English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
177063911 Сдружение "БЕЗ ГРАНИЦИ" България, гр.Левски, 5900, ул. "България" №52, вх.Б, ет.1, ап.1
 • гр.Левски
 • гр.Павликени
Повишаване на гражданското участие в местните политики 84 963.60 84 963.60 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
175761255 СДРУЖЕНИЕ "БИЗНЕС ЦЕНТЪР-МАРИЦА" България, гр.Хасково, 6300, бул. България № 150, ет. 3, офис 322
 • България
Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината 89 100.00 89 100.00 0.00 11 819.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
105565474 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА" България, гр.Видин, 3700, ж.к. ХРИСТО БОТЕВ бл. 14 вх.В ап.18
 • България
Повишаване на гражданското участие в местните политики по управление на отпадъците 89 807.40 89 807.40 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
177077989 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ ЛЕЙБЪР РАЙТС УОЧ" България, гр.София, 1040, Столична община, район Триадица, пл. Македония 1.
 • България
Парламент на Работеща България 83 656.80 83 656.80 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
176004372 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ" България, гр.София, 1618, ул. ХУБЧА 16 офис 2
 • гр.София
Разработване на предложения за подобряване на гражданското участие в процесите на ценообразуване и реимбурсиране на лекарства, формиране и отчитане на публичните/бюджетните средства за здравеопазване в областта на лекарствата 89 049.24 89 049.24 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
176677194 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА" България, гр.София, 1000, ул. ЕКЗАРХ ЙОСИФ № 58
 • България
Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата 89 999.97 89 999.97 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
126609931 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ХОРА С ОНКОЛОГИЧНИ И ДРУГИ ЗАБОЛЯВАНИЯ "ЖИВОТ"" България, гр.Хасково, 6300, ул. ДОГАН ХИСАР № 10А
 • България
#ДаЗащитимНашатаГрижа 89 451.00 89 451.00 0.00 25 840.08 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
115528937 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КРЕДИТНИТЕ КООПЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА МИКРОФИНАНСИРАНЕ" /БАККОМ/ - ПЛОВДИВ България, гр.Пловдив, 4000, бул. ХРИСТО БОТЕВ № 27А
 • България
Подобряване на гражданското участие при актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България 89 996.40 89 996.40 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
175818756 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ПО МЕТАЛДЕТЕКТИНГ" България, гр.Ловеч, 5500, ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 33 ет.2 ап.3
 • България
Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сферата на металдетектинга 89 954.84 89 954.84 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
831391124 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА-СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС" България, гр.София, 1000, ул. АЛАБИН № 16
 • България
ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ 89 979.40 89 979.40 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
121317866 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО" България, гр.София, 1784, бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ № 72
 • България
Партньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и национално ниво за създаване и провеждане на устойчиви политики в областта на радиоекологията и радиационната защита на здравето на населението. 89 850.00 89 850.00 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
176946602 Сдружение "ВОБ – Вяра, Образование и Бъдеще" България, гр.София, 1000, ул. Цар Калоян, №6, офис 406
 • гр.София
Подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката и законодателството свързано с опазването на околната среда 88 560.54 88 560.54 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
176391894 СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ" България, гр.Ивайловград, 6570, ул. КНЯЗ БОРИС I № 5
 • България
Три пъти мери, веднъж режи: застъпническа инициатива за регламентация на участието на родители, учители и ученици в процеса на изготвяне и апробиране на учебно съдържание 89 499.60 89 499.60 0.00 0.00 10 В изпълнение (от дата на стартиране)
127577575 СДРУЖЕНИЕ "ДЕМОКРАТИЧНО СДРУЖЕНИЕ ИСКАМ ДА ЗНАМ" България, гр.Шумен, 9700, ул. ХРИСТО БОТЕВ № 13 ет.2
 • гр.Шумен
Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие 96 794.14 96 794.14 0.00 76 274.68 17 Приключен (към датата на приключване)
127577575 СДРУЖЕНИЕ "ДЕМОКРАТИЧНО СДРУЖЕНИЕ ИСКАМ ДА ЗНАМ" България, гр.Шумен, 9700, ул. ХРИСТО БОТЕВ № 13 ет.2
 • България
Eлектронна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена подкрепа на реформата в съдебната система 91 514.71 91 514.71 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
176439136 СДРУЖЕНИЕ "ДИАБЕТ-2012" България, гр.Хасково, 6300, ул. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ № 1 ет.3 ап.7
 • България
Коалиция за гражданско участие на болни от диабет и техните семейства в разработването и изпълнение на политики и законодателство 0.00 0.00 0.00 0.00 6 Прекратен (към дата на прекратяване)
119623521 СДРУЖЕНИЕ "ДИАБЕТИК" България, гр.Нова Загора, 8900, площад СВОБОДА № 8
 • България
Инициативи за овластяване на пациентите с диабет за формиране на политики за превенция, ранна диагностика и навременно лечение на диабета 89 309.95 89 309.95 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
104100277 Сдружение "Дунавски център за обучение и развитие" България, гр.Свищов, 5250, ул."Цанко Церковски" блок 2, общежитие "Академия", стая 212
 • България
Партньорство в управлението и повишаване взаимодействието между общинска администрация Ловеч, гражданското общество и бизнеса 89 639.74 89 639.74 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
176664229 СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОРАДАР" България, гр.Смолян, 4700, ул. БЕКЛИЙЦА № 7
 • Смолян (BG424)
Социални предприятия в периферни райони, засегнати от демографска криза - необходимост, предизвикателства, реалност 89 561.81 89 561.81 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
115922939 СДРУЖЕНИЕ "ЕКОЛОГИЯ И ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА БАЛКАНИТЕ" България, гр.Пловдив, 4000, ул. ПЕРСЕНК № 22 ет.3 ап.5
 • гр.Пловдив
“Участието на младите хора в процеса на формулиране на политиките по опазване на околната среда – гарант за устойчиво бъдеще!” 83 954.56 83 954.56 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
176728240 СДРУЖЕНИЕ "ЕКСПЕРТЕН ПУЛ - БЪЛГАРИЯ" България, гр.София, 1700, ж.к.СТУДЕНТСКИ ГРАД, ул.ОСМИ ДЕКЕМВРИ бл. 23А ет.1
 • България
„Нови политики за устойчив високопланински туризъм“ 56 289.21 56 289.21 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
176768879 Сдружение "За по-добро бъдеще" България, гр.София, 1309, ж.к. Света Троица, бл. 366, вх.А, ет.2, ап.4
 • Пазарджик (BG423)
АГОРА: Активни граждани за отговорни решения на администрацията 85 686.01 85 686.01 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
176131042 Сдружение "За Равен старт" България, гр.Долна баня, 2040, ул."Търговска" №119, бл6
 • с.Сатовча
Активни граждани на Община Сатовча 86 583.60 86 583.60 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
107596358 СДРУЖЕНИЕ "ИНИЦИАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ" България, гр.Габрово, 5300, ул. НИКОЛА РЯЗКОВ № 13 ап.15
 • България
Решения за по-широко гражданско участие в политиката по предоставяне на социални услуги 70 674.77 70 674.77 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
175408102 Сдружение "Инициативи за местно и регионално развитие /ИМРР/" България, гр.Айтос, 8500, гр. Айтос, ул. "Велека" № 3
 • България
НАПРЕД – НАсърчаване на Приноса на неправителствения сектор за Реализирането на политиките за активиране на нЕактивните младежи и Дълготрайно безработните лица 85 730.40 85 730.40 0.00 0.00 9 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (10/15):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.