English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
205056033 "ОТС България" ЕООД България, гр.София, 1000, " Христо Белчев" №12

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Предприятие за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки, находящо се в обл. Пазарджик, общ. Стрелча, с. Свобода BG14MFOP001-5.004-0022-C06
Увеличаване на конкурентните предимства и устойчивостта на "Балканкар Заря" АД чрез инвестиции в енергоефективни технологии BG16RFOP002-3.001-0534-C02
Подобряване на енергийната ефективност в "БЕЙБИ ПЛАСТ" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0862-C01
Внедряване на енергийно ефективни решения за засилване на конкурентните предимства на Бивалвия ООД BG16RFOP002-3.001-0652-C02
Повишаване на енергийната ефективност на "БИЛДИМЕКС ООД" BG16RFOP002-3.001-0743-C01
Подобряване на енергийната ефективност на "БКС-БЪДИНСТРОЙ" АД BG16RFOP002-3.001-0023-C01
Енергийна ефективнос в "Бода стил" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0664-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "Булкоа" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0574-C01
Подобряване на енергийната ефективност в БУМАР АД BG16RFOP002-3.001-0626-C01
Подобряване на енергийната ефективност в "Бъдеще" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0234-C01
"Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност в "България Еко 2009" ООД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване" BG16RFOP002-3.001-0308-C01
Подобряване на енергийната ефективност във В и Т Трейд ЕООД чрез инвестиция в енергийно ефективна екструдерна линия за производство на термоформовъчно фолио BG16RFOP002-3.001-0135-C01
Въвеждане на енергоспестяващи мерки, за значително намаляване на специфичната консумация на енергия и повишаване производителността и конкурентоспособността на "Вени 97" ЕООД. BG16RFOP002-3.001-0687-C01
Енергийна ефективност във "Виниир Монтана" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0763-C02
Повишаване на енергийната ефективност на "ДАНИ И СИМО" ЕООД посредством внедряване на енергоспестяващи мерки за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност BG16RFOP002-3.001-0718-C01
Повишаване на енергийната ефективност на "Диагалпринт" ООД BG16RFOP002-3.001-0735-C01
Повишаване на енергийната ефективност на Димик – Д3 ЕООД с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. BG16RFOP002-3.001-0160-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "ДОРОСЛАВА СТРОЙ" ООД, гр. Бургас BG16RFOP002-3.001-0384-C01
"Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност в "Драгажна компания "Тимок" ООД чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване" BG16RFOP002-3.001-0315-C01
Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност в "Дунавски драгажен флот Видин" АД чрез закупуване на нови енергийно ефективни машини BG16RFOP002-3.001-0402-C01
Повишаване на енергийната ефективност на „ЕКО ОН” ЕООД BG16RFOP002-3.001-0183-C02
Подобряване на енергийната ефективност и капацитет в „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП“ ЕООД BG16RFOP002-3.001-0932-C02
„Повишаване на енергийната ефективност на "ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД чрез инвестиции в ново високотехнологично оборудване" BG16RFOP002-3.001-0657-C02
Повишаване на енергийната ефективност в "Ив Стайл" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0047-C01
„Подобряване на енергийната ефективност на Инженерингова компания Сити газ ЕООД” BG16RFOP002-3.001-0024-C02
Енергийно-ефективни мерски за зелено и устойчиво развитие на ИЗОЛА ПЕТРОВ ЕООД BG16RFOP002-3.001-0807-C01
Подобряване на енергийната ефективност в ИКО ООД BG16RFOP002-3.001-0295-C01
Повишаване на енергийната ефективност на "Интерхолд" ЕООД, чрез инвестиции в ново високотехнологично оборудване BG16RFOP002-3.001-0565-C01
„Енергийна ефективност и ефикасност в “ИСА ТСИ” ЕООД" BG16RFOP002-3.001-0085-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "Йоса" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0618-C01
Повишаване енергийната ефективност в Калинел ЕООД BG16RFOP002-3.002-0110-C01
„Енергийна ефективност в Калория вак ООД“ BG16RFOP002-3.001-0126-C01
„Енергийна ефективност в Каро трейдинг ООД“ BG16RFOP002-3.001-0096-C01
Подобряване на енергийната ефективност на КОНТАКТ-Т ЕООД BG16RFOP002-3.001-0571-C01
