English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Финансово изпълнение по приоритетни оси

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Приоритетна ос Бюджет Договорени средства РИС
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение
Административно обслужване и е-управление
271 801 936.69 231 031 646.18 40 770 290.51 164 135 408.07 139 515 096.85 24 620 311.22 60.39 47 702 448.26 40 547 081.01 7 155 367.25 17.55
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса
149 349 479.84 126 947 057.86 22 402 421.98 53 197 224.90 45 217 641.15 7 979 583.75 35.62 18 524 129.70 15 749 132.78 2 774 996.92 12.40
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Прозрачна и ефективна съдебна система
69 479 134.98 59 057 264.76 10 421 870.22 31 947 005.36 27 154 954.50 4 792 050.86 45.98 9 854 580.91 8 376 393.77 1 478 187.14 14.18
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Техническа помощ за управлението на ЕСИФ
139 117 170.87 118 249 595.25 20 867 575.62 74 419 885.74 63 256 902.84 11 162 982.90 53.49 40 921 904.57 34 783 537.30 6 138 367.27 29.42
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Техническа помощ
23 802 451.11 20 232 083.46 3 570 367.65 22 752 498.80 19 339 623.98 3 412 874.82 95.59 8 685 164.88 7 382 390.12 1 302 774.76 36.49
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС

Забележки:

Елемент от таблицата със стрелка отляво позволява показване на детайли при избирането му
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
РИС - Реално изплатени суми
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN

Бюджет

{point.key}
{point.key}
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).