English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
176217057 Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" България, гр.Пловдив, 4000, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 31
  • Територията на ЕС
Повишаване на капацитета на специалистите по безопасност и здраве при работа в България 137 281.05 137 281.05 0.00 107 406.21 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
175625910 Фондация "Ятрус" България, гр.Русе, 7000, пл. "д-р Мустаков" №2, ет. 3
  • Територията на ЕС
Виртуални иновации за предприемачество и растеж 191 598.00 191 598.00 0.00 72 243.60 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
176214381 Фондация “Джендър алтернативи“ България, гр.Пловдив, 4000, ул. “4-ти януари“ №38, вх. “В“, ет. 2, ап. 3
  • Територията на ЕС
"ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ЖЕРТВИТЕ НА СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ" 198 225.42 198 225.42 0.00 164 202.24 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
175083281 Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество България, гр.София, 1407, Кричим 44
  • Територията на ЕС
Приложен театър в подкрепа на деца и младежи с увредено зрение 180 251.00 180 251.00 0.00 165 343.03 15 Приключен (към датата на приключване)
000917789 ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА България, гр.Шумен, 9700, ул. СЪЕДИНЕНИЕ № 71
  • Територията на ЕС
Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелна заетост и предприемачество – двигател на икономически растеж в регион Шумен 118 805.00 118 805.00 0.00 112 449.66 12 Приключен (към датата на приключване)
121316789 ЮНАЙТЕД ПАРТНЪРС ЕООД България, гр.София, 1202, ул. "Кирил и Методий" № 120, ателие 29
  • Територията на ЕС
Агенти на промяната 163 347.93 163 347.93 0.00 135 574.68 12 Приключен (към датата на приключване)
Страница (6/6):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.