English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
112609063 АТМ-СПАСОВ ЕООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. ЦАР ШИШМАН, номер 2, ет.1, офис 1

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Осигуряване на добри и безопасни условия на труд във фирма "АТМ - Спасов"ЕООД 18.05.2017 151 061.36 151 061.36 0.00 136 675.36 12 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като партньор

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.