English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1606, бул. "Македония" 3

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
“Организация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ 2007 – 2013 на Агенция “Пътна инфраструктура” 09.04.2019 284 571.60 284 571.60 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Автомагистрала „Струма“ - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница 24.09.2015 742 502 905.55 736 765 596.57 5 737 308.98 351 062 836.76 97 В изпълнение (от дата на стартиране)
Подготовка за доизграждане на автомагистрала „Черно море“ 19.02.2016 2 592 000.00 2 592 000.00 0.00 0.00 55 Прекратен (към дата на прекратяване)
Лот 8 „Път IІІ-904 Старо Оряхово - Долни Чифлик - Гроздьово от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна” 09.05.2016 10 167 298.11 10 167 298.11 0.00 9 224 400.26 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Лот 9 "Път IІІ-904 Гроздьово-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна" 09.05.2016 7 550 610.86 7 550 610.86 0.00 6 808 455.25 39 Приключен (към датата на приключване)
Лот 10 „Път ІІІ-1002 Враца - пещера "Леденика" от км 0+160 до км 17+588.80, с обща дължина 17.429 км, област Враца" 09.05.2016 14 121 155.70 13 851 590.79 269 564.91 13 159 011.25 41 В изпълнение (от дата на стартиране)
Лот 7 „Път II-35 Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен” 09.05.2016 6 769 696.49 6 757 595.50 12 100.99 5 234 271.42 39 Приключен (към датата на приключване)
Лот 15 „Път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир - Кирилова поляна от км 11+010 до км 30+792.57 , с обща дължина 19.782 км, област Кюстендил” 09.05.2016 14 538 719.14 14 522 647.24 16 071.90 0.00 24 Прекратен (към дата на прекратяване)
Осигуряване финансиране за изплащане на месечни възнаграждения на служители в Агенция „Пътна инфраструктура”, които изпълняват функции свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и за успешното приключване на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. 11.08.2016 2 882 221.02 2 882 221.02 0.00 1 041 283.62 47 В изпълнение (от дата на стартиране)
Изграждане на АМ "Калотина-София", лот 1 "Западна дъга на Софийски околовръстен път /СОП/", фаза 2 04.11.2015 115 671 717.60 115 408 769.04 262 948.56 85 703 520.85 56 В изпълнение (от дата на стартиране)
Подготовка на проект: Път І-1 /Е-79/ "Видин-Монтана-Враца" 01.01.2014 2 774 352.12 2 652 851.96 121 500.16 2 229 436.78 85 В изпълнение (от дата на стартиране)
Осигуряване на финансови средства за покриване на разходи за обучения и командировки в чужбина и провеждане на работни срещи в страната за служители от Агенция „Пътна инфраструктура”, чиито функции са пряко свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. 18.07.2017 1 082 573.84 1 082 573.84 0.00 34 479.26 54 В изпълнение (от дата на стартиране)
Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа - Фаза 1 02.05.2018 3 325 623.06 3 325 623.06 0.00 2 931 305.84 28 В изпълнение (от дата на стартиране)
Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в АПИ за използване на пространствени данни и геопространствени технологии 16.07.2018 0.00 0.00 0.00 0.00 6 Прекратен (към дата на прекратяване)
Лот 27 Път II-62 Дупница-Клисура от км 42+2632 до км 59+07166, с обща дължина 16,80846 км, област Кюстендил 18.02.2019 11 691 391.00 6 399 415.00 5 291 976.00 2 239 795.25 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
Лот 28 Път II-62 Клисура- Самоков от км 62+922 до км 78+633, с обща дължина 15.711 км, област София 18.02.2019 16 295 816.60 12 865 865.00 3 429 951.60 4 503 052.75 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия - Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна 18.02.2019 14 321 772.80 3 021 342.00 11 300 430.80 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
Лот 30 Път ІІІ-208 Дъскотна - Айтос от км 65+933 до км 82+749 , с обща дължина 16.816 км, област Бургас 18.02.2019 10 070 432.20 2 444 567.00 7 625 865.20 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
Лот 1 „Път ІІ-57 Ст. Загора-Раднево-път ІІ-55 от км 0+250 до км 11+075 и от км 12+460 до км 40+554, с обща дължина 38.919 км, области Сливен и Ст.Загора ” 09.05.2016 27 453 823.87 26 777 851.52 675 972.35 24 224 772.89 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Лот 2 "Път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход от км 8+200 до км 30+400, с обща дължина 22,200, област София " 09.05.2016 11 292 759.82 11 292 759.82 0.00 5 138 554.61 42 В изпълнение (временно спрян)
Лот 3 „Път ІІ-81 Бучин проход- Берковица от 30+400 до км 51+235, с обща дължина 20,835 км, област София” 09.05.2016 12 546 470.18 12 546 470.18 0.00 11 371 580.50 40 В изпълнение (от дата на стартиране)
Лот 4 „Път ІІ-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич" 09.05.2016 8 888 782.71 8 888 782.71 0.00 8 251 814.66 38 Приключен (към датата на приключване)
Лот 5 „Път ІІ-29 Добрич –Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич” 09.05.2016 14 454 665.97 14 454 665.97 0.00 13 731 932.67 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Лот 13 - "Път ІІ-49 Търговище – Разград от км 9+800 до km 11+832.85 и от km 11+942.87 до km 30+658.87, с обща дължина 20.749 км, област Разград" 09.05.2016 15 357 826.67 15 293 908.19 63 918.48 13 722 521.98 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Лот 11 "Път II-44 /о.п.Севлиево – В.Търново/ - Севлиево – Драгановци от км 0+000 до 14+600, с обща дължина 14,600 км, област Габрово" 09.05.2016 12 902 797.30 12 902 797.30 0.00 12 199 760.90 40 В изпълнение (от дата на стартиране)
