English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
831204083 "Рутекс" ООД България, гр.София, 1000, "Искърско шосе" №12

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на АМ "Калотина-София", лот 1 "Западна дъга на Софийски околовръстен път /СОП/", фаза 2 BG16M1OP001-2.001-0002-C04
Лот 8 „Път IІІ-904 Старо Оряхово - Долни Чифлик - Гроздьово от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна” BG16RFOP001-7.001-0001-C03
Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа - Фаза 1 BG16M1OP002-4.003-0001-C02
Лот 3 „Път ІІ-81 Бучин проход- Берковица от 30+400 до км 51+235, с обща дължина 20,835 км, област София” BG16RFOP001-7.001-0010-C03
Лот 1 „Път ІІ-57 Ст. Загора-Раднево-път ІІ-55 от км 0+250 до км 11+075 и от км 12+460 до км 40+554, с обща дължина 38.919 км, области Сливен и Ст.Загора ” BG16RFOP001-7.001-0008-C04
Лот 2 "Път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход от км 8+200 до км 30+400, с обща дължина 22,200, област София " BG16RFOP001-7.001-0009-C05
Лот 16 „Път II-35 Ловеч -Троян - Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч" BG16RFOP001-7.001-0016-C02
Лот 18 „Път IІІ-112 Дъбова махала-Монтана от км 10+500 до км 16+174, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,793 км, област Монтана“ BG16RFOP001-7.001-0018-C02
„Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Транс – европейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези “ BG16M1OP001-1.001-0002-C04
Естетизация и модернизация на градската среда във Варна BG16RFOP001-1.002-0002-C03
Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна BG16RFOP001-1.002-0001-C02
Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия BG16M1OP002-1.006-0004-C02
Повишаване на енергийната ефективност на сградите на ул."Солунска" №31, ул."Григор Пърличев" №2, ул"Св.Св.Кирил и Методий" №5, ул."Надежда" № 30А, №30Б и №32А и №32Б, ул. "Сирма Войвода" № 23,25,27,29,31 и ул. "Емануил Васкидович" № 5 - гр.Сандански, община Сандански. BG16RFOP001-2.001-0164-C02
Повишаване на енергийната ефективност на сградите на ул. "Пирин" №29-31, ул. "Христо Ботев" №7-9, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17-19, ул. “Княз Борис I” № 5, ул. "Бистрица" №5, ул. "Александър Буйнов" №19,21,23, ул. "Юрий Гагарин" № 2-4 и ул. "Асен Хадживасилев" №1 - гр.Сандански, община Сандански BG16RFOP001-2.001-0169-C02
Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради на ул."Св.Св.Кирил и Методий" №33 и 33А, ул."Чудомир Кантарджиев" №23, ул"Никола Вапцаров" №39, - гр.Сандански, община Сандански. BG16RFOP001-2.001-0174-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на АМ "Калотина-София", лот 1 "Западна дъга на Софийски околовръстен път /СОП/", фаза 2 BG16M1OP001-2.001-0002-C04
Повишаване на енергийната ефективност на сградите на ул."Солунска" №31, ул."Григор Пърличев" №2, ул"Св.Св.Кирил и Методий" №5, ул."Надежда" № 30А, №30Б и №32А и №32Б, ул. "Сирма Войвода" № 23,25,27,29,31 и ул. "Емануил Васкидович" № 5 - гр.Сандански, община Сандански. BG16RFOP001-2.001-0164-C02
Повишаване на енергийната ефективност на сградите на ул. "Пирин" №29-31, ул. "Христо Ботев" №7-9, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17-19, ул. “Княз Борис I” № 5, ул. "Бистрица" №5, ул. "Александър Буйнов" №19,21,23, ул. "Юрий Гагарин" № 2-4 и ул. "Асен Хадживасилев" №1 - гр.Сандански, община Сандански BG16RFOP001-2.001-0169-C02
Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради на ул."Св.Св.Кирил и Методий" №33 и 33А, ул."Чудомир Кантарджиев" №23, ул"Никола Вапцаров" №39, - гр.Сандански, община Сандански. BG16RFOP001-2.001-0174-C01

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.