English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Финансово изпълнение по приоритетни оси

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Приоритетна ос Бюджет Договорени средства РИС
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение
Административно обслужване и е-управление
271 801 936.69 231 031 646.18 40 770 290.51 184 261 768.28 156 622 503.04 27 639 265.24 67.79 52 517 107.74 44 639 541.57 7 877 566.17 19.32
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса
149 349 479.84 126 947 057.86 22 402 421.98 52 628 199.36 44 733 969.43 7 894 229.93 35.24 23 366 478.89 19 865 129.58 3 501 349.31 15.65
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Прозрачна и ефективна съдебна система
69 479 134.98 59 057 264.76 10 421 870.22 31 976 021.03 27 179 617.81 4 796 403.22 46.02 13 350 922.33 11 348 283.97 2 002 638.36 19.22
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Техническа помощ за управлението на ЕСИФ
139 117 170.87 118 249 595.25 20 867 575.62 109 646 939.62 93 199 898.64 16 447 040.98 78.82 49 205 023.55 41 824 188.45 7 380 835.10 35.37
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Техническа помощ
23 802 451.11 20 232 083.46 3 570 367.65 22 752 498.80 19 339 623.98 3 412 874.82 95.59 9 982 349.74 8 484 997.25 1 497 352.49 41.94
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС

Забележки:

Елемент от таблицата със стрелка отляво позволява показване на детайли при избирането му
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
РИС - Реално изплатени суми
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN

Бюджет

{point.key}
{point.key}
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.