English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
175104051 СДРУЖЕНИЕ "ФРАНКОФОНСКИ КЛУБ ЗА РАЗВИТИЕ" България, гр.Банкя, 1320, ул. ХРИСТО ЯСЕНОВ № 8
 • Територията на ЕС
Трансфер на социални иновации за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството. 199 560.84 199 560.84 0.00 199 335.82 12 Приключен (към датата на приключване)
131311388 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ "НАДЕЖДА" - ЦМДН" България, гр.София, 1231, ж.к. СВОБОДА , ул. ДИЛЯНКА № 20, ОФИС 17
 • Територията на ЕС
Транснационално партньорство за трансфер на добри практики за социално включване на деца и младежи от малцинствени групи, живеещи в сегрегирани квартали 194 419.36 194 419.36 0.00 193 644.40 12 Приключен (към датата на приключване)
175019624 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ СОФИЯ-ЦМДС" България, гр.София, 1229, ж.к. ВРЪБНИЦА 1 бл. 505 вх.Г ет.1 ап.75
 • Територията на ЕС
Транснационално сътрудничество за адаптиране и валидиране на добри иновативни практики за интеграция на жените от ромската общност 194 397.23 194 397.23 0.00 193 623.56 12 Приключен (към датата на приключване)
176160987 СДРУЖЕНИЕ "ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР" България, гр.Варна, 9000, ул. ПРЕСЛАВ № 4
 • Територията на ЕС
„Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“ 174 492.85 174 492.85 0.00 162 348.04 15 Приключен (към датата на приключване)
109612462 Сдружение Вива Пауталия България, гр.Кюстендил, 2500, ул. Морис Леви, 1
 • Територията на ЕС
Споделена мрежа на социалните предприятия 185 511.70 185 511.70 0.00 42 424.77 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
176185307 Сдружение за прогресивна и отворена комуникация /СПОК/ България, гр.София, 1000, бул. Витоша № 25, ет. 3, ап. 6
 • Територията на ЕС
Три подхода за равни възможности за хората с психични заболявания 198 737.56 198 737.56 0.00 183 455.71 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
177178237 Сдружение с нестопанска цел "Божурите" България, гр.Кубрат, 7300, ул. "Цар Освободител" №6
 • България
 • Финландия
NEETsLAB менторство чрез иновации - мисия възможна 190 883.00 190 883.00 0.00 74 968.96 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
117622997 Сдружение с обществено полезна дейност "Еквилибриум" България, гр.Русе, 7000, ул. Борисова 27, вх А, ет.3, ап.8
 • България
 • Италия
Гласът на децата 194 815.50 194 815.50 0.00 192 064.92 14 Приключен (към датата на приключване)
176768879 СНЦ "За по-добро бъдеще" България, гр.София, 1309, ж.к. Света Троица, бл.366, вх.А, ет.2, ап.4
 • Територията на ЕС
VR-АНДРОГОГИКА: адаптация, трансфер и въвеждане на 2 иновативни практики от Полша за устойчива социално-икономическа интеграция на маргинализирани групи 192 742.00 192 742.00 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
000670680 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" България, гр.София, 1504, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 15
 • Територията на ЕС
Социални иновации за дигитални умения на променящия се пазар на труда 198 000.00 198 000.00 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
203559514 Спестествено.бг ЕООД България, гр.София, 1000, район р-н Триадица, ул. ЦАР АСЕН No 98
 • Територията на ЕС
Транснационално партньорство за социални иновации 194 020.09 194 020.09 0.00 193 603.01 15 Приключен (към датата на приключване)
000696327 Столична община България, гр.София, 1000, ул. МОСКОВСКА № 33
 • Територията на ЕС
Ноу-хау за мониторинг на качеството на социалните услуги в Столична община 197 856.03 197 856.03 0.00 0.00 11 В изпълнение (от дата на стартиране)
