЩИНА МОНТАНА България, гр.Монтана, 3400, ул. ИЗВОРА № 1
 • Монтана (BG312)
Функциониране на Областен Информационен Център - Монтана 282 800.00 282 800.00 0.00 56 560.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000351736 Община Пазарджик България, гр.Пазарджик, 4400, бул. "България", №2
 • гр.Пазарджик
Функциониране на Областен информационен център Пазарджик. 314 927.00 314 927.00 0.00 234 236.61 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000351736 Община Пазарджик България, гр.Пазарджик, 4400, бул. "България", №2
 • Пазарджик (BG423)
Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2019-2021 367 780.00 367 780.00 0.00 73 556.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000386751 ОБЩИНА ПЕРНИК България, гр.Перник, 2300, пл. СВ. ИВАН РИЛСКИ 1А
 • България
Функциониране на Областен информационен център - Перник 314 996.00 314 996.00 0.00 227 571.38 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000386751 ОБЩИНА ПЕРНИК България, гр.Перник, 2300, пл. СВ.ИВАН РИЛСКИ №1А
 • Перник (BG414)
Функциониране на Областен информационен център - Перник през периода 2019-2021 г.“ 364 000.00 364 000.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000413974 ОБЩИНА ПЛЕВЕН България, гр.Плевен, 5800, пл. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2
 • гр.Плевен
Продължаване функционирането на Областен информационен център - Плевен, като част от Националната мрежа от 27 областни информационни центрове 500 000.00 500 000.00 0.00 368 310.80 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000413974 ОБЩИНА ПЛЕВЕН България, гр.Плевен, 5800, пл. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2, ET. 4, СТАЯ №83
 • Плевен (BG314)
„ОСИГУРЯВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН, КАТО ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА ОТ 27 ОБЛАСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТЪРА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2019-2021 Г.“ 410 760.00 410 760.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000471504 ОБЩИНА ПЛОВДИВ България, гр.Пловдив, 4000, пл. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 1
 • Пловдив
Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив 499 055.00 499 055.00 0.00 421 361.87 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000471504 ОБЩИНА ПЛОВДИВ България, гр.Пловдив, 4000, пл. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 1
 • гр.Пловдив
Осигуряване функционирането на ОИЦ - Пловдив през периода 2019 - 2021 г. 310 800.00 310 800.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000505910 ОБЩИНА РАЗГРАД България, гр.Разград, 7200, бул. БЕЛИ ЛОМ № 37А
 • Разград
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Разград 314 594.95 314 594.95 0.00 246 563.79 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000505910 ОБЩИНА РАЗГРАД България, гр.Разград, 7200, бул. БЕЛИ ЛОМ № 37А
 • Разград (BG324)
Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Разград през периода 2019 - 2021 г. 319 900.00 319 900.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000530632 ОБЩИНА РУСЕ България, гр.Русе, 7000, пл. СВОБОДА № 6
 • Русе
Eфективно функциониране на Областен информационен център - Русе. 496 583.90 496 583.90 0.00 403 863.67 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000530632 ОБЩИНА РУСЕ България, гр.Русе, 7000, пл. СВОБОДА № 6
 • Русе (BG323)
Ефективно функциониране на Областен информационен център - Русе 2019-2021 499 800.00 499 800.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000565537 ОБЩИНА СИЛИСТРА България, гр.Силистра, 7500, ул. СИМЕОН ВЕЛИКИ № 33
 • Силистра
Функциониране на Областен информационен център - Силистра 315 000.00 315 000.00 0.00 299 234.22 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000565537 ОБЩИНА СИЛИСТРА България, гр.Силистра, 7500, ул. СИМЕОН ВЕЛИКИ № 33
 • Силистра (BG325)
Функциониране на Областен информационен център - Силистра 370 000.00 370 000.00 0.00 74 000.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000590654 ОБЩИНА СЛИВЕН България, гр.Сливен, 8800, бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 1
 • Сливен
Областен информационен център Сливен 315 000.00 315 000.00 0.00 250 314.23 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000590654 ОБЩИНА СЛИВЕН България, гр.Сливен, 8800, бул. "Цар Освободител" № 1
 • гр.Сливен
Областен информационен център Сливен 369 600.00 369 600.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000615118 ОБЩИНА СМОЛЯН България, гр.Смолян, 4700, бул. БЪЛГАРИЯ № 12
 • Смолян
Посоката е ОИЦ - Смолян, възможностите много 315 000.00 315 000.00 0.00 230 919.74 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000615118 ОБЩИНА СМОЛЯН България, гр.Смолян, 4700, бул. БЪЛГАРИЯ № 12
 • Смолян (BG424)
Осигуряване функционирането на ОИЦ - Смолян за периода 2019-2021г. 336 000.00 336 000.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000875920 ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ България, гр.Търговище, 7700, пл. СВОБОДА
 • Търговище
„Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Търговище“ 314 942.00 314 942.00 0.00 284 188.60 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000875920 ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ България, гр.Търговище, 7700, пл. СВОБОДА
 • Търговище (BG334)
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Търговище 2019-2021 г. 369 999.00 369 999.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000903946 ОБЩИНА ХАСКОВО България, гр.Хасково, 6300, ул. ПЛ. ОБЩИНСКИ N1
 • Хасково
Областен информационен център - Хасково 315 000.00 315 000.00 0.00 276 389.08 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000903946 ОБЩИНА ХАСКОВО България, гр.Хасково, 6300, ул. ПЛ. ОБЩИНСКИ N1
 • Хасково (BG422)
Областен информационен център - Хасково 370 000.00 370 000.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000931721 ОБЩИНА ШУМЕН България, гр.Шумен, 9700, бул. СЛАВЯНСКИ № 17
 • Шумен
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Шумен 314 995.00 314 995.00 0.00 238 326.36 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000931721 ОБЩИНА ШУМЕН България, гр.Шумен, 9700, бул. СЛАВЯНСКИ № 17
 • Шумен (BG333)
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Шумен 370 000.00 370 000.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (8/14):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.