English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
030272497 ТЕЗА ЕООД България, гр.София, 1784, ж.к. Младост 1, бл 54 А, партер

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Развитие на управленския капацитет на ТЕЗА ООД 07.03.2017 322 100.00 225 470.00 96 630.00 149 023.00 20 Приключен (към датата на приключване)
Иновативни практики за хора с увреден слух 17.10.2017 156 426.00 156 426.00 0.00 109 929.16 12 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.