English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
131311388 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ "НАДЕЖДА" - ЦМДН" България, гр.София, 1231, ж.к. СВОБОДА , ул. ДИЛЯНКА № 20, ОФИС 17
 • Територията на ЕС
Транснационално партньорство за трансфер на добри практики за социално включване на деца и младежи от малцинствени групи, живеещи в сегрегирани квартали 194 419.36 194 419.36 0.00 155 535.49 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
175019624 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ СОФИЯ-ЦМДС" България, гр.София, 1229, ж.к. ВРЪБНИЦА 1 бл. 505 вх.Г ет.1 ап.75
 • Територията на ЕС
Транснационално сътрудничество за адаптиране и валидиране на добри иновативни практики за интеграция на жените от ромската общност 194 397.23 194 397.23 0.00 155 517.78 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
176160987 СДРУЖЕНИЕ "ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР" България, гр.Варна, 9000, ул. ПРЕСЛАВ № 4
 • Територията на ЕС
„Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“ 174 492.85 174 492.85 0.00 88 611.57 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
176185307 Сдружение за прогресивна и отворена комуникация /СПОК/ България, гр.София, 1000, бул. Витоша № 25, ет. 3, ап. 6
 • Територията на ЕС
Три подхода за равни възможности за хората с психични заболявания 198 737.56 198 737.56 0.00 72 301.59 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
117622997 Сдружение с обществено полезна дейност "Еквилибриум" България, гр.Русе, 7000, ул. Борисова 27, вх А, ет.3, ап.8
 • България
 • Италия
Гласът на децата 194 815.50 194 815.50 0.00 38 963.10 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
203559514 Спестествено.бг ЕООД България, гр.София, 1000, район р-н Триадица, ул. ЦАР АСЕН No 98
 • Територията на ЕС
Транснационално партньорство за социални иновации 194 020.09 194 020.09 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
000696327 Столична община България, гр.София, 1000, ул. МОСКОВСКА № 33
 • Територията на ЕС
Ноу-хау за мониторинг на качеството на социалните услуги в Столична община 197 856.03 197 856.03 0.00 0.00 11 В изпълнение (от дата на стартиране)
030272497 ТЕЗА ООД България, гр.София, 1784, МЛАДОСТ 1, бл.54А партер
 • Територията на ЕС
Иновативни практики за хора с увреден слух 156 426.00 156 426.00 0.00 31 285.20 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
200766104 ТЕХНИКЪЛ ТРЕЙНИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД България, гр.София, 1463, бул. "ВИТОША", номер 146, вх.Б, ап.25
 • Територията на ЕС
Социални иновации в сферата на предприемачеството 139 992.88 139 992.88 0.00 57 443.61 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
148037536 ТРАНС-МАР СЪРВИСИЗ ЕООД България, гр.Варна, 9000, ж.к. Владислав Варненчик, бл.307, вх.1, ет.2, ап.6
 • Територията на ЕС
Транснационални партньорства за заетост и растеж в „Транс-Мар Сървисиз“ ЕООД 195 532.31 195 532.31 0.00 0.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
176864952 ФОНДАЦИЯ "АДЕЛЕ" България, гр.Шумен, 9700, ул. СИМЕОН ВЕЛИКИ № 59 ет.7 ап.36
 • България
 • Италия
"Еврократе" 87 044.90 87 044.90 0.00 35 891.73 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
130570377 ФОНДАЦИЯ "БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО" България, гр.София, 1000, ул. ХРИСТО БЕЛЧЕВ № 3 ет.2
 • Територията на ЕС
Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество 159 005.05 159 005.05 0.00 75 280.38 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
176554875 ФОНДАЦИЯ "ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ-БЪЛГАРИЯ" България, гр.София, 1000, ул. ХРИСТО БЕЛЧЕВ № 1 ет.6
 • Територията на ЕС
Дигитални умения за малките и средни предприятия в България 168 393.58 168 393.58 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
147129921 ФОНДАЦИЯ "КЛАДАРА" България, гр.Бургас, 8000, к.к. Слънчев бряг, кв. Пясъците, бл. 7
 • Територията на ЕС
Внедряване на социални иновации за насърчаване на заетостта и предприемачеството сред хората над 55 годишна възраст 106 566.00 106 566.00 0.00 56 595.77 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
175653596 ФОНДАЦИЯ "КОРЕНЯК" България, гр.София, 1612, ж.к. ЛАГЕРА бл. 54 вх.Г ет.2 ап.46
 • Територията на ЕС
"Устойчиво предприемачество за младежи като бизнес моделът на бъдещето" 138 500.00 138 500.00 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
176982609 Фондация "Промяната" България, гр.София, 1592, бул. "Христофор Колумб" 41
 • Територията на ЕС
Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи 195 559.21 195 559.21 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
176217057 Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" България, гр.Пловдив, 4000, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 31
 • Територията на ЕС
Повишаване на капацитета на специалистите по безопасност и здраве при работа в България 137 281.05 137 281.05 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
176214381 Фондация “Джендър алтернативи“ България, гр.Пловдив, 4000, ул. “4-ти януари“ №38, вх. “В“, ет. 2, ап. 3
 • Територията на ЕС
"ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ЖЕРТВИТЕ НА СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ" 198 225.42 198 225.42 0.00 17 781.41 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
175083281 Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество България, гр.София, 1407, Кричим 44
 • Територията на ЕС
Приложен театър в подкрепа на деца и младежи с увредено зрение 180 251.00 180 251.00 0.00 60 180.89 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
000917789 ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА България, гр.Шумен, 9700, ул. СЪЕДИНЕНИЕ № 71
 • Територията на ЕС
Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелна заетост и предприемачество – двигател на икономически растеж в регион Шумен 118 805.00 118 805.00 0.00 54 310.58 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
121316789 ЮНАЙТЕД ПАРТНЪРС ЕООД България, гр.София, 1202, ул. "Кирил и Методий" № 120, ателие 29
 • Територията на ЕС
Агенти на промяната 163 347.93 163 347.93 0.00 51 520.95 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (4/4):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).