English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
176584466 СДРУЖЕНИЕ "БОКАЯ" България, гр.Кула, 3800, ул. АРДА № 8
 • Територията на ЕС
Иновативен образователен център 187 909.30 187 909.30 0.00 139 591.70 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
121716308 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ" България, гр.София, 1463, бул. ВИТОША № 86 ап.12
 • Територията на ЕС
ИКТ в полза на стартиращи предприемачи 168 251.20 168 251.20 0.00 134 600.96 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
176131042 СДРУЖЕНИЕ "ЗА РАВЕН СТАРТ" България, гр.Долна баня, 2040, ул."Търговска" №119, блок6
 • Територията на ЕС
"Сътрудничество за социална интеграция на младежи и хора в риск" 156 924.92 156 924.92 0.00 35 513.02 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
176488336 Сдружение "Клъстер за образование, обучения и квалификации" България, гр.София, 1220, ж.к. Надежда 2, бл. 264, вх. З, ет. 8, ап. 201
 • Територията на ЕС
Дизайн лаб 198 770.00 198 770.00 0.00 159 016.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
131376806 СДРУЖЕНИЕ "РОМСКИ ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ РОМАНО ТЕРНИПЕ-СОФИЯ" България, гр.София, 1231, кв.СВОБОДА бл. 14 вх.Б ет.2 ап.24
 • Територията на ЕС
Транснационално партньорство за интеграция на маргинализирани общности чрез трансфер и въвеждане на социални иновации 181 758.20 181 758.20 0.00 145 406.56 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
000703550 СДРУЖЕНИЕ "СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ" България, гр.София, 1000, ул. ГЕН.ПАРЕНСОВ № 11
 • Територията на ЕС
Подобряване на транснационалното сътрудничество между България и Румъния в областта на социалните иновации 199 886.00 199 886.00 0.00 124 026.49 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
176199755 СДРУЖЕНИЕ "СИЯНИЕ НА НАДЕЖДА" България, гр.София, 1111, ул.СИМЕОНОВ ВЕК № 17А вх.А ет.3 ап.17
 • България
 • Румъния
Иновативна практика за корпоративна социална отговорност 189 160.00 189 160.00 0.00 147 678.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
176563461 Сдружение "Социални иновации" България, гр.София, 1309, ж.к. СВЕТА ТРОИЦА бл. 366 вх.А ет.1 ап.1
 • Територията на ЕС
ЗАЕДНО - социални иновации за интегриране на младите хора на пазара на труда 152 033.11 152 033.11 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
175104051 СДРУЖЕНИЕ "ФРАНКОФОНСКИ КЛУБ ЗА РАЗВИТИЕ" България, гр.Банкя, 1320, ул. ХРИСТО ЯСЕНОВ № 8
 • Територията на ЕС
Трансфер на социални иновации за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството. 199 560.84 199 560.84 0.00 132 565.89 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
131311388 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ "НАДЕЖДА" - ЦМДН" България, гр.София, 1231, ж.к. СВОБОДА , ул. ДИЛЯНКА № 20, ОФИС 17
 • Територията на ЕС
Транснационално партньорство за трансфер на добри практики за социално включване на деца и младежи от малцинствени групи, живеещи в сегрегирани квартали 194 419.36 194 419.36 0.00 155 535.49 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
175019624 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ СОФИЯ-ЦМДС" България, гр.София, 1229, ж.к. ВРЪБНИЦА 1 бл. 505 вх.Г ет.1 ап.75
 • Територията на ЕС
Транснационално сътрудничество за адаптиране и валидиране на добри иновативни практики за интеграция на жените от ромската общност 194 397.23 194 397.23 0.00 155 517.78 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
176160987 СДРУЖЕНИЕ "ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР" България, гр.Варна, 9000, ул. ПРЕСЛАВ № 4
 • Територията на ЕС
„Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“ 174 492.85 174 492.85 0.00 132 314.57 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
109612462 Сдружение Вива Пауталия България, гр.Кюстендил, 2500, ул. Морис Леви, 1
 • Територията на ЕС
Споделена мрежа на социалните предприятия 185 511.70 185 511.70 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
176185307 Сдружение за прогресивна и отворена комуникация /СПОК/ България, гр.София, 1000, бул. Витоша № 25, ет. 3, ап. 6
 • Територията на ЕС
Три подхода за равни възможности за хората с психични заболявания 198 737.56 198 737.56 0.00 127 053.87 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
177178237 Сдружение с нестопанска цел "Божурите" България, гр.Кубрат, 7300, ул. "Цар Освободител" №6
 • България
 • Финландия
NEETsLAB менторство чрез иновации - мисия възможна 190 883.00 190 883.00 0.00 0.00 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
117622997 Сдружение с обществено полезна дейност "Еквилибриум" България, гр.Русе, 7000, ул. Борисова 27, вх А, ет.3, ап.8
 • България
 • Италия
Гласът на децата 194 815.50 194 815.50 0.00 110 500.57 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
000670680 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" България, гр.София, 1504, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 15
 • Територията на ЕС
Социални иновации за дигитални умения на променящия се пазар на труда 198 000.00 198 000.00 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
203559514 Спестествено.бг ЕООД България, гр.София, 1000, район р-н Триадица, ул. ЦАР АСЕН No 98
 • Територията на ЕС
Транснационално партньорство за социални иновации 194 020.09 194 020.09 0.00 125 486.10 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
000696327 Столична община България, гр.София, 1000, ул. МОСКОВСКА № 33
 • Територията на ЕС
Ноу-хау за мониторинг на качеството на социалните услуги в Столична община 197 856.03 197 856.03 0.00 0.00 11 В изпълнение (от дата на стартиране)
030272497 ТЕЗА ООД България, гр.София, 1784, МЛАДОСТ 1, бл.54А партер
 • Територията на ЕС
Иновативни практики за хора с увреден слух 156 426.00 156 426.00 0.00 31 285.20 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
200766104 ТЕХНИКЪЛ ТРЕЙНИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД България, гр.София, 1463, бул. "ВИТОША", номер 146, вх.Б, ап.25
 • Територията на ЕС
Социални иновации в сферата на предприемачеството 139 992.88 139 992.88 0.00 57 443.61 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
148037536 ТРАНС-МАР СЪРВИСИЗ ЕООД България, гр.Варна, 9000, ж.к. Владислав Варненчик, бл.307, вх.1, ет.2, ап.6
 • Територията на ЕС
Транснационални партньорства за заетост и растеж в „Транс-Мар Сървисиз“ ЕООД 195 532.31 195 532.31 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 Управляващ орган на Оперативна програма "Добро управление" България, гр.София, 1000, бул. ДОНДУКОВ № 1
 • България
 • Територията на ЕС
Техническа помощ за УО на ОПДУ за подготовка, изпълнение, наблюдение, контрол, информация и комуникация по ОПДУ 11 499 000.00 11 499 000.00 0.00 0.00 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
203352020 Фабрика360 ЕООД България, гр.София, 1505, ул.“Оборище“, номер 72, вх.3, ап.4
 • Територията на ЕС
Сървиз Лаб 191 105.71 191 105.71 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
176864952 ФОНДАЦИЯ "АДЕЛЕ" България, гр.Шумен, 9700, ул. СИМЕОН ВЕЛИКИ № 59 ет.7 ап.36
 • България
 • Италия
"Еврократе" 87 044.90 87 044.90 0.00 35 891.73 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (4/5):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).