Лот 12 „Път II-44 Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12,620 км, област Габрово" 09.05.2016 11 008 113.15 11 008 113.15 0.00 10 457 707.49 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Лот 6 „Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,290 км, област Пловдив” 25.05.2016 23 814 393.53 18 421 607.67 5 392 785.86 16 939 429.16 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Подобряване на административния капацитет на Агенция „Пътна инфраструктура“ с цел успешно изпълнение на проектите по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г. 11.10.2016 1 013 813.30 1 013 813.30 0.00 475 442.34 60 В изпълнение (от дата на стартиране)
Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“ 12.12.2016 8 983 608.00 8 983 608.00 0.00 0.00 43 В изпълнение (от дата на стартиране)
Лот 16 „Път II-35 Ловеч -Троян - Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч" 13.01.2017 14 936 539.18 14 936 539.18 0.00 12 147 995.12 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Лот 21 „Път IIІ-663 Чирпан-Симеоновград , участък от км 34+600 до км 54+83561, с обща дължина 20.236 км, област Хасково” 12.04.2017 13 467 932.91 13 467 932.91 0.00 7 100 281.44 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Лот 23 "Път III-866 Граница ОПУ Пловдив - Кричим от км 88+050 до км 103+341, с обща дължина 15.291 км, Област Пловдив и Област Смолян" 12.04.2017 23 639 706.14 23 639 706.14 0.00 10 570 824.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Лот 20 „Път IІІ-663 Чирпан-Симеоновград от км 15+220 до км 28+913.25 и от км 31+742 до км 33+364.30, с обща дължина 15,316 км, област Стара Загора и област Хасково“ 13.04.2017 11 177 272.63 11 177 272.63 0.00 6 185 361.66 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Лот 22 "Път III-866 Михалково - Граница ОПУ Смолян от км 66+857 до км 88+050, с обща дължина 21.193 км, Област Смолян" 13.04.2017 30 536 739.74 30 536 739.74 0.00 13 637 277.53 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Лот 26 „Път III-507 Кърджали-Мост-Манастир от км 0+055 до км 26+109, с обща дължина 26,054 км, област Кърджали" 12.07.2017 17 158 488.40 17 158 488.40 0.00 6 005 470.94 39 В изпълнение (временно спрян)
Лот 24 "Път III-866 Смолян - Стойките - Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, Област Смолян" 19.07.2017 29 105 256.80 24 930 786.51 4 174 470.29 8 725 775.28 39 В изпълнение (от дата на стартиране)
Лот 17 „Път IІІ-306 Червен бряг – Чомаковци km 9+715 до km 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен“ 13.01.2017 7 781 254.74 7 781 254.74 0.00 6 028 886.17 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Лот 25 Път ІІІ-109 " І-1 - Мелник" от км 0+528 до км 12+815 с обща дължина 12.287км, област Благоевград 12.07.2017 9 196 732.00 9 196 732.00 0.00 3 218 856.20 40 В изпълнение (от дата на стартиране)
Лот 14 „Път ІІ-49 Кубрат – Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82 , с обща дължина 9.776 км, област Силистра” 09.05.2016 5 127 916.10 5 127 916.10 0.00 4 628 232.80 39 Приключен (към датата на приключване)
Лот 18 „Път IІІ-112 Дъбова махала-Монтана от км 10+500 до км 16+174, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,793 км, област Монтана“ 24.01.2017 15 493 074.54 15 493 074.54 0.00 9 942 179.40 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Лот 19 „Път IІІ-663 Чирпан - Симеоновград от км 0+000 до км 15+220, с обща дължина 15,220 км, област Ст.Загора “ 12.04.2017 12 335 343.14 12 335 343.14 0.00 8 662 561.24 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Подготовка на проект AM Русе - Велико Търново 10.04.2017 1 502 411.04 1 502 411.04 0.00 917 400.38 40 В изпълнение (от дата на стартиране)

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Лот 9 "Път IІІ-904 Гроздьово-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна" 09.05.2016 39 Приключен (към датата на приключване)

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подготовка на проект: Път І-1 /Е-79/ "Видин-Монтана-Враца" BG16M1OP001-5.001-0009-C02
Осигуряване на финансови средства за покриване на разходи за обучения и командировки в чужбина и провеждане на работни срещи в страната за служители от Агенция „Пътна инфраструктура”, чиито функции са пряко свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. BG16M1OP001-5.001-0012-C01
Подобряване и текуща поддръжка на материално-техническата база на структурите за управление на ОП НОИР и др. BG05M2OP001-4.001-0006-C04
Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Македония" BG16M1OP001-1.002-0002-C01
С грижа за децата и техните семейства BG05M9OP001-2.004-0051-C02
"Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" BG05M9OP001-2.002-0122-C02
"Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията - Плевен" BG05M9OP001-2.004-0019-C02
„Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Търговище“ BG05SFOP001-4.001-0006-C02
С грижа за теб BG05M9OP001-2.004-0048-C03

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.