English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000320872 ОБЩИНА МОНТАНА България, гр.Монтана, 3400, ул. "Извора" 1
 • Територията на ЕС
Адаптиране и въвеждане на иновативен модел за насърчаване на самостоятелната заетост от община Храдец Кралове в община Монтана. 155 258.00 155 258.00 0.00 126 813.36 14 Приключен (към датата на приключване)
000471504 ОБЩИНА ПЛОВДИВ България, гр.Пловдив, 4000, пл. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 1
 • Територията на ЕС
Създаване на Център за социални иновации в Община Пловдив 199 408.00 199 408.00 0.00 39 881.60 22 В изпълнение (от дата на стартиране)
000875856 Община Попово България, гр.Попово, 7800, ул."Александър Стамболийски"1
 • Територията на ЕС
„Създаване на социален информационен портал и партньорска мрежа за трансфер на иновативни практики с цел информация и възможности за осигуряване на „зелени работни места” в областта на пазара на труда на младите хора” 193 600.00 193 600.00 0.00 38 720.00 22 В изпълнение (от дата на стартиране)
000471536 ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ България, гр.Първомай, 4270, ул. "Братя Миладинови – юг" № 50
 • Територията на ЕС
Добри пракрики за осигуряване на заетост 171 710.00 171 710.00 0.00 62 814.40 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
000024987 ОБЩИНА СИМИТЛИ България, гр.Симитли, 2730, ул. ХРИСТО БОТЕВ № 27
 • Територията на ЕС
Насърчаване на предприемачеството в община Симитли чрез прилагане на иновативни модели за подкрепа 194 030.00 194 030.00 0.00 192 617.30 13 Приключен (към датата на приключване)
000057236 ОБЩИНА СОЗОПОЛ България, гр.Созопол, 8130, пл.ХАН КРУМ № 2
 • Територията на ЕС
Социални иновации за включване на етнически и уязвими групи в община Созопол 144 737.45 144 737.45 0.00 144 274.92 14 Приключен (към датата на приключване)
115245280 ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ България, гр.Стамболийски, 4210, ул. Г.С.РАКОВСКИ № 29
 • Територията на ЕС
Транснационално сътрудничество и трансфер на иновации за институционален капацитет в сектор социално включване 191 890.00 191 890.00 0.00 176 392.46 13 Приключен (към датата на приключване)
000057250 ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ България, гр.Сунгурларе, 8470, ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ № 2
 • Територията на ЕС
Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от община Сунгурларе 192 203.00 192 203.00 0.00 38 440.60 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
000590704 ОБЩИНА ТВЪРДИЦА България, гр.Твърдица, 8890, пл. СВОБОДА № 1
 • Територията на ЕС
Изграждане на административен капацитет в сферата на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и трансфер на добри практики и иновативни решения 196 890.00 196 890.00 0.00 147 232.34 14 Приключен (към датата на приключване)
000414154 ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ България, гр.Червен бряг, 5980, ул. АНТИМ ПЪРВИ № 1
 • Територията на ЕС
Създаване на партньорска мрежа между община Червен бряг и Пожарна и спасителна служба към Министерство на вътрешните работи на Чехия за трансфер на иновативни социални практики и възможности за обучение и включване на младите хора в превантивни дейности при рискови ситуации с цел публична и/или корпоративна ангажираност. 191 840.00 191 840.00 0.00 132 396.19 13 Приключен (към датата на приключване)
201108237 ОГРА ЕООД България, гр.София, 1362, ул. Малобучински път №53
 • Територията на ЕС
SuccessBOX 193 980.00 193 980.00 0.00 193 965.64 14 Приключен (към датата на приключване)
121519031 ОДИТ-КОРЕКТ ООД България, гр.София, 1164, ул. ВИШНЕВА, номер 12, ет.2, ап.6
 • Територията на ЕС
Транснационален трансфер на иновации и добри практики за повишаване качеството на заетите в одиторските и консултантските дружества при прилагането на Директивата Платежоспособност II 188 299.14 188 299.14 0.00 185 866.15 12 Приключен (към датата на приключване)
