English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Финансово изпълнение по приоритетни оси

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Приоритетна ос Бюджет Договорени средства РИС
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение
Административно обслужване и е-управление
271 801 936.69 231 031 646.18 40 770 290.51 184 261 768.28 156 622 503.04 27 639 265.24 67.79 53 698 933.29 45 644 093.29 8 054 840.00 19.76
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса
149 349 479.84 126 947 057.86 22 402 421.98 52 425 948.15 44 562 055.40 7 863 892.75 35.10 25 147 961.29 21 379 389.65 3 768 571.64 16.84
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Прозрачна и ефективна съдебна система
69 479 134.98 59 057 264.76 10 421 870.22 31 704 096.16 26 948 481.67 4 755 614.49 45.63 14 666 824.32 12 466 800.67 2 200 023.65 21.11
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Техническа помощ за управлението на ЕСИФ
139 117 170.87 118 249 595.25 20 867 575.62 109 646 939.62 93 199 898.64 16 447 040.98 78.82 50 825 588.63 43 201 668.74 7 623 919.89 36.53
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Техническа помощ
23 802 451.11 20 232 083.46 3 570 367.65 22 752 498.80 19 339 623.98 3 412 874.82 95.59 10 000 169.74 8 500 144.25 1 500 025.49 42.01
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС

Забележки:

Елемент от таблицата със стрелка отляво позволява показване на детайли при избирането му
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
РИС - Реално изплатени суми
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN

Бюджет

{point.key}
{point.key}
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.