030272497 ТЕЗА ООД България, гр.София, 1784, МЛАДОСТ 1, бл.54А партер
 • Територията на ЕС
Иновативни практики за хора с увреден слух 156 426.00 156 426.00 0.00 109 929.16 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
200766104 ТЕХНИКЪЛ ТРЕЙНИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД България, гр.София, 1463, бул. "ВИТОША", номер 146, вх.Б, ап.25
 • Територията на ЕС
Социални иновации в сферата на предприемачеството 139 992.88 139 992.88 0.00 136 573.58 14 Приключен (към датата на приключване)
148037536 ТРАНС-МАР СЪРВИСИЗ ЕООД България, гр.Варна, 9000, ж.к. Владислав Варненчик, бл.307, вх.1, ет.2, ап.6
 • Територията на ЕС
Транснационални партньорства за заетост и растеж в „Транс-Мар Сървисиз“ ЕООД 195 532.31 195 532.31 0.00 184 444.69 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 Управляващ орган на Оперативна програма "Добро управление" България, гр.София, 1000, бул. ДОНДУКОВ № 1
 • България
 • Територията на ЕС
Техническа помощ за УО на ОПДУ за подготовка, изпълнение, наблюдение, контрол, информация и комуникация по ОПДУ 11 499 000.00 11 499 000.00 0.00 1 297 184.86 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
203352020 Фабрика360 ЕООД България, гр.София, 1505, ул.“Оборище“, номер 72, вх.3, ап.4
 • Територията на ЕС
Сървиз Лаб 191 105.71 191 105.71 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
176864952 ФОНДАЦИЯ "АДЕЛЕ" България, гр.Шумен, 9700, ул. СИМЕОН ВЕЛИКИ № 59 ет.7 ап.36
 • България
 • Италия
"Еврократе" 87 044.90 87 044.90 0.00 71 110.09 12 Приключен (към датата на приключване)
130570377 ФОНДАЦИЯ "БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО" България, гр.София, 1000, ул. ХРИСТО БЕЛЧЕВ № 3 ет.2
 • Територията на ЕС
Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество 159 005.05 159 005.05 0.00 135 260.59 15 Приключен (към датата на приключване)
176554875 ФОНДАЦИЯ "ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ-БЪЛГАРИЯ" България, гр.София, 1000, ул. ХРИСТО БЕЛЧЕВ № 1 ет.6
 • Територията на ЕС
Дигитални умения за малките и средни предприятия в България 168 393.58 168 393.58 0.00 113 284.39 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
176170045 ФОНДАЦИЯ "ЕС О ЕС ПРЕДПРИЕМАЧИ" България, гр.Ямбол, 8600, жк. Златен рог, бл. 30, вх. Д, ет. 3, ап. 94
 • Територията на ЕС
HopOnHopOffice 199 980.00 199 980.00 0.00 0.00 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
177084485 Фондация "Институт за изследване на промяната" България, гр.София, 1000, Бул. Витоша № 25, ет. 3, ап. 6
 • Територията на ЕС
Въвличане на работодателите към подобряване на условията на труд и увеличаване броя на заети лица с увреждания 182 403.63 182 403.63 0.00 66 634.17 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
147129921 ФОНДАЦИЯ "КЛАДАРА" България, гр.Бургас, 8000, к.к. Слънчев бряг, кв. Пясъците, бл. 7
 • Територията на ЕС
Внедряване на социални иновации за насърчаване на заетостта и предприемачеството сред хората над 55 годишна възраст 106 566.00 106 566.00 0.00 98 414.43 12 Приключен (към датата на приключване)
175653596 ФОНДАЦИЯ "КОРЕНЯК" България, гр.София, 1612, ж.к. ЛАГЕРА бл. 54 вх.Г ет.2 ап.46
 • Територията на ЕС
"Устойчиво предприемачество за младежи като бизнес моделът на бъдещето" 138 500.00 138 500.00 0.00 138 495.72 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
176982609 Фондация "Промяната" България, гр.София, 1592, бул. "Христофор Колумб" 41
 • Територията на ЕС
Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи 195 559.21 195 559.21 0.00 190 253.71 15 Приключен (към датата на приключване)
Страница (5/6):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.