English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
831228084 КЛУБ "ИКОНОМИКА 2000" България, гр.София, 1527, ул. Стара планина № 74

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. 18.02.2019 98 264.32 98 264.32 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
За ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия 20.12.2018 89 155.89 89 155.89 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.