English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Финансово изпълнение по приоритетни оси

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Приоритетна ос Бюджет Договорени средства РИС
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение
Административно обслужване и е-управление
271 801 936.69 231 031 646.18 40 770 290.51 184 261 768.28 156 622 503.03 27 639 265.25 67.79 48 624 936.16 41 331 195.72 7 293 740.44 17.89
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса
149 349 479.84 126 947 057.86 22 402 421.98 52 437 038.89 44 571 483.03 7 865 555.86 35.11 21 033 350.30 17 881 970.30 3 151 380.00 14.08
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Прозрачна и ефективна съдебна система
69 479 134.98 59 057 264.76 10 421 870.22 31 978 773.75 27 181 957.63 4 796 816.12 46.03 11 901 266.56 10 116 076.56 1 785 190.00 17.13
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Техническа помощ за управлението на ЕСИФ
139 117 170.87 118 249 595.25 20 867 575.62 102 245 974.27 86 909 078.09 15 336 896.18 73.50 42 048 127.96 35 740 827.16 6 307 300.80 30.22
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Техническа помощ
23 802 451.11 20 232 083.46 3 570 367.65 22 752 498.80 19 339 623.98 3 412 874.82 95.59 8 685 164.88 7 382 390.12 1 302 774.76 36.49
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС

Забележки:

Елемент от таблицата със стрелка отляво позволява показване на детайли при избирането му
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
РИС - Реално изплатени суми
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN

Бюджет

{point.key}
{point.key}
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.