English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
201182312 КАЛЕНДА ЕООД България, гр.Варна, 9000, УЛ.РАДОСТ, номер 8, ет.1, ап.4

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Няма невъзможни неща" по пътя на активното включване BG05M9OP001-2.005-0049-C03
РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО В ОБЩИНА КАСПИЧАН BG05SFOP001-2.009-0063-C01

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN