English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Финансово изпълнение по приоритетни оси

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Приоритетна ос Бюджет Договорени средства РИС
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение
Административно обслужване и е-управление
271 801 936.69 231 031 646.18 40 770 290.51 184 261 768.28 156 622 503.04 27 639 265.24 67.79 51 805 888.98 44 035 005.62 7 770 883.36 19.06
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса
149 349 479.84 126 947 057.86 22 402 421.98 52 076 863.09 44 265 333.61 7 811 529.48 34.87 21 346 284.09 18 147 964.03 3 198 320.06 14.29
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Прозрачна и ефективна съдебна система
69 479 134.98 59 057 264.76 10 421 870.22 31 976 021.03 27 179 617.82 4 796 403.21 46.02 12 595 813.72 10 706 441.64 1 889 372.08 18.13
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Техническа помощ за управлението на ЕСИФ
139 117 170.87 118 249 595.25 20 867 575.62 107 499 677.62 91 374 725.94 16 124 951.68 77.27 46 776 573.39 39 760 005.79 7 016 567.60 33.62
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Техническа помощ
23 802 451.11 20 232 083.46 3 570 367.65 22 752 498.80 19 339 623.98 3 412 874.82 95.59 8 685 164.88 7 382 390.12 1 302 774.76 36.49
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС

Забележки:

Елемент от таблицата със стрелка отляво позволява показване на детайли при избирането му
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
РИС - Реално изплатени суми
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN

Бюджет

{point.key}
{point.key}
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.