English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
130859392 СДРУЖЕНИЕ "НПО ЛИНКС" България, гр.София, 1000, ул. ГРАФ ИГНАТИЕВ № 40А

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Отворените данни и гражданското участие: механизми за насърчаване на взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса 20.12.2018 82 480.25 82 480.25 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
Инструментариум за базиран на данни граждански мониторинг и контрол на реформата в съдебната система 28.01.2019 99 726.64 99 726.64 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.