Подобряване на енергийната ефективност на "Копекс и Ко" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0666-C01
"Енергийна ефективност и ефикасност в КУЛ ООД" BG16RFOP002-3.001-0038-C01
Повишаване на енергийната ефективност в “Леомет” ЕООД, с. Поповци с цел повишаване конкурентоспособността на предприятието. BG16RFOP002-3.001-0530-C02
Енергийна ефективност в Лукспак ЕООД BG16RFOP002-3.001-0593-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "Мазалат" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0539-C01
Повишаване на конкурентноспособността на „Мак – Милчо и Анета Каленови“ ООД чрез подобряване на енергийната ефективност и капацитет на дружеството BG16RFOP002-3.001-0582-C01
Изграждане на конкурентна бизнес атмосфера в МЕР 2005 ООД чрез въвеждане на системи за управление BG16RFOP002-2.002-0278-C01
Повишаване на енергийната ефективност в "Микропак" ООД BG16RFOP002-3.001-0172-C01
Повишаване на енергийната ефективност в НАЙДЕН КИРОВ АД BG16RFOP002-3.002-0045-C01
"Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност" BG16RFOP002-3.001-0118-C01
Подобряване на енергийната ефективност на Новотехпром ООД BG16RFOP002-3.001-0863-C02
Повишаване на конкурентоспособността и производствения капацитет на Нюсаид ООД, чрез подобряване на ресурсната и енергийна ефективност BG16RFOP002-3.001-0206-C01
"Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност" BG16RFOP002-3.001-0173-C01
Повишаване на енергийната ефективност на ПЕРЛАМЕТ СЕ ООД BG16RFOP002-3.001-0396-C01
Повишаване на конкурентоспособността на Петком 2002 ООД чрез въвеждане на система за управление на ресурсите BG16RFOP002-2.002-0275-C01
Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в "Пласт - 60" ЕООД BG16RFOP002-3.001-0448-C01
Разширяване на производствения капацитет за устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на "ПЛАСТФОРМ" ООД посредством изпълнение на мерки за енергийна ефективност. BG16RFOP002-3.001-0668-C01
„Подобряване на енергийната ефективност в „ПРЕДСЕДНИК“ ООД“ BG16RFOP002-3.001-0068-C01
Подобряване на енергийната ефективност в „ПС ГРУП 91“ ЕООД BG16RFOP002-3.001-0100-C01
"Разширяване производствената дейност на “Пътстрой–Габрово” АД и повишаване неговата конкурентоспособност, инвестирайки в ново, модерно технологично оборудване." BG16RFOP002-3.001-0452-C01
Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност BG16RFOP002-3.001-0494-C02
Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Рострейд ЕООД BG16RFOP002-3.001-0536-C01
Повишаване на енергийната ефективност в Русепрес ООД BG16RFOP002-3.001-0467-C01
Инвестиционен проект за подобряване на енергийната ефективност на СЕВАН С.В. ЕООД BG16RFOP002-3.001-0759-C01
Повишаване на енергийната ефективност в СИГ И СИН ООД BG16RFOP002-3.001-0186-C01
Мерки за подобряване на енергийната и ресурсна ефективност на СИДАБО ЕООД BG16RFOP002-3.001-0757-C02
Повишаване на енергийната ефективност на предприятие Сира ООД BG16RFOP002-3.001-0764-C01
Развитие на управленския капацитет на СИТ 70 ООД чрез въвеждане на системи за управление BG16RFOP002-2.002-0271-C01
"Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност" BG16RFOP002-3.001-0008-C01
Повишаване на енергийната ефективност в Темподем ЕООД, с.Труд BG16RFOP002-3.001-0292-C02
Мерки за подобряване на енергийната и ресурсна ефективност на ТЕХНОЛЕС ООД BG16RFOP002-3.001-0760-C01
Повишаване на енергийната ефективност на "Триада Инженеринг" ООД BG16RFOP002-3.001-0721-C01
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ТЮХЕ - ИЛИЕВ АТАНАСОВА И СИЕ СД BG16RFOP002-3.001-0895-C01
Изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност и повишаване на капацитета на Фаво АД BG16RFOP002-3.001-0784-C02
Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на Флат ООД BG16RFOP002-3.001-0406-C02
Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и капацитета на Форс-81 ООД BG16RFOP002-3.001-0502-C01
По-добра енергийна ефективност за ХОСВИТАЛ АД BG16RFOP002-3.001-0168-C01
Повишаване енергийната ефективност и капацитет за растеж на ЦЕНИТ - ПЕТКОВ ООД BG16RFOP002-3.001-0505-C01
Енергийна ефективност в "Чукурови и Ко" ООД BG16RFOP002-3.001-0116-C01
"Енергийна ефективност в ЕТ "Явор Мирчев Комерс" BG16RFOP002-3.001-0917-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.