202565178 РАЯ КОЕВА-ВЪЛКОВА ЕТ България, с.Бачево, 2769, Атанас Попстоянчев, номер 9
 • Територията на ЕС
Нови иновативни идеи и добри практики за маркетинг на туристическите услуги в България 186 327.00 186 327.00 0.00 182 651.42 12 Приключен (към датата на приключване)
203716590 РИНГО 2005 Б ЕООД България, гр.София, 1839, Гр. София, кв. “Враждебна“, ул.“Япаджа“ №10 A
 • Територията на ЕС
Трансфер и въвеждане на социални иновации в „Ринго 2005 Б“ ЕООД 195 448.00 195 448.00 0.00 173 729.13 15 Приключен (към датата на приключване)
202903936 РИНГО 2005 ЕООД България, гр.София, 1839, кв. Враждебна, ул. "Япаджа" 22
 • Територията на ЕС
Внедряване на иновативни практики в предучилищното образование 195 550.93 195 550.93 0.00 172 172.02 15 Приключен (към датата на приключване)
130986233 СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ИНТЕГРО" България, гр.Разград, 7200, ул. ОСЪМ № 4
 • Територията на ЕС
„Социални иновации за по-ефективно социално включване на ромски жени в неравностойно положение” 199 080.00 199 080.00 0.00 183 257.88 15 Приключен (към датата на приключване)
176584466 СДРУЖЕНИЕ "БОКАЯ" България, гр.Кула, 3800, ул. АРДА № 8
 • Територията на ЕС
Иновативен образователен център 187 909.30 187 909.30 0.00 187 579.58 12 Приключен (към датата на приключване)
121716308 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ" България, гр.София, 1463, бул. ВИТОША № 86 ап.12
 • Територията на ЕС
ИКТ в полза на стартиращи предприемачи 168 251.20 168 251.20 0.00 166 745.30 15 Приключен (към датата на приключване)
176131042 СДРУЖЕНИЕ "ЗА РАВЕН СТАРТ" България, гр.Долна баня, 2040, ул."Търговска" №119, блок6
 • Територията на ЕС
"Сътрудничество за социална интеграция на младежи и хора в риск" 156 924.92 156 924.92 0.00 146 159.40 13 Приключен (към датата на приключване)
176488336 Сдружение "Клъстер за образование, обучения и квалификации" България, гр.София, 1220, ж.к. Надежда 2, бл. 264, вх. З, ет. 8, ап. 201
 • Територията на ЕС
Дизайн лаб 198 770.00 198 770.00 0.00 198 768.03 15 Приключен (към датата на приключване)
177003362 Сдружение "Развитие на социалния капитал" България, гр.Две могили, 7150, бул. България №80
 • Територията на ЕС
Трансфер на иновативни социални практики и нови възможности за заетост 194 780.10 194 780.10 0.00 38 956.02 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
131376806 СДРУЖЕНИЕ "РОМСКИ ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ РОМАНО ТЕРНИПЕ-СОФИЯ" България, гр.София, 1231, кв.СВОБОДА бл. 14 вх.Б ет.2 ап.24
 • Територията на ЕС
Транснационално партньорство за интеграция на маргинализирани общности чрез трансфер и въвеждане на социални иновации 181 758.20 181 758.20 0.00 180 465.32 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
000703550 СДРУЖЕНИЕ "СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ" България, гр.София, 1000, ул. ГЕН.ПАРЕНСОВ № 11
 • Територията на ЕС
Подобряване на транснационалното сътрудничество между България и Румъния в областта на социалните иновации 199 886.00 199 886.00 0.00 199 347.12 14 Приключен (към датата на приключване)
176199755 СДРУЖЕНИЕ "СИЯНИЕ НА НАДЕЖДА" България, гр.София, 1111, ул.СИМЕОНОВ ВЕК № 17А вх.А ет.3 ап.17
 • България
 • Румъния
Иновативна практика за корпоративна социална отговорност 189 160.00 189 160.00 0.00 188 903.86 14 Приключен (към датата на приключване)
176563461 Сдружение "Социални иновации" България, гр.София, 1309, ж.к. СВЕТА ТРОИЦА бл. 366 вх.А ет.1 ап.1
 • Територията на ЕС
ЗАЕДНО - социални иновации за интегриране на младите хора на пазара на труда 152 033.11 152 033.11 0.00 32 505.69 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (4/6):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.