English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
200344131 БЕРКУТ БЪЛГАРИЯ ЕООД България, гр.София, 1618, БЪКСТОН, ул. ВИХРЕН, бл.25, вх.А, ет.13, ап.64

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Активна подкрепа за развитие на предприемачеството в Югозападен район 01.09.2018 176 990.00 176 990.00 0.00 35 398.00 